Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Kluczowe pojęcia

Makroekonomia - PodstawyKluczowe pojęcia

dochód do dyspozycji
zob. dochód rozporządzalny
dochód rozporządzalny (ang. disposable income)
dochód uzyskany dzięki sprzedaży lub wynajmowi czynników produkcji (wynagrodzenia, zyski i renta gruntowa) powiększony o kwoty transferów publicznych i prywatnych, a pomniejszony o wartość podatków
ekspansywna polityka fiskalna (ang. expansionary fiscal policy)
obniżka podatków lub wzrost wydatków państwa mające na celu pobudzenie popytu globalnego i wyprowadzenie gospodarki z recesji
koszty menu
zob. koszty zmienianych jadłospisów
koszty zmienianych jadłospisów (ang. menu costs)
koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa w związku ze zmianami cen
krzywa Phillipsa (ang. Phillips curve)
odwrotna zależność pomiędzy wielkością bezrobocia i inflacji
lepkie (sztywne) ceny i płace (ang. sticky wages and prices)
sytuacja, w której ceny i płace pozostają stałe niezależnie od zmian popytu, czyli nie rosną w odpowiedzi na jego wzrost i nie maleją na skutek jego spadku
luka deflacyjna (ang. recessionary gap)
równowaga przy produkcji niższej od potencjalnego PKB
luka inflacyjna (ang. inflationary gap)
równowaga przy produkcji wyższej od potencjalnego PKB
luka recesyjna
zob. luka deflacyjna
makroekonomiczny efekt zewnętrzny (ang. macroeconomic externality)
występuje, gdy ścieżka dostosowań na poziomie makroekonomicznym jest inna i prowadzi do negatywnych – w porównaniu z dostosowaniami na poziomie mikro – konsekwencji; przykładem mogą być dodatnio nachylone krzywe podaży przedsiębiorstw, przekształcające się w wyniku agregacji (połączenia) w płaską krzywą podaży globalnej, co sprawia, że ceny w gospodarce nie spadają w okresach recesji i nie stymulują popytu globalnego
mnożnik keynesowski
zob. mnożnik wydatków autonomicznych
mnożnik wydatków autonomicznych (mnożnik wydatków) (ang. expenditure multiplier)
keynesowska koncepcja, zgodnie z którą zmiana wydatków autonomicznych powoduje więcej niż proporcjonalną zmianę realnego PKB
problem koordynacji (ang. coordination argument)
niemożliwa do osiągnięcia doskonała informacja o skali obniżki cen i wynagrodzeń akceptowalnej dla innych pracowników i uczestników rynku w sytuacji, w której taka obniżka jest niezbędna i uzasadniona kondycją gospodarki
realny PKB (ang. real GDP)
wolumen dóbr i usług wytworzonych na terenie danego kraju
restrykcyjna polityka fiskalna (ang. contractionary fiscal policy)
podwyżka podatków i/lub cięcia wydatków państwa mające na celu zmniejszenie popytu globalnego i spadek poziomu cen (obniżenie inflacji)
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.