Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Kluczowe pojęcia

Makroekonomia - PodstawyKluczowe pojęcia

azjatyckie tygrysy (ang. East Asian Tigers)
gospodarki Tajwanu, Singapuru, Hongkongu i Korei Południowej, które od wczesnych lat 60. do końca XX w. utrzymywały wysokie stopy wzrostu gospodarczego i napędzaną przez eksport szybką industrializację, co pozwoliło im zbliżyć się do liderów technologicznych z grupy krajów o wysokich dochodach
gospodarka konwergentna
zob. gospodarka rozwijająca się
gospodarka konwergująca
zob. gospodarka rozwijająca się
gospodarka rozwijająca się (ang. converging economy)
gospodarka kraju, który wykazał się zdolnością doganiania liderów technologicznych pod względem poziomu PKB per capita, dzięki inwestycjom w kapitał rzeczowy i ludzki
konsensus dotyczący wzrostu gospodarczego
zob. teoria wzrostu gospodarczego
kraj o niskich dochodach (ang. low-income country)
kraj, którego dochód na mieszkańca wynosi mniej niż 1080 dol.
kraj o średnich dochodach (ang. middle-income country)
kraj z dochodem na mieszkańca pomiędzy 1080 a 13 205 dol., który wykazał pewną zdolność, nawet jeśli nie zawsze trwałą, doganiania liderów technologicznych o wysokim dochodzie
kraj o wysokich dochodach (ang. high-income country)
kraj z dochodem na mieszkańca wynoszącym 13 250 dol. lub więcej; zazwyczaj posiadający wysoki poziom kapitału ludzkiego i rzeczowego
teoria wzrostu gospodarczego (ang. growth consensus)
seria badań, które pokazują, że statystycznie 70% różnic w dochodach na osobę na świecie można wytłumaczyć różnicami w kapitale rzeczowym (relacji oszczędności i inwestycji)
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.