Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

21.

Czym jest efekt zewnętrzny?

22.

Podaj przykład pozytywnego i negatywnego efektu zewnętrznego.

23.

Jaka jest różnica między kosztami prywatnymi a kosztami społecznymi?

24.

Czy na rynku, który nie jest w żaden sposób regulowany przez państwo, krzywa podaży przedsiębiorstw będzie uwzględniać koszty prywatne, koszty zewnętrzne, obydwa rodzaje kosztów, czy też żadne z nich? Odpowiedź uzasadnij.

25.

Czym jest system regulacji nakazowo-kontrolnych w dziedzinie ochrony środowiska?

26.

Jakie są trzy zidentyfikowane przez ekonomistów wyzwania związane z systemem regulacji nakazowo-kontrolnych?

27.

Czym jest opłata za emisję zanieczyszczeń i jak zachęca ona przedsiębiorstwa do uwzględniania zewnętrznych kosztów zanieczyszczeń?

28.

Czym są zbywalne zezwolenia na emisję zanieczyszczeń i jak zachęcają one przedsiębiorstwa do uwzględniania zewnętrznych kosztów zanieczyszczeń?

29.

W jaki sposób można lepiej zdefiniować i alokować prawa własności? Dlaczego będą one wówczas zachęcać przedsiębiorstwa do uwzględniania zewnętrznych kosztów zanieczyszczeń?

30.

W jaki sposób inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój wywołują pozytywne efekty zewnętrzne?

31.

Czy popyt na kredyty i inwestycje w B+R będzie wyższy, czy niższy przy braku pozytywnych efektów zewnętrznych?

32.

Jakie są dwie kluczowe cechy dóbr publicznych?

33.

Wymień dwa przykłady dóbr publicznych i wyjaśnij, dlaczego za takie je uważasz.

34.

Wyjaśnij, na czym polega problem gapowicza.

35.

Uzasadnij konieczność finansowania przez państwo obrony narodowej.

36.

Czym jest fuzja przedsiębiorstw? Co to jest przejęcie?

37.

Jaki jest cel polityki antymonopolowej?

38.

Jak mierzymy współczynnik koncentracji czterech przedsiębiorstw? Co jego wysoka wartość oznacza dla intensywności konkurencji?

39.

Jak mierzymy Indeks Herfindahla-Hirschmana? Co dla intensywności konkurencji oznacza jego niska wartość?

40.

Dlaczego trudno jest zdefiniować rynek na użytek wyliczeń współczynników koncentracji i HHI?

41.

Jeśli przedsiębiorstwa użyteczności publicznej są monopolami naturalnymi, jakie niebezpieczeństwa związane są z ich deregulacją?

42.

Jeśli przedsiębiorstwa użyteczności publicznej są monopolami naturalnymi, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z ich podziałem na kilka odrębnych, konkurujących firm?

43.

Czym jest regulacja cen na podstawie kosztów?

44.

Czym jest regulacja pułapów cenowych?

45.

Dlaczego nabywcom i sprzedawcom może być trudno uzgodnić cenę, gdy istnieje niedoskonała informacja?

46.

Co ekonomiści (i sprzedawcy używanych samochodów) rozumieją przez „tandetę” ?

47.

Jak w warunkach niedoskonałej informacji sprzedawca może zagwarantować potencjalnemu nabywcy odpowiednią jakość produktu?

48.

Jak w warunkach niedoskonałej informacji pracownik może zagwarantować potencjalnemu pracodawcy odpowiednią jakość swojej pracy?

49.

Jak w warunkach niedoskonałej informacji kredytobiorca może zagwarantować bankowi, że spłaci kredyt?

Na czym polega problem pokusy nadużycia?

W jaki sposób negatywna selekcja może utrudnić funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.