Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

64.

Kondensator składa się z dwóch płaskich, równoległych okładek oddalonych o 0,4 mm 0,4mm od siebie. Po dostarczeniu na nie ładunku 0,02 µC 0,02µC różnica potencjałów między nimi wynosi 250 V 250V.

 1. Jaka jest pojemność elektryczna kondensatora?
 2. Jaka jest powierzchnia okładek?
 3. Jaki jest ładunek zgromadzony na okładkach, jeśli różnica potencjałów wynosi 500 V 500V?
 4. Jakie jest maksymalne napięcie, które można przyłożyć do okładek, tak aby natężenie pola elektrycznego między nimi nie przekroczyło 3 MV m 3 MV m ?
65.

Kondensator płaski wypełniony powietrzem wykonano z dwóch kwadratowych okładek o boku 25 cm 25cm ustawionych w odległości 1 mm 1mm od siebie. Podłączono go do akumulatora o napięciu 50 V 50V i w pełni naładowano. Następnie odłączono akumulator i rozsunięto okładki na odległość 2 mm 2mm.

 1. Jaka jest pojemność elektryczna powstałego kondensatora?
 2. Jaki jest ładunek zgromadzony na każdej z okładek?
 3. Jakie jest natężenie pola elektrycznego między okładkami?
66.

Niech pojemność elektryczna kondensatora zmiennego będzie regulowana ręcznie w zakresie od 100 pF 100pF do 800 pF 800pF za pomocą pokrętła obracanego od 0 ° 0° do 180 ° 180°. Do kondensatora ustawionego na 180 ° 180° (co odpowiada pojemności 800 pF 800pF) przyłożono napięcie 500 V 500V. Po naładowaniu kondensator odłączono od źródła prądu, a następnie pokrętło obrócono na 0 ° 0°.

 1. Jaki jest ładunek na kondensatorze?
 2. Jakie jest napięcie końcowe na kondensatorze?
67.

Ziemia może być traktowana jako kondensator kulisty, którego okładką z ładunkiem ujemnym jest jej powierzchnia, a okładką z ładunkiem dodatnim dolna warstwa jonosfery znajdująca się na wysokości około 70 km 70km. Różnica potencjałów między nimi wynosi około 350 000 V 350 000V. Oblicz

 1. pojemność elektryczną tego kondensatora;
 2. całkowity ładunek na kondensatorze;
 3. energię zgromadzoną w kondensatorze.
68.

Kondensatory o pojemnościach 4 µF 4µF i 6 µF 6µF połączono równolegle i przyłożono do nich napięcie 600 V 600V.

 1. Oblicz ładunek i napięcie na każdym z nich;
 2. Naładowane kondensatory odłączono od źródła prądu i od siebie nawzajem. Następnie połączono je z powrotem, spinając ze sobą okładki przeciwnych znaków. Oblicz końcowe wartości ładunku i napięcia na każdym z kondensatorów.
69.

Trzy kondensatory o pojemnościach 8,4 µF 8,4µF, 8,4 µF 8,4µF i 4,2 µF 4,2µF połączono szeregowo i przyłożono do nich napięcie 36 V 36V.

 1. Jaki jest ładunek zgromadzony na okładkach kondensatora o pojemności 4,2 µF 4,2µF?
 2. Kondensatory odłączono od źródła prądu, nie rozładowując ich. Następnie połączono je równolegle, spinając okładki o jednakowych znakach ładunków. Jakie jest napięcie końcowe na każdym z kondensatorów?
70.

Kondensator płaski o pojemności elektrycznej 5 µF 5µF naładowano przy napięciu 12 V 12V, po czym odłączono akumulator. Oblicz minimalną pracę potrzebną do trzykrotnego zwiększenia odległości między okładkami kondensatora.

71.
 1. Jaka jest całkowita energia zgromadzona w polach elektrycznych kondensatorów przedstawionych na rysunku?
 2. Czy energia ta jest równa pracy wykonanej przez źródło prądu o napięciu 400 V 400V podczas ładowania kondensatorów?
Rysunek pokazuje obwód elektryczny ze źródłem prądu o napięciu 400 woltów. Do źródła prądu podłączony jest układ trzech elementów połączonych szeregowo. Pierwszym elementem, licząc od dodatniego bieguna źródła prądu, jest kondensator o pojemności 3 mikrofaradów. Drugim elementem jest układ dwóch połączonych równolegle kondensatorów o pojemnościach 6 mikrofaradów i 3 mikrofaradów. Trzecim elementem jest kondensator o pojemności 6 mikrofaradów.
72.

Trzy kondensatory o pojemnościach 8,4 µF 8,4µF, 8,4 µF 8,4µF i 4,2 µF 4,2µF połączono szeregowo i przyłożono do nich napięcie 36 V 36V.

 1. Jaka jest całkowita energia zgromadzona w układzie?
 2. Kondensatory odłączono od źródła prądu, nie rozładowując ich. Następnie połączono je równolegle, spinając okładki o jednakowych znakach ładunków. Jak zmieniła się całkowita energia zgromadzona w układzie?
73.

Kondensator o pojemności 8 µF 8µF połączono równolegle z innym kondensatorem, co dało całkowitą pojemność układu 5 µF 5µF.

 1. Jaka jest pojemność drugiego kondensatora?
 2. Dlaczego wynik wydaje się nieracjonalny?
 3. Które założenia są nieracjonalne bądź niespójne?
74.

Uruchomienie silnika ciężarówki wymaga 9,6 10 3 J 9,6 10 3 J energii elektrycznej.

 1. Oblicz pojemność elektryczną kondensatora, który byłby w stanie zmagazynować taką energię przy napięcu 12 V 12V;
 2. Dlaczego wynik jest nieracjonalny?
 3. Które założenia są temu winne?
75.

Kondensator płaski ma okładki o powierzchni 4 m 2 4 m 2 rozdzielone warstwą nylonu o grubości 0,01 mm 0,01mm, na których zgromadził się ładunek 0,17 C 0,17C.

 1. Jakie jest przyłożone napięcie?
 2. Dlaczego otrzymany wynik jest nieracjonalny?
 3. Które założenia są nieracjonalne lub niespójne?
76.

Pewien dowcipniś podłączył do kondensatora o pojemności 80 µF 80µF napięcie 450 V 450V, po czym z zaskoczenia rzucił naładowany kondensator ofierze. Palec chwytającego poparzyło wyładowanie elektryczne z kondensatora, które przeszło przez 0,2 g 0,2g ciała. Oszacuj przyrost temperatury ciała. Czy należy domniemywać, że nie nastąpiło żadne termodynamiczne przejście fazowe?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.