Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Ćwicz myślenie krytyczne

PsychologiaĆwicz myślenie krytyczne

15.

Opisz spór „natura a wychowanie” i podaj przykład cechy, którą może kształtować zarówno natura, jak i wychowanie.

16.

Porównaj rozwój ciągły i skokowy.

17.

Dlaczego kamienie milowe w rozwoju dziecka powinny być postrzegane jedynie jako ogólne wskazówki dotyczące rozwoju dziecka zgodnie z normą?

18.

Jaka jest różnica między asymilacją a akomodacją? Podaj przykład każdej z nich.

19.

Dlaczego Carol Gilligan krytycznie odnosiła się do teorii rozwoju moralnego Kohlberga?

20.

Czym jest egocentryzm w myśleniu? Podaj przykład.

21.

Podaj przykłady teratogenów i szkód, jakie mogą spowodować w okresie prenatalnym.

22.

Czym jest opieka prenatalna i dlaczego jest ważna?

23.

Opisz, co się dzieje w okresie zarodkowymi w okresie płodowym.

24.

Co sprawia, że cecha osobista staje się cechą osobowości?

25.

Opisz kilka odruchów wrodzonych. W jaki sposób mogą one pomóc w przeżyciu?

26.

Porównaj cztery style wychowania i opisz, jakich skutków dla rozwoju dziecka możemy się spodziewać po każdym z nich.

27.

Czym jest wczesna dorosłość (wchodzenie w dorosłość) i co przyczyniło się do wyróżnienia tego nowego stadium rozwoju?

28.

Opisz pięć etapów umierania i podaj przykład, w jaki sposób chory mógłby zareagować na każdy z nich.

29.

Jaki jest cel opieki hospicyjnej?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.