Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania trudniejsze

94.

Dozownik wody pitnej o wysokości 20 cm 20cm i przekroju poprzecznym 25 cm 25cm na 10 cm 10cm posiada kranik o pomijalnej pojemności otwierający się na poziomie jego dna. Początkowo dozownik zawiera wodę do poziomu 3 cm 3cm poniżej pokrywy, a powyżej wody powietrze pod ciśnieniem otoczenia wynoszącym 1 atm 1atm. Po otwarciu kranika woda wypływa z dozownika aż do momentu wyrównania się ciśnień na zewnątrz i na jego dnie. Oblicz, jaka objętość wody wypłynęła z dozownika. Przyjmij, że temperatura jest stała, dozownik jest doskonale sztywny i że woda ma stałą gęstość 1000 kg m 3 1000 kg m 3 .

95.

Osiem samochodzików w wesołym miasteczku (ang. bumper cars), każdy o masie 322 kg 322kg, porusza się po tafli o długości 21 m 21m i szerokości 13 m 13m ograniczonej bandami. Samochodziki nie mają kierowców, poruszają się więc samodzielnie, zderzając się ze sobą przypadkowo. Średnia prędkość kwadratowa samochodzików wynosi 2,5 m s 2,5 m s . Powtarzając argumenty przytoczone w podrozdziale Ciepło właściwe i zasada ekwipartycji energii, wyznacz wartość średniej siły przypadającej na jednostkę długości (wielkość analogiczna do ciśnienia), którą samochodziki wywierają na bandy tafli.

96.

Wykaż, że v p = 2 k B T m v p = 2 k B T m .

97.

Wykaż, że spełniony jest warunek normalizacyjny 0 f v d v = 1 0 f v d v =1. Całkę oblicza się przez podstawienie u = v v p = v m 2 k B T u= v v p = v m 2 k B T . To przekształcenie prowadzi do całki niewłaściwej dającej czynnik numeryczny 0 x 2 exp x 2 d x = π 4 0 x 2 exp x 2 d x = π 4 .

98.

Wykaż, że v = 8 k B T π m v = 8 k B T π m . Zastosuj to samo podstawienie co w poprzednim zadaniu.

99.

Wykaż, że v k = v 2 = 3 k B T m v k = v 2 = 3 k B T m .

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.