Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Sprawdź, czy rozumiesz

12.1

x = 1,3 m x=1,3m

12.2

(b), (c)

12.3

316,7 g; 5,8 N

12.4

N = 2110 N ; F = 1894 N N = 2110 N ; F = 1894 N

12.5

μ s < 0,5 ctg β μ s <0,5ctgβ

12.6

F drzwi na A = 100 N i ^ 200 N j ^ , F drzwi na B = 100 N i ^ 200 N j ^ F drzwi na A =100 N i ^ 200 N j ^ , F drzwi na B =100 N i ^ 200 N j ^

12.7

711 N; 466 N

12.8

1167 N; 980 N skierowane ku górze 18 18 ponad poziom.

12.9

207 kPa ; 4,6 · 10 −6 207kPa;4,6· 10 −6

12.10

5 · 10 −4 5· 10 −4

12.11

63 ml

12.12

Płyny mają inne właściwości mechaniczne niż ciała stałe; ciecze płyną

Pytania

1.

jest stała

3.

wartość i kierunek siły oraz ramię siły

5.

To prawda, ponieważ suma sił nie może wynosić zero w tym przypadku, chyba że siła jest równa zero.

7.

Fałsz, pod warunkiem, że siły sumują się do zera jako wektory, wtedy można osiągnąć równowagę.

9.

Pomaga linoskoczkowi utrzymać równowagę.

11.

(Udowodnij)

13.

W kontakcie z ziemią naprężenie w kończynach wiewiórki jest mniejsze niż naprężenie w ludzkich kończynach.

15.

mocno naciągnięty

17.

ściskające; rozciągające

19.

nie

23.

Działa jak "zbrojenie", zwiększając zakres wartości naprężenia, zanim struktura osiągnie punkt zerwania.

Zadania

25.

46,75 N m 46,75Nm

27.

4472 N pod kątem 153,4° do poziomu (osi x x )

29.

23,3 N

31.

80 kg

33.

40 kg

35.

prawa lina 444,72 N; lewa lina 889,44 N; ciężar sprzętu 156,96 N; 16 kg

37.

784,8 N; 132,95 N

39.
 1. 539,55 N;
 2. 61,07 N;
 3. nie zależą od kąta
41.

naprężenie 777 N; na zawiasie 777 N pod kątem 45 45 względem poziomu; nie

43.

1500 N; 1620 N pod kątem 30 30 do podłogi

45.

0,3 mm

47.

9 cm

49.

4 · 10 2 N/cm 2 4· 10 2 N/cm 2

51.

0,149 μm 0,149 μm

53.

0,57 mm

55.

8,59 mm

57.

1,35 10 9 P a 1,35 10 9 P a

59.

259 N

61.

0,01%

63.

1,44 cm

65.

0,63 cm

Zadania dodatkowe

69.

arctg ( 1 / μ s ) = 51 , 3 arctg(1/ μ s )=51, 3

71.

a. na narożniku 66,7 N pod kątem 30 30 do poziomu; na podłodze 192,4 N pod kątem 60 60 do poziomu; b. μ s = 0,577 μ s =0,577

73.
 1. 1,1 10 9 N / m 2 ; 1,1 10 9 N / m 2 ;
 2. 5,5 · 10 −3 ; 5,5· 10 −3 ;
 3. 11 mm, 31,4 mm

Zadania trudniejsze

75.

F = Mg tg θ ; f = 0 F=Mgtgθ;f=0

77.

z poziomem θ = 42 , 2 θ=42, 2 oraz α = 17 , 8 α=17, 8 ze stromą stroną równi.

79.

F ł ( l 1 / l 2 1 ) ; F ł l 1 / l 2 + m g F ł ( l 1 / l 2 1 ) ; F ł l 1 / l 2 + m g

81.
 1. 1,1 mm;
 2. 6,6 mm w prawo;
 3. 1,11 · 10 5 N 1,11· 10 5 N
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.