Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

29.

We Francji i Tunezji panuje klimat śródziemnomorski, który jest doskonały do uprawy zielonej fasoli i pomidorów. We Francji zebranie jednostki zielonej fasoli przez każdego pracownika zajmuje 2 godz., a jednostki pomidorów 2 godz. Tunezyjscy robotnicy potrzebują tylko 1 godz. na zebranie jednostki pomidorów i 4 godz. na zebranie jednostki zielonej fasoli. Załóżmy dla uproszczenia, że w każdym kraju jest tylko jeden dostępny pracownik, który pracuje 40 godz. tygodniowo.

 1. Narysuj krzywą możliwości produkcyjnych dla każdego kraju. Podpowiedź: pamiętaj, że krzywa transformacji ilustruje maksymalną wielkość produkcji, którą wszyscy dostępni pracownicy mogą wyprodukować w założonym na potrzeby analizy okresie, czyli w tym zadaniu w ciągu 40 godz.
 2. Wskaż, który kraj ma przewagę absolutną pod względem produkcji zielonej fasoli, a który pod względem produkcji pomidorów.
 3. Określ, który kraj dysponuje przewagą komparatywną.
 4. Z ilu jednostek pomidorów musiałaby zrezygnować Francja, aby zyskać na handlu z Tunezją? A z ilu jednostek fasoli?
30.

W Japonii jeden pracownik może wyprodukować 5 ton gumy lub 80 radioodbiorników. W Malezji jeden pracownik może wyprodukować 10 ton gumy lub 40 radioodbiorników.

 1. Kto ma przewagę absolutną w produkcji gumy i radioodbiorników? Uzasadnij swoją odpowiedź.
 2. Oblicz koszt alternatywny wyprodukowania 80 dodatkowych radioodbiorników w Japonii i Malezji (twoje obliczenia mogą obejmować ułamki, co nie jest błędem). Który kraj ma przewagę komparatywną w produkcji radioodbiorników?
 3. Oblicz koszt alternatywny wyprodukowania 10 dodatkowych ton gumy w Japonii i Malezji. Który kraj ma przewagę komparatywną w produkcji gumy?
 4. Czy w tym przykładzie każdy kraj ma przewagę absolutną i przewagę komparatywną w produkcji tego samego dobra?
 5. W produkcji którego dobra powinna specjalizować się Japonia? A Malezja?
31.

Przeanalizuj wartości liczbowe dla Kanady i Wenezueli z Tabeli 15.12, która opisuje, ile baryłek ropy i m3 drewna mogą wyprodukować pracownicy w obu krajach. Wykorzystaj je, aby odpowiedzieć na poniższe pytania.

 1. Narysuj krzywą możliwości produkcyjnych dla każdego kraju. Załóżmy, że w każdym kraju jest dostępnych 100 pracowników. Kanadyjczycy i Wenezuelczycy potrzebują zarówno ropy, jak i drewna. Kanadyjczycy chcą skonsumować co najmniej 2000 m3 drewna. Zaznacz punkt na krzywej możliwości produkcyjnych, w którym mogą uzyskać co najmniej 3000 m3.
 2. Załóżmy, że Kanadyjczycy specjalizują się w pełni, ponieważ zorientowali się, że mają przewagę komparatywną w produkcji drewna. Są gotowi wyeksportować 1000 m3 drewna. Jakiej ceny wyrażonej w liczbie baryłek ropy powinni zażądać w zamian, aby wyjść na tym tak samo dobrze, jak w warunkach pełnej autarkii? A jaka powinna być cena, jeśli chcą zyskać na handlu z Wenezuelą?
 3. Czy kanadyjskie ceny, które wskazujesz w poprzednim podpunkcie, są również korzystne dla Wenezuelczyków? Wykorzystaj wykres krzywej możliwości produkcyjnych dla Wenezueli, aby pokazać, że Wenezuelczycy również mogą zyskać na handlu z Kanadą.
32.

Czy w Ćwiczeniu 15.31 może pojawić się cena, w przypadku której Wenezuelczycy mogą uznać handel z Kanadą za nieopłacalny? Uzasadnij swoją odpowiedź.

33.

Dzięki lekturze poprzednich rozdziałów podręcznika, jak również kursowi mikroekonomii wiesz już, że zmiany technologiczne przesuwają krzywe średniego kosztu. Narysuj wykres pokazujący, jak zmiany technologiczne mogą wpłynąć na handel wewnątrzgałęziowy.

34.

Weźmy pod uwagę dwa kraje: Koreę Południową i Tajwan. Tajwan może wyprodukować milion telefonów komórkowych dziennie przy cenie 10 dol. za sztukę, a Korea Południowa dziennie może wytworzyć 50 mln telefonów komórkowych po 5 dol. za sztukę. Załóżmy, że telefony są tego samego typu i jakości, a cena jest jedna. Jaka jest minimalna cena, po której oba kraje będą prowadzić handel?

35.

Jeśli handel zagraniczny zwiększa światowy PKB o 1% rocznie, to jaki jest globalny wpływ tego wzrostu na rozmiary światowej gospodarki w perspektywie 10 lat? Jak ten wzrost ma się do rozmiarów rocznego PKB kraju takiego jak np. Sri Lanka? Przedyskutuj te relacje. Wskazówka: Oto kroki, które warto rozważyć, aby odpowiedzieć na postawione pytanie. Przejdź do bazy World Development Indicators (online) opublikowanych przez Bank Światowy. Znajdź aktualny poziom światowego PKB w dolarach międzynarodowych. Znajdź także PKB Sri Lanki w dolarach międzynarodowych. Po uzyskaniu tych dwóch wartości oblicz kwotę dodatkowego wzrostu światowych dochodów z tytułu handlu i porównaj tę liczbę z PKB Sri Lanki.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.