Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

75.

Podejrzana strona internetowa stwierdza, że masa atomowa chloru wynosi 40gmol40gmol \SI{40}{\gram\per\mole}. Sprawdź ten wynik. Wskazówka: Dwa najpowszechniej występujące stabilne izotopy chloru to Cl1735Cl1735 \tensor*[_17^35]{\mathrm{Cl}}{} i Cl1737Cl1737 \tensor*[_17^37]{\mathrm{Cl}}{}. Zawartość naturalna 35Cl wynosi 75,8%75,8% \SI{75,8}{\percent}, a 37Cl 24,2%24,2% \SI{24,2}{\percent}.

76.

Fizyk cząstek elementarnych odkrywa neutralną cząstkę o masie 2,027 33u2,027 33u \SI{2,02733}{\atomicmassunit} i przypuszcza, że są to dwa związane ze sobą neutrony.

 1. Oblicz energię wiązania;
 2. Co w tym wyniku budzi zastrzeżenia?
77.

Fizyk jądrowy znajduje 1µg1µg \SI{1}{\micro\gram} izotopu 226Ra w kawałku rudy uranu (T12=1600latT12=1600lat T_{1/2} = \SI{1600}{\lat}).

 1. Stosując prawo rozpadu określ, ile 226Ra musiałoby być na Ziemi, gdy powstała ona 4,543109lat4,543109lat \SI{4,543e9}{\lat} temu, by do chwili obecnej pozostał 1µg1µg \SI{1}{\micro\gram};
 2. Co budzi zastrzeżenia w tym wyniku?
 3. W jaki sposób można rozwiązać tę zagadkę?
78.

Grupa naukowców określa za pomocą datowania węglowego wiek kawałka drewna na 3 mln lat. Dlaczego wynik ten nie ma sensu?

79.

Twój kolega z laboratorium twierdzi, że kryształ jodku sodu o grubości 2cm2cm \SI{2}{\centi\metre} przepuszcza 10%10% \SI{10}{\percent} promieniowania, pochłaniając resztę, a kawałek z tego samego materiału o grubości 4cm4cm \SI{4}{\centi\metre} przepuszcza tylko 5%5% \SI{5}{\percent}. Czy ten wynik jest poprawny?

80.

W dziale naukowym pewniej gazety ukazał się artykuł na temat grupy naukowców próbujących zbudować nowy reaktor jądrowy, który rozszczepiałby żelazo (Fe). Czy to jest dobry pomysł?

81.

Ceramiczna powłoka na pomarańczowo-czerwonym talerzu amerykańskiej firmy „Fiesta” jest wykonana z U2O3 i zawiera 50g50g \SI{50}{\gram} izotopu 238U, ale bardzo mało 235U.

 1. Jaka jest aktywność promieniotwórcza talerza?
 2. Oblicz całkowitą energię, która zostanie uwolniona w rozpadzie 238U;
 3. Jeśli koszt energii wynosi 50 groszy za kWhkWh \si{\kilo\watt\hour}, to jaka jest ekonomiczna wartość wyemitowanej energii (produkcję tych kolorowych talerzy ceramicznych zakończono w latach 70. XX wieku, ale nadal są one dostępne na rynku kolekcjonerskim)?
82.

Duże ilości zubożonego uranu (238U) są dostępne jako produkt uboczny przetwarzania uranu w celu uzyskania paliwa do reaktorów lub broni. Uran ma bardzo dużą gęstość i nadaje się na elementy balastowe (przeciwwagę) w samolotach. Załóżmy, że mamy blok 4000kg4000kg \SI{4000}{\kilo\gram} izotopu 238U.

 1. Oblicz jego aktywność promieniotwórczą;
 2. Ile energii cieplnej wytwarza się w ciągu doby w wyniku termalizacji energii rozpadu?
 3. Czy uważasz, że da się wykryć tę energię jako ciepło? Wyjaśnij dlaczego.
83.

Kawałek drewna ze starożytnego egipskiego grobowca badany jest pod kątem aktywności węgla 14C. Okazuje się, że ma on aktywność na gram węgla równą A=10min-1g-1A=10min-1g-1 A = \SI[per-mode=reciprocal]{10}{\per\minute\per\gram}. Jaki jest wiek drewna?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.