Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

76.

Na podstawie swoich doświadczeń Rømer oszacował, że światło potrzebuje 22 min 22min, żeby pokonać drogę równą średnicy orbity Ziemi wokół Słońca.

 1. Użyj tej wartości oraz znanej średnicy orbity Ziemi do oszacowania prędkości światła;
 2. W rzeczywistości światło potrzebuje 16,5 min 16,5min na pokonanie tej drogi. Użyj tej wartości do obliczenia prędkości światła.
77.

Francuski fizyk Marie Alfred Cornu wykonał pomiar prędkości światła zaproponowany przez Armanda Fizeau, używając koła o średnicy 4 cm 4cm i o 180 180 zębach. Odległość od koła do zwierciadła wynosiła 22,9 km 22,9km. Zakładając, że Cornu mierzył prędkość światła dokładnie, wyznacz prędkość kątową obrotu koła.

78.

Załóż, że masz nieznaną substancję zanurzoną w wodzie i chcesz ją zidentyfikować, określając jej współczynnik załamania światła. Ustawiasz układ tak, żeby wiązka światła wchodziła do niego pod kątem 45 ° 45°, i obserwujesz wiązkę załamaną pod kątem 40,3 ° 40,3°. Jaki jest współczynnik załamania światła i jaka to prawdopodobnie substancja?

79.

Jak pokazano poniżej, promień światła przechodzi z powietrza przez szkło kronowe do wody (jak w akwarium). Oblicz wielkość Δ x Δx pokazaną na rysunku, zakładając, że kąt padania wynosi 40 ° 40°, a grubość szkła wynosi 1 cm 1cm.

Figura pokazuje odbicie zachodzące w przypadku, gdy światło biegnie z ośrodka n 1 do ośrodka n 3 przez pośredni ośrodek n 2. Promień padający tworzy kąt teta 1 z normalną do powierzchni, wystawioną w punkcie, w którym światło pada na granice ośrodków n 1 i n 2. Promień wchodzący do ośrodka n 2 odchyla się w kierunku linii pionowej, tworząc kąt teta 2 z tą linią. Promień dobiega do granicy ośrodków n 2 i n 3 i tworzy kąt teta 2 z normalną wystawioną w punkcie padania na granicę ośrodków. Promień przechodzący odchyla się od normalnej, tworząc kąt teta 3. Bieg oryginalnego promienia padającego jest ekstrapolowany linia przerywaną. Linia ta jest równoległa do promienia załamanego w trzecim ośrodku, n 3 i jest przesunięty o odcinek delta x w stosunku do promienia załamanego. Promień ekstrapolowany tworzy z normalną kąt teta 3 w ośrodku n 3.
80.

Zakładając sytuację z poprzedniego zadania, wykaż, że kąt θ 3 θ 3 byłby taki sam, gdyby w układzie nie występował drugi ośrodek (szkło).

81.

Pod jakim kątem światło musi się poruszać wewnątrz szkła kronowego, żeby po odbiciu od powierzchni wody było całkowicie spolaryzowane (jak w akwarium)?

82.

Światło odbite pod kątem 55,6 ° 55,6° od szyby okiennej jest całkowicie spolaryzowane. Jaki jest jej współczynnik załamania światła i jaki to prawdopodobnie materiał?

83.
 1. Światło odbite pod kątem 62,5 ° 62,5° od kamienia szlachetnego w pierścionku jest całkowicie spolaryzowane. Czy klejnot może być diamentem?
 2. Pod jakim kątem światło zostałoby całkowicie spolaryzowane w przypadku, gdyby klejnot znajdował się w wodzie?
84.

Jeśli θ B θ B jest kątem Brewstera dla światła odbitego od granicy pomiędzy dwoma materiałami, padającego od góry, a θ B θ B jest kątem Brewstera dla światła odbitego od tej granicy, padającego od dołu, udowodnij, że θ B + θ B = 90 ° θ B + θ B = 90 ° .

85.

Nieracjonalne wyniki. Przypuśćmy, że światło przechodzi z wody do innego materiału, padając po kątem 10 ° 10° i załamując się pod kątem 14,9 ° 14,9°.

 1. Jaki jest współczynnik załamania światła dla tego materiału?
 2. Co jest nieracjonalne w tym wyniku?
 3. Które założenia są nieracjonalne lub niespójne?
86.

Nieracjonalne wyniki. Światło, przechodząc z wody do kamienia szlachetnego, pada na jego powierzchnię pod kątem 80 ° 80° i załamuje się pod kątem 15,2 ° 15,2°.

 1. Jaka jest prędkość światła w kamieniu szlachetnym?
 2. Co jest nieracjonalne w tym wyniku?
 3. Które założenia są nieracjonalne lub niespójne?
87.

Jeśli polaryzator zmniejsza natężenie światła spolaryzowanego do 50 % 50% jego wartości początkowej, o ile zmniejszone są wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego?

88.

Kładziesz dwie pary okularów przeciwsłonecznych z filtrem polaryzacyjnym w taki sposób, że ich kierunki polaryzacji tworzą kąt 15 ° 15°. O ile dłużej będzie trwało dostarczenie do oka tej samej energii świetlnej co w przypadku jednej pary okularów? Załóż, że soczewki okularów są idealnie przezroczyste, pomijając ich właściwości polaryzacyjne.

89.
 1. W dzień, w którym natężenie światła słonecznego wynosi 1 kW m 2 1 kW m 2 , okrągła soczewka o średnicy 0,2 m 0,2m ogniskuje światło na wodzie znajdującej się w czarnej zlewce. Dwie płytki polaryzacyjne zostały umieszczone przed soczewką w taki sposób, że ich kierunki polaryzacji tworzą kąt 20 ° 20°. Zakładając, że światło słoneczne jest niespolaryzowane, a efektywność polaryzatorów jest stuprocentowa, oblicz, jaka jest początkowa szybkość nagrzewania wody wyrażona w °C s °Cs, przyjmując, że woda pochłania 80 % 80% światła. Zlewka jest aluminiowa, ma masę 30 g 30g i zawiera 250 g 250g wody;
 2. Czy filtry polaryzacyjne nagrzewają się? Wyjaśnij.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.