Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Sprawdź wiedzę

Makroekonomia - PodstawySprawdź wiedzę

16.

Wyjaśnij działanie prawa rynków Saya.

17.

Wyjaśnij działanie prawa rynków Keynesa.

18.

Czy ekonomiści neoklasyczni identyfikują się z prawem rynków Keynesa, czy z prawem Saya?

19.

Czy prawo rynków Saya objaśnia funkcjonowanie gospodarki w krótkim, czy w długim okresie? A prawo rynków Keynesa?

20.

Jakie wartości odłożone są na poziomej osi układu współrzędnych w modelu AD-AS? A jakie na osi pionowej?

21.

Dlaczego krzywa SAS ma nachylenie dodatnie?

22.

Jakie są elementy składające się na popyt globalny (AD)?

23.

Dlaczego krzywa AD ma nachylenie ujemne?

24.

Krótko wyjaśnij przyczynę, dla której krzywa SAS jest niemal płaska dla relatywnie niskich poziomów produkcji.

25.

Krótko wyjaśnij przyczynę, dla której krzywa SAS jest niemal pionowa dla relatywnie wysokich poziomów produkcji.

26.

Zinterpretuj stwierdzenie, że PKB osiągnął swój potencjalny poziom.

27.

Wymień kilka czynników, które powodują przesunięcie krzywej SAS. Wskaż, w którą stronę przesunie się ona pod wpływem działania każdego z nich.

28.

Czy przesunięcie krzywej SAS w prawo (w dół) spowoduje, że poziomy produkcji i cen w równowadze będą wyższe, czy niższe? A co się stanie, gdy krzywa SAS przesunie się w lewo (w górę)?

29.

Czym jest stagflacja?

30.

Wymień kilka czynników, które mogą spowodować przesunięcie krzywej popytu globalnego. Określ, w którą stronę przesunie się krzywa AD.

31.

Czy przesunięcie krzywej popytu globalnego w prawo spowoduje wzrost, czy spadek produkcji i poziomu cen w równowadze? A co się stanie, gdy krzywa AD przesunie się w lewo?

32.

W jaki sposób w modelu AD-AS można zilustrować długookresowy wzrost gospodarczy?

33.

W jaki sposób w modelu AD-AS można zilustrować recesję?

34.

W jaki sposób w modelu AD-AS można zilustrować bezrobocie przymusowe?

35.

W jaki sposób w modelu AD-AS można zilustrować naturalną stopę bezrobocia?

36.

W jaki sposób w modelu AD-AS można zilustrować inflację?

37.

W jaki sposób eksport i import mogą określać położenie krzywych popytu i podaży globalnej oraz wzajemne interakcje między tymi parametrami w modelu AD-AS?

38.

Czym jest keynesowski obszar krzywej SAS? Jak zmienia się w nim poziom cen?

39.

Czym jest neoklasyczny obszar krzywej SAS? Jak zmienia się w nim wielkość produkcji?

40.

Czym jest pośredni obszar krzywej SAS? Czy w tym obszarze powiększaniu produkcji towarzyszy wzrost, czy spadek poziomu cen?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.