Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

100.

W roku 1701 duński astronom Ole Rømer zaproponował skalę temperatury opartą na dwóch stałych punktach, z których w jednym woda zamarzała w 7,5 stopniach, a w drugim w 60 stopniach wrzała. W ilu stopniach skali Rømera wrze tlen (90,2K90,2K)?

101.

Jaki jest procentowy błąd popełniony przy przyjęciu dla wolframu temperatury topnienia równej 3695°C3695°C zamiast poprawnej wartości 3695K3695K?

102.

Inżynier chce zaprojektować strukturę, w której różnica w długości pomiędzy belką stalowa a belką aluminiową pozostaje zawsze równa 0,5m0,5m bez względu na temperaturę, dla zwykłych temperatur. Jakie muszą być długości belek?

103.

Jakie naprężenie powstaje w belce stalowej, jeśli jej temperatura zmienia się od 15°C15°C do 40°C40°C, a belka nie może się rozszerzać? Dla stali moduł Younga wynosi E=210109Nm2E=210109Nm2 z Naprężenie, odkształcenie i moduł sprężystości . (Pomiń zmianę w powierzchni wynikającą z rozszerzania).

104.

Mosiężny pręt (E=90109Nm2E=90109Nm2) o średnicy 0,8cm0,8cm i długości 1,2m1,2m, kiedy temperatura wynosi 25°C25°C, jest zamocowany na dwóch końcach. Przy jakiej temperaturze siła w tym pręcie wyniesie 36 000N36 000N?

105.

Termometr rtęciowy (w metrologii ciągle używany) ma bańkę o objętości 0,78cm30,78cm3 i rurkę o wewnętrznej średnicy 0,13mm0,13mm, w której rtęć może się rozszerzać.

 1. Pomijając rozszerzalność cieplną szkła, oblicz odległość pomiędzy znacznikami skali równymi 1°C1°C;
 2. Jaki będzie odstęp między znacznikami, gdy zostanie zastosowane zwykłe szkło? (Niezbyt dobry pomysł).
106.

Kiedy po okresie normalnego użytkowania reaktor jądrowy zostaje wygaszany, wciąż jeszcze produkuje energię cieplną o mocy 150MW150MW. Ta wymiana ciepła może spowodować bardzo szybki wzrost temperatury, jeśli układ chłodzenia zawiedzie.

 1. Oblicz szybkość wzrostu temperatury w stopniach Celsjusza na sekundę (°Cs°Cs), jeśli masa rdzenia reaktora wynosi 1,6105kg1,6105kg i posiada on średnie ciepło właściwe 0,3349kJkg°C0,3349kJkg°C;
 2. Ile czasu potrzeba, aby temperatura wzrosła o 2000°C2000°C, co mogłoby spowodować stopienie niektórych metali, które trzymałyby materiały promieniotwórcze?

(Początkowa szybkość wzrostu temperatury byłaby większa niż obliczona tutaj, ponieważ przenoszenie ciepła jest skoncentrowane w mniejszej masie, później jednak wzrost temperatury zwolniłby, gdyż zbiornik do naczyń o pojemności 500 000kg500 000kg również zacząłby się nagrzewać).

107.

Zostawiłeś ciastko w lodówce na talerzu i prosisz kolegę z pokoju, aby wyciągnął je, zanim wrócisz do domu, tak żeby mogło być gotowe do zjedzenia (czyli było w temperaturze pokojowej). Zamiast tego twój współlokator grał godzinami na konsoli. Kiedy wróciłeś, zauważyłeś, że ciasto jest zimne, ale konsola do gry gorąca. Zirytowany i pewny, że ciasto nie będzie dobre, gdy podgrzejesz je w mikrofalówce, postanawiasz, że ogrzejesz je, odłączając konsolę i wkładając ją do czystej torby na śmieci (która działa jak idealny kalorymetr) z ciastem na talerzu. Po chwili stwierdzasz, że równowaga termiczna została już osiągnięta i temperatura wewnątrz wynosi 38,3°C38,3°C. Wiesz, że konsola waży 2,1kg2,1kg. Załóż, że w chwili odłączenia miała temperaturę 45°C45°C. Ciastko waży 0,16kg0,16kg, jego ciepło właściwe to 3kJkg°C3kJkg°C, a jego początkowa temperatura wynosiła 4°C4°C. Talerzyk posiada tę samą temperaturę co ciastko, wagę 0,24kg0,24kg i ciepło właściwe równe 0,9kJkg°C0,9kJkg°C. Ile wynosi ciepło właściwe konsoli?

108.

Dwie kule, A i B, są zrobione z tego samego materiału. Pierwsza ma temperaturę 0°C0°C, a druga 100°C100°C. Kule zostały umieszczone w idealnym kalorymetrze zapewniającym im kontakt. Osiągnęły równowagę termiczną w 20°C20°C. Która z tych kul jest większa? Ile wynosi stosunek ich średnic?

109.

W niektórych krajach mleko w cysternach do ich przewozu jest schładzane ciekłym azotem. Jeżeli dostawa mleka trwa 3h3h, to jest potrzebne 200l200l ciekłego azotu, który ma gęstość 808kgm3808kgm3.

 1. Oblicz ilość przekazanego ciepła potrzebnego do odparowania takiej ilości LN2 i do podniesienia jego temperatury do 3°C3°C (użyj cpcp i załóż, że jest stałe w całym zakresie temperatur). Ta wartość, którą otrzymasz, jest potrzebna do schłodzenia mleka;
 2. Jaka jest szybkość wymiany ciepła w kilowatach na godzinę?
 3. Porównaj ilość ciepła chłodzenia uzyskanego ze stopienia identycznej masy lodu o temperaturze 0°C0°C z uzyskanym z odparowania ciekłego azotu.
110.

Niektórzy pasjonaci strzelania robią swoje własne pociski, topiąc ołów i wlewając go do odpowiednich form. Ile ciepła należy dostarczyć, aby podnieść temperaturę i stopić 0,5kg0,5kg ołowiu, zaczynając od 25°C25°C?

111.

Żelazny cylinder o masie 0,8kg0,8kg mający temperaturę 103°C103°C został umieszczony w izolowanej skrzynce wraz z 1kg1kg lodu w temperaturze topnienia lodu. Jaka będzie temperatura końcowa i ile lodu ulegnie stopieniu?

112.

Powtórz obliczenia z poprzedniego zadania dla 2kg2kg lodu.

113.

Powtórz obliczenia z poprzedniego zadania, przyjmując, że w skrzynce znajduje się 0,5kg0,5kg lodu i że lód znajduje się w miedzianej skrzynce o masie 1,5kg1,5kg, która początkowo jest w równowadze termicznej z lodem.

114.

Kostka lodu o masie 30g30g, będąca w temperaturze topnienia, została włożona do aluminiowego kalorymetru o wadze 100g100g będącego w równowadze z 300g300g nieznanej cieczy w temperaturze 24°C24°C. Temperatura końcowa wyniosła 4°C4°C. Jaka jest pojemność cieplna cieczy?

115.
 1. Oblicz szybkość przewodzenia ciepła przez okno z podwójnymi szybami, które ma powierzchnię 1,5m21,5m2, grubość szyb to 0,8cm0,8cm z powietrzną przerwą między nimi szerokości 1cm1cm. Temperatura wewnątrz domu wynosi 15°C15°C, a na zewnątrz 10°C10°C (Wskazówka: Taki sam spadek temperatury występuje na każdej z szyb. Najpierw oblicz spadek temperatury na szybach, a potem na powietrznej przerwie. Pomiń wzrost przewodzenia ciepła na skutek konwekcji);
 2. Oblicz szybkość przewodzenia ciepła przez pojedyncze okno o grubości szkła 1,6cm1,6cm, o tej samej powierzchni i w tych samych temperaturach wewnątrz i na zewnątrz. Porównaj swój wynik z podpunktem (a).
116.
 1. Zewnętrzna ściana domu ma wysokość 3m3m i szerokość 10m10m. Składa się z płyty kartonowo-gipsowej o oporze cieplnym RR równym 0,560,56, warstwy równej 10cm10cm wypełnionej włóknem szklanym i warstwy izolacji o RR równym 2,62,6. Ściana jest tak dobrze zbudowana, że nie ma żadnych bezpośrednich przepływów powietrza. Jak szybko przepływa ciepło przez tę ścianę, jeżeli jej wewnętrzna strona ma temperaturę 22°C22°C, a zewnętrzna 2°C2°C?
 2. Bardziej realnym przykładem będzie przestrzeń o grubości 10cm10cm zawierająca także ramę z drewnianych belek o grubości 4cm4cm i szerokości 10cm10cm ułożonych w taki sposób, że szerokość belki rozciąga się od ściany zewnętrznej do wewnętrznej. Belki te ułożone są w odległości 40cm40cm od siebie. Jaki jest upływ ciepła w tej sytuacji? Nie przejmuj się jedną belką więcej czy mniej.
117.

Jaka jest szybkość przewodnictwa ciepła przez tkankę ludzkiego ciała, jeśli przyjmiemy jej grubość równą 3cm3cm, różnicę temperatury 2°C2°C, a powierzchnię skóry 1,5m21,5m2? Jak to porównać ze średnią szybkością przekazywania ciepła do ciała wynikającą z poboru energii około 2400kcal2400kcal dziennie?

118.

Masz kolbę Dewara (laboratoryjna kolba próżniowa), która ma otwartą górę i proste boki, jak pokazano poniżej. Napełniasz ją wodą i wkładasz do zamrażarki. Naczynie to jest skutecznym izolatorem, blokującym całkowicie wymianę ciepła, z wyjątkiem wierzchołka. Po pewnym czasie na powierzchni wody tworzy się lód. Woda i dolna powierzchnia lodu, która jest w kontakcie z wodą, mają temperaturę 0°C0°C. Górna powierzchnia lodu ma tę samą temperaturę co powietrze w zamrażarce, czyli 18°C18°C. Przyjmij szybkość przepływu ciepła przez lód równą szybkości straty ciepła topnienia podczas zamarzania wody. Kiedy warstwa lodu osiąga grubość 0,7cm0,7cm, oblicz szybkość (w msms), z jaką ona narasta.

Rysunek przedstawia kolbę wypełnioną wodą, z warstwą lodu u góry. Górna powierzchnia lodu ma minus 18 stopni Celsjusza. W części zawierającej lód i wodę blisko dna temperatura wynosi 0 stopni Celsjusza.
119.

Grzejnik podczerwieni do sauny ma powierzchnię 0,05m20,05m2 i zdolność emisyjną 0,840,84. Z jaką temperaturą musi działać, jeśli wymagana moc wynosi 360W360W? Pomiń temperaturę otoczenia.

120.
 1. Oblicz moc promieniowania ze Słońca, wiedząc, że natężenie promieniowania docierającego do Ziemi wynosi 1370Wm21370Wm2. Wskazówka: Promieniowanie słoneczne dociera do każdego punktu sfery o promieniu równym promieniowi orbity ziemskiej;
 2. Zakładając, że temperatura Słońca wynosi 5780K5780K, a jego zdolność emisyjna wynosi 1, oblicz jego promień.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.