Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

69.

W kablu koncentrycznym o długości 10 m 10m promień wewnętrznego przewodnika wynosi r wew = 0,25 cm r wew = 0,25 cm , a zewnętrznego r zew = 0,5 cm r zew = 0,5 cm . Plastik o rezystywności ρ = 2 10 13 Ω m ρ= 2 10 13 Ω m rozdziela te dwa przewodniki. Jaka jest rezystancja kabla?

70.

10-metrowy miedziany kabel ma rezystancję 0,051 Ω 0,051Ω.

 1. Jaka jest jego masa?
 2. Jaka będzie masa takiego samego kabla (tej samej długości i średnicy), ale zrobionego z aluminium?
 3. Jaka jest rezystancja drutu aluminiowego?

Gęstość miedzi wynosi 8960 kg m 3 8960 kg m 3 , natomiast gęstość aluminium to 2760 kg m 3 2760 kg m 3 .

71.

Pręt z nichromu, który ma 3 mm 3mm długości oraz powierzchnię przekroju czynnego 1 mm 2 1 mm 2 , jest używany jako cyfrowy termometr.

 1. Jaka jest jego rezystancja w temperaturze pokojowej?
 2. Jaka jest jego rezystancja w temperaturze ciała człowieka?
72.

Temperatura w Warszawie może wahać się pomiędzy 15 °C 15°C zimą a 30 °C 30°C latem. O ile procent zmienia się rezystancja drutu aluminiowego w ciągu roku?

73.

Gdy napięcie 100 V 100V jest przyłożone do 10-metrowego drutu o średnicy 4,621 mm 4,621mm, gęstość prądu wynosi 2 10 8 A m 2 2 10 8 A m 2 . Jaka jest rezystywność tego drutu?

74.

Drut o rezystancji 5 Ω 5Ω został wyciągnięty w taki sposób, że jego długość zwiększyła się dwukrotnie. Oblicz rezystancję nowego drutu. Załóż, że rezystywność i gęstość materiału się nie zmieniły.

75.

Jaka jest rezystywność drutu o powierzchni przekroju poprzecznego S = 16,8 10 6 m 2 S= 16,8 10 6 m 2 , długości 5 m 5m oraz rezystancji 5,1 5,1?

76.

Zwojnice z drutu często wykorzystuje się w obwodach elektrycznych i elektronicznych. Rozważ zwojnicę, która została utworzona z 1000 zwojów izolowanego drutu miedzianego o powierzchni przekroju poprzecznego 0,52 mm 2 0,52 mm 2 , nawiniętego na cylindryczny nieprzewodzący rdzeń o promieniu 2 mm 2mm. Ile wynosi rezystancja zwojnicy? Pomiń grubość izolacji drutu.

77.

Prąd o natężeniu ok. 0,06 A 0,06A może być śmiertelny. Powoduje on migotanie serca (nieregularne bicie serca). Rezystancja suchego człowieka wynosi ok. 100 100.

 1. Jaka wartość przyłożonego napięcia powoduje przepływ prądu o natężeniu 0,2 A 0,2A przez suchego człowieka?
 2. Gdy człowiek jest mokry, jego rezystancja spada do 100 Ω 100Ω. Jakie napięcie może zaszkodzić mokremu człowiekowi?
78.

Rezystor o rezystancji 20 Ω 20Ω oraz mocy 5 W 5W podłączono szeregowo do źródła zasilania.

 1. Jakie maksymalne napięcie może zostać przyłożone do rezystora, aby go nie uszkodzić?
 2. Jakie natężenie będzie miał prąd przepływający przez ten rezystor?
79.

Bateria, która jest źródłem siły elektromotorycznej o wartości 24 V 24V, dostarcza stały prąd o natężeniu 2 mA 2mA do urządzenia. Jaką pracę wykonuje bateria w ciągu 3 min 3min?

80.

12-woltowa bateria ma rezystancję wewnętrzną równą 0,1 Ω 0,1Ω.

 1. Jakie natężenie ma prąd płynący przez baterię, gdy przez moment zostaną zwarte jej elektrody?
 2. Ile wynosi napięcie, jeśli bateria dostarcza do obwodu prąd o natężeniu 0,25 A 0,25A?
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.