Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Mikroekonomia – PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

50.

Czy twoim zdaniem organizacje zajmujące się ochroną środowiska (np. Greenpeace) faworyzowałyby regulacje wykorzystujące system nakazowo-kontrolny jako najważniejszy sposób na zmniejszenie skali zanieczyszczeń? Uzasadnij swoją odpowiedź.

51.

Rozważ dwa sposoby ochrony słoni afrykańskich przed kłusownikami. W ramach pierwszego podejścia rządy tworzą ogromne parki narodowe, które mają wystarczające siedliska dla słoni i zabraniają mieszkańcom okolicznych terenów wstępu do parków, jak również szkodzenia słoniom lub ich siedliskom w jakikolwiek sposób. Zgodnie z drugim rządy tworzą mniejsze parki narodowe i wyznaczają 10 wiosek na obrzeżach każdego z takich obszarów jako oficjalne centra turystyczne – miejsca pobytu turystów i bazy wycieczek (których przewodnikami są przedstawiciele lokalnej ludności). Szczególną uwagę poświęć różnicom w sytuacji biednych mieszkańców terenów sąsiadujących z parkami narodowymi. Które podejście wydaje się skuteczniejsze, jeśli celem rządów jest odbudowa populacji słoni?

52.

Czy system zbywalnych zezwoleń na emisję zanieczyszczeń będzie funkcjonował dobrze, gdy na rynku działa kilka tysięcy przedsiębiorstw? Odpowiedź uzasadnij.

53.

Czy w systemie zbywalnych zezwoleń na emisję możliwe jest całkowite zredukowanie zanieczyszczeń? Odpowiedź uzasadnij.

54.

Czy redukcja emisji zanieczyszczeń do zera jest optymalnym celem polityki państwa? Odpowiedź uzasadnij.

55.

Czy przedsiębiorstwu można zagwarantować uzyskanie wszystkich korzyści społecznych związanych z wdrożeniem do sprzedaży nowego wynalazku? Odpowiedź uzasadnij.

56.

W jaki sposób stacje telewizji publicznej, takie jak TVP Info, próbują przezwyciężyć problem gapowicza?

57.

Dlaczego mecz ekstraklasy transmitowany przez stację Canal+ jest mieszanym dobrem publicznym, a mecz transmitowany przez TVP Sport lub Polsat jest dobrem publicznym?

58.

Podaj dwa przykłady dóbr/usług klasyfikowanych jako i prywatne, mimo że są finansowane ze środków publicznych (z podatków).

59.

Programy radiowe, system syren alarmowych, latarnie morskie i uliczne są dobrami publicznymi, ponieważ spełniają oba kryteria charakterystyczne dla tej grupy dóbr. Dlaczego zatem państwo finansuje syreny ostrzegające przed zagrożeniami, latarnie uliczne i morskie, a RMF Fm i Radia Zet już nie?

60.

Czy współczynnik koncentracji czterech przedsiębiorstw lub indeks HHI bezpośrednio mierzą intensywność konkurencji w gałęzi? Odpowiedź uzasadnij.

61.

Co świadczyłoby o silnej konkurencji między przedsiębiorstwami w gałęzi? Czy potrafisz wymienić dwie branże wysoce konkurencyjne?

62.

W połowie XX w. główne miasta USA miały wielu konkurujących ze sobą przewoźników autobusowych. Dziś jest zwykle tylko jeden i działa jako dotowany, regulowany monopol. Jak myślisz, co spowodowało tę zmianę?

63.

Dlaczego miasta są skłonne dotować transport publiczny? Czy uważasz taką politykę za pożądaną? Uzasadnij swoją odpowiedź.

64.

Jesteś członkiem rady dyrektorów prywatnego liceum, które rekrutuje nowych nauczycieli przedmiotów ścisłych. Gdy myślisz o zatrudnieniu kogoś do pracy, jakich narzędzi możesz użyć, aby przezwyciężyć problem niedoskonałej informacji?

W jaki sposób problem pokusy nadużycia mógł wpłynąć na bezpieczeństwo zawodników uprawiających dyscypliny takie jak futbol amerykański czy boks w sytuacji, w której przepisy bezpieczeństwa nałożyły na sportowców obowiązek noszenia strojów lepiej chroniących ciało?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.