Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Kluczowe pojęcia

Makroekonomia - PodstawyKluczowe pojęcia

bilans handlowy
różnica pomiędzy eksportem a importem danego kraju
eksport netto
zob. bilans handlowy
kapitał finansowy (ang. financial capital)
środki pieniężne finansujące zakupy dóbr i usług oraz inwestycje
relacja wartości eksportu do PKB (ang. exports of goods and services as a percentage of GDP)
wyrażona w jednostkach pieniężnych (złotych, dolarach) wartość eksportu podzielona przez wyrażoną w jednostkach pieniężnych wartość PKB danego kraju
równanie tożsamości krajowych oszczędności i inwestycji (ang. national saving and investment identity)
koncepcja, zgodnie z którą na krajowym rynku finansowym ilość kapitału dostarczanego w każdym momencie (podaż) musi być równa ilości kapitału niezbędnego do sfinansowania inwestycji (popyt), co oznacza, że suma oszczędności prywatnych i oszczędności publicznych (nadwyżka budżetu państwa) musi być równa wartości inwestycji krajowych skorygowanych o saldo na rachunku obrotów bieżących (saldo w bilansie handlowym)
saldo obrotów towarowych (ang. merchandise trade balance)
bilans handlowy uwzględniający tylko handel dobrami
saldo rachunku obrotów bieżących (ang. current account balance)
szeroka miara bilansu wymiany ekonomicznej z zagranicą, która obejmuje handel towarami i usługami, a także międzynarodowe przepływy dochodów i pomoc zagraniczną
transfery jednostronne
zob. transfery unilateralne
transfery unilateralne (ang. unilateral transfers)
płatności, jakich dokonują państwo, organizacje charytatywne, przedsiębiorstwa i osoby prywatne na rzecz podmiotów zagranicznych, którym nie towarzyszy żaden strumień ekwiwalentny
udział eksportu w PKB
zob. relacja wartości eksportu do PKB
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.