Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Kluczowe pojęcia

Makroekonomia - PodstawyKluczowe pojęcia

długookresowa krzywa podaży globalnej (LAS) (ang. long run aggregate supply (LAS) curve)
pionowa linia wykreślana na poziomie odpowiadającym potencjalnemu PKB; ilustruje brak związku pomiędzy poziomem cen a realnym PKB w długim okresie
długookresowa krzywa zagregowanej podaży
zob. długookresowa krzywa podaży globalnej (LAS)
ekonomiści neoklasyczni (ang. neoclassical economists)
ekonomiści podkreślający kluczową rolę strony podażowej w kształtowaniu rozmiarów produkcji w gospodarce w długim okresie
krótkookresowa krzywa podaży globalnej (SAS) (ang. short run aggregate supply (SAS) curve)
krzywa ilustrująca dodatnią krótkookresową zależność pomiędzy poziomem cen produktów finalnych i realnym PKB przy stałych cenach czynników wytwórczych
krótkookresowa krzywa zagregowanej podaży
zob. krótkookresowa krzywa podaży globalnej (SAS)
krzywa AD
zob. krzywa popytu globalnego
krzywa AS
zob. krzywa podaży globalnej
krzywa podaży globalnej (ang. aggregate supply (AS) curve)
krzywa pokazująca całkowitą wielkość produkcji (realnego PKB), którą przedsiębiorstwa będą wytwarzać i sprzedawać przy każdym poziomie cen
krzywa popytu globalnego (ang. aggregate demand (AD) curve)
krzywa pokazująca wielkość całkowitych wydatków na dobra i usługi wyprodukowane w kraju przy każdym poziomie cen
krzywa zagregowanego popytu
zob. krzywa popytu globalnego
krzywa zagregowanej podaży
zob. krzywa podaży globalnej
model AD-AS
zob. model popytu globalnego i podaży globalnej
model popytu globalnego i podaży globalnej (ang. aggregate demand/aggregate supply model)
model ilustrujący czynniki determinujące wolumen podaży globalnej i wartość popytu globalnego oraz sposób, w jaki popyt i podaż w gospodarce oddziałują na siebie na poziomie makroekonomicznym
model zagregowanego popytu i zagregowanej podaży
zob. model popytu globalnego i podaży globalnej
model zagregowanego popytu i zagregowanej podaży
zob. model popytu globalnego i podaży globalnej
obszar keynesowski (ang. Keynesian zone)
część krzywej SAS, na której PKB sytuuje się znacznie poniżej poziomu potencjalnego, a sama krzywa SAS jest płaska
obszar neoklasyczny (ang. neoclassical zone)
część krzywej SAS, na której PKB jest równy lub zbliżony do poziomu potencjalnego, a sama krzywa SAS jest stroma
obszar pośredni (ang. intermediate zone)
część krzywej SAS, na której PKB znajduje się poniżej poziomu potencjalnego, ale nie tak daleko, jak w obszarze keynesowskim; krzywa SAS ma nachylenie dodatnie
PKB przy pełnym wykorzystaniu zasobów
poziom potencjalnego PKB
PKB przy pełnym zatrudnieniu (ang. full-employment GDP)
inne określenie potencjalnego poziomu PKB, który występuje, gdy wielkość produkcji odpowiada możliwościom produkcyjnym gospodarki, a bezrobocie jest na poziomie swojej naturalnej stopy
podaż globalna (AS) (ang. aggregate supply (AS))
całkowita produkcja (tj. realny PKB), którą przedsiębiorstwa z danego kraju mogą wytworzyć i sprzedać
podaż zagregowana
zob. podaż globalna (AS)
popyt globalny (AD) (ang. aggregate demand (AD))
suma wydatków na dobra i usługi wyprodukowane w danym kraju
popyt zagregowany
zob. popyt globalny (AD
poziom potencjalnego PKB (ang. potential GDP)
maksymalna wielkość produkcji, jaką gospodarka może wytworzyć przy pełnym wykorzystaniu istniejących zasobów pracy, kapitału rzeczowego i technologii oraz danym otoczeniu instytucjonalnym
prawo rynków Keynesa (ang. Keynes’ law)
przeświadczenie, że to popyt globalny kreuje rozmiary podaży globalnej
prawo rynków Saya (ang. Say’s law)
przeświadczenie, zgodnie z którym to podaż globalna determinuje rozmiary globalnego popytu
stagflacja (ang. stagflation)
sytuacja, gdy w gospodarce występuje jednocześnie spadek produkcji związany ze wzrostem bezrobocia oraz wysoka inflacja; połączenie stagnacji i inflacji
strefa keynesowska
zob. obszar keynesowski
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.