Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Kluczowe pojęcia

Makroekonomia - PodstawyKluczowe pojęcia

kapitał fizyczny
zob. kapitał rzeczowy per capita
kapitał rzeczowy per capita (ang. physical capital)
zasób maszyn i urządzeń, niezbędnych w ramach konkretnego procesu produkcyjnego, przypadający na jednego pracownika
model neoklasyczny (ang. neoclassical perspective)
pogląd, zgodnie z którym produkcja (rzeczywisty PKB) w długim okresie dąży do poziomu potencjalnego (czyli PKB przy pełnym zatrudnieniu) i jest niezależna od zmian popytu globalnego
oczekiwana inflacja (ang. expected inflation)
przyszła stopa inflacji, którą konsumenci i przedsiębiorstwa oszacowują, a następnie uwzględniają przy podejmowaniu bieżących decyzji
oczekiwania adaptacyjne (ang. adaptive expectations)
teoria, zgodnie z którą podmioty ekonomiczne, w oparciu o własne przeszłe doświadczenia, stopniowo dostosowują swoje przekonania i zachowania do zmieniających się okoliczności
oczekiwania racjonalne (ang. rational expectations)
teoria, zgodnie z którą podmioty ekonomiczne potrafią w doskonały sposób przewidzieć scenariusz możliwych zmian w gospodarce
relacja kapitału do pracy
zob. kapitał rzeczowy per capita
techniczne uzbrojenie pracy
zob. kapitał rzeczowy per capita
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.