Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

1.

Pogląd, że rozwój jest procesem kumulacyjnym, w którym stopniowo doskonalimy posiadane umiejętności, znany jest jako ________.

 1. natura
 2. wychowanie
 3. rozwój ciągły
 4. rozwój skokowy
2.

Psychologowie rozwojowi badają wzrastanie i rozwój człowieka w trzech obszarach. Który z poniższych nie jest jednym z tych obszarów?

 1. rozwój poznawczy
 2. rozwój psychologiczny
 3. rozwój fizyczny
 4. rozwój psychospołeczny
3.

Jak definiujemy psychologię rozwojową?

 1. nauka badająca, jak rośniemy i zmieniamy się od poczęcia do śmierci
 2. nauka badająca, jak rośniemy i zmieniamy się w niemowlęctwie i dzieciństwie
 3. nauka badająca fizyczny, poznawczy i psychospołeczny rozwój dzieci
 4. nauka badająca emocje, osobowość i relacje społeczne
4.

Świadomość, że nawet jeśli coś znika z naszego pola widzenia, to nadal istnieje, nazywamy ________.

 1. egocentryzmem
 2. stałością obiektu
 3. zasadą zachowania stałości
 4. odwracalnością
5.

Kto z wymienionych psychologów jest autorem teorii rozwoju moralnego?

 1. Zygmunt Freud
 2. Erik Erikson
 3. John Watson
 4. Lawrence Kohlberg
6.

Jakie główne zadanie stoi przed nastolatkiem w okresie dorastania zgodnie z teorią rozwoju psychospołecznego Eriksona?

 1. rozwój autonomii
 2. poczucie kompetencji
 3. wykształcenie tożsamości
 4. nawiązanie relacji intymnych
7.

Która z poniższych jest odpowiednią kolejnością rozwoju prenatalnego?

 1. zygota, płód, zarodek
 2. płód, zarodek, zygota
 3. płód, zygota, zarodek
 4. zygota, zarodek, płód
8.

Okres rozwoju prenatalnego, w którym rozwijający się narząd lub układ jest najbardziej podatny na uszkodzenia przez teratogeny, nazywamy ________.

 1. okresem krytycznym
 2. mitozą
 3. zapłodnieniem
 4. ciążą
9.

Jak nazywa się jednokomórkowa struktura powstała w wyniku połączenia plemnika i komórki jajowej podczas zapłodnienia?

 1. zarodek
 2. płód
 3. zygota
 4. niemowlę
10.

Użycie nożyczek, by wyciąć kształt z papieru, to przykład ________.

 1. motoryki dużej
 2. motoryki małej
 3. motoryki wielkiej
 4. motoryki niewielkiej
11.

W jakim ze stylów przywiązania rodzic jest dla dziecka bazą, z której może ono odkrywać otaczający je świat?

 1. bezpiecznym
 2. pozabezpiecznym lękowo-unikającym
 3. pozabezpiecznym lękowo-ambiwalentnym
 4. pozabezpiecznym zdezorganizowanym
12.

Płaty czołowe osiągają pełnię rozwoju ________.

 1. w chwili urodzenia
 2. na początku okresu dorastania
 3. na końcu okresu dorastania
 4. ok. 25. roku życia
13.

Kto stworzył pierwsze współczesne hospicjum?

 1. Elizabeth Kübler-Ross
 2. Cicely Saunders
 3. Florence Wald
 4. Florence Nightingale
14.

Wskaż poprawną kolejność etapów reakcji na wiadomość o bliskiej i nieuchronnej śmierci według teorii Kübler-Ross:

 1. zaprzeczenie, targowanie się, gniew, depresja, akceptacja
 2. gniew, depresja, targowanie się, akceptacja, zaprzeczenie
 3. zaprzeczenie, gniew, targowanie się, depresja, akceptacja
 4. gniew, akceptacja, zaprzeczenie, depresja, targowanie się
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.