Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Kluczowe pojęcia

Makroekonomia - PodstawyKluczowe pojęcia

autarkia (ang. autarchy)
sytuacja, w której dany kraj nie prowadzi żadnej wymiany handlowej z zagranicą, a wszystkie jego potrzeby zaspokaja produkcja krajowa
cła (ang. tarffs)
opłaty (parapodatki), które państwa nakładają na importowane towary
handel wewnątrzgałęziowy (ang. intra-industry trade)
międzynarodowy handel towarami w ramach tej samej gałęzi przemysłu
korzyści z handlu (ang. gain from trade)
sytuacja, gdy w wyniku specjalizacji opartej na kosztach komparatywnych (alternatywnych) i handlu zagranicznym kraj dysponuje większym wolumenem zasobów w porównaniu ze stanem, w którym wszystkie dobra i usługi produkowałby sam (pełna autarkia)
łańcuch dostaw
zob. łańcuch tworzenia wartości
łańcuch produkcji
zob. łańcuch tworzenia wartości
łańcuch tworzenia wartości (ang. value chain)
podzielony na etapy proces produkcyjny konkretnego produktu, od pozyskiwania surowców po sprzedaż detaliczną, reklamę i inne działania marketingowe
podział łańcucha tworzenia wartości (ang. splitting up the value chain)
sytuacja, w której wiele różnych etapów produkcji tego samego dobra odbywa się w zakładach przemysłowych zlokalizowanych w różnych krajach
przewaga absolutna (ang. absolute advantage)
sytuacja, w której dany kraj zużywa mniej zasobów do produkcji konkretnego dobra niż jego partnerzy handlowi; inaczej mówiąc – kiedy kraj jest bardziej wydajny w porównaniu z innym krajem
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.