Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania trudniejsze

121.

Pewne wahadło wykonano z podlegającego rozszerzalności cieplnej pręta o długości LL o pomijalnej masie oraz z ciężarka o pomijalnym rozmiarze.

 1. Udowodnij, że gdy temperatura wzrośnie o dTdT, to okres drgań wahadła zwiększy się αdT2αdT2 razy;
 2. Zegar z mosiężnym wahadłem pokazuje poprawny upływ czasu w temperaturze 10°C10°C. Czy w temperaturze 30°C30°C będzie chodził wolniej, czy szybciej? Ile wynosi jego błąd w sekundach na dzień?
122.

W temperaturze kilkuset kelwinów pojemność cieplna miedzi jest w przybliżeniu opisana empirycznym równaniem c=α+βT+δT2c=α+βT+δT2, gdzie α=349JkgKα=349JkgK, β=0,107JkgK2β=0,107JkgK2, a δ=4,58105JkgKδ=4,58105JkgK. Ile ciepła należy dostarczyć, aby podnieść temperaturę 2kg2kg miedzi od 20°C20°C do 250°C250°C?

123.

W kalorymetrze o pomijalnej pojemności cieplnej znajduje się 200g200g pary wodnej w temperaturze 150°C150°C oraz 100g100g lodu o temperaturze 40°C40°C. Ciśnienie jest stale utrzymywane na poziomie 1atm1atm. Ile wynosi temperatura końcowa oraz ile lodu, wody i pary wodnej pozostanie w kalorymetrze?

124.

Astronauta na spacerze kosmicznym jest osłonięty od Słońca i ubrany w kombinezon kosmiczny, który można uznać za doskonale biały (e=0e=0) poza małą łatką z materiału w postaci flagi narodowej o rozmiarach 5cm×8cm5cm×8cm \SI{5}{\centi\metre}\times\SI{8}{\centi\metre}. Łatka ma zdolność emisyjną równą 0,30,3. Kombinezon pod łatką ma 0,5cm0,5cm grubości, posiada przewodność cieplną k=0,06Wm°Ck=0,06Wm°C, a temperatura jego wewnętrznej powierzchni wynosi 20°C20°C. Ile wynosi temperatura łatki oraz jaka jest szybkość utraty ciepła przepływającego przez nią? Załóż, że łatka jest na tyle cienka, że jej zewnętrzna powierzchnia jest w tej samej temperaturze, co powierzchnia kombinezonu pod nią. Załóż także, że temperatura przestrzeni kosmicznej to 0K0K. Uzyskane równanie będzie bardzo trudne do rozwiązania w sposób analityczny, dlatego możesz je rozwiązać w sposób numeryczny za pomocą kalkulatora graficznego, programu obliczeniowego lub metodą prób i błędów za pomocą zwykłego kalkulatora.

125.

Celem tego zadania jest obliczenie przyrostu warstwy lodu w funkcji czasu. Oznacz grubość warstwy lodu przez LL.

 1. Wyznacz równanie na dLdTdLdT w zależności od LL, temperatury TT ponad lodem oraz właściwości lodu (które możesz pozostawić w formie symboli);
 2. Rozwiąż to równanie różniczkowe, zakładając, że w t=0st=0s t=\SI{0}{\second} grubość lodu wynosi L=0mL=0m L=\SI{0}{\metre}. Jeżeli znasz metody obliczania równań różniczkowych, przekształć równanie do formy dLdTdLdT pomnożone przez prostą funkcję LL z jednej strony równania. Scałkuj obie strony równania po czasie;
 3. Czy woda zamarznie do samego dna naczynia?
126.

Oszacuj temperaturę Ziemi. Załóż, że planeta jest idealną kulą o jednorodnej temperaturze. Pomiń efekt cieplarniany. Promieniowanie cieplne Słońca ma natężenie (stała słoneczna SS) równe około 1370Wm21370Wm2 w odległości orbity ziemskiej.

 1. Zakładając, że promienie Słońca są równoległe, na jaką powierzchnię musi padać SS, by określić całkowite promieniowanie przechwytywane przez Ziemię? Najłatwiej będzie podać powierzchnię w zależności od promienia Ziemi RR;
 2. Załóż, że Ziemia odbija ok. 30%30% energii słonecznej, która na nią pada. Innymi słowy albedo Ziemi wynosi A=0,3A=0,3. Oblicz szybkość absorpcji promieniowania słonecznego przez Ziemię wyrażoną przez SS, AA oraz RR;
 3. Oblicz temperaturę, przy której Ziemia wypromieniowuje energię z taką samą szybkością. Załóż, że w zakresie długości fal podczerwieni, w których Ziemia wypromieniowuje energię, jej zdolność emisyjna ee jest równa 11. Czy twój wynik pokazuje, że efekt cieplarniany jest ważny?
 4. Jak ten wynik zależy od wartości pola powierzchni Ziemi?
127.

Rozwiąż poprzednie zadanie, uwzględniając tym razem w sposób uproszczony efekt cieplarniany. Załóż, że atmosfera jest pojedynczą warstwą – otaczającą Ziemię sferyczną powłoką o zdolności emisyjnej e=077e=077 dla podczerwieni emitowanej przez Ziemię i atmosferę (parametry warstwy ustalono w ten sposób, aby uzyskać poprawny wynik). Efekt cieplarniany związany jest z faktem, że atmosfera ziemska jest przezroczysta dla światła widzialnego, ale dość mocno absorbuje promieniowanie podczerwone. W obliczeniach załóż, że do powierzchni Ziemi dociera jedynie światło widzialne ze Słońca. Załóż także, że promień atmosfery jest w przybliżeniu równy promieniowi Ziemi, ale skoro jest ona sferą wokół Ziemi, to promieniuje ona podczerwień zarówno w stronę powierzchni Ziemi, jak i w kierunku przestrzeni kosmicznej, zatem jej powierzchnia jest dwukrotnie większa niż powierzchnia Ziemi. Występują tu trzy strumienie promieniowania cieplnego: promieniowanie świetlne absorbowane przez Ziemię, promieniowanie podczerwone z powierzchni Ziemi, które absorbuje atmosfera zgodnie ze swoją emisyjnością, oraz promieniowanie podczerwone z atmosfery, z którego połowa absorbowana jest przez Ziemię, a druga połowa wypromieniowana w kierunku przestrzeni kosmicznej. Skorzystaj z metody rozwiązania zastosowanej w poprzednim zadaniu i znajdź równania opisujące powierzchnię Ziemi i atmosferę, a następnie wyznacz z nich dwie nieznane temperatury: powierzchni oraz atmosfery.

 1. Wyraź moc promieniowania podczerwonego powierzchni Ziemi w funkcji promienia ziemskiego, stałej σσ oraz nieznanej temperatury powierzchni Ziemi TZTZ;
 2. Jaka jest moc promieniowania Ziemi absorbowanego przez atmosferę?
 3. Wyraź moc promieniowania podczerwonego atmosfery jako funkcję jej temperatury TaTa;
 4. Zapisz równanie, które mówi, że moc promieniowania, jakie atmosfera absorbuje z Ziemi, równa jest mocy promieniowania, jakie atmosfera emituje;
 5. Połowa mocy wyemitowanej przez atmosferę dociera do Ziemi. Zapisz równanie, które mówi, że moc promieniowania, jakie absorbuje Ziemia z atmosfery oraz ze Słońca, równa jest mocy, jaką Ziemia emituje;
 6. Rozwiąż oba równania według nieznanej temperatury Ziemi.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.