Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

doskonale konkurencyjny rynek pracy (ang. perfectly competitive labor market)
rynek pracy, na którym ani dostawcy siły roboczej, ani podmioty poszukujące pracowników nie mają żadnej siły rynkowej, zatem pracodawca może zwiększać zatrudnienie bez konieczności podnoszenia płac
doskonały rynek pracy
patrz: doskonale konkurencyjny rynek pracy
dyskryminacja (ang. discrimination)
działania oparte na przekonaniu, że członkowie określonej grupy lub grup są w jakiś sposób gorsi wyłącznie ze względu na określony czynnik, np. rasę, płeć lub religię
monopson (ang. monopsony)
rynek na którym występuje tylko jeden nabywca, na rynku pracy oznacza to występowanie tylko jednego pracodawcy
pierwsza zasada rynków pracy (ang. first rule of labor markets)
pracodawca nigdy nie zapłaci pracownikowi więcej, niż wynosi wartość jego krańcowej produktywności z punktu widzenia przedsiębiorstwa
płaca minimalna (ang. minimum wage)
cena minimalna pracy, która sprawia, że pracodawca nie może legalnie płacić zatrudnionym mniej niż określona stawka wynagrodzenia definiowana w ujęciu miesięcznym, tygodniowym lub godzinowym
prawo antylichwiarskie (ang. anti-usury law)
prawo, które ustanawia górny limit oprocentowania, jakiego mogą żądać pożyczkodawcy za oferowany klientom kapitał
rynek pracy konkurencji doskonałej
patrz: doskonale konkurencyjny rynek pracy
stopa procentowa (ang. interest rate)
cena pożyczek na rynku finansowym; stopa zwrotu z inwestycji
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.