Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

1.

Inna nazwa pamięci krótkotrwałej to ________

 1. rejestr sensoryczny
 2. pamięć epizodyczna
 3. pamięć robocza
 4. pamięć niedeklaratywna
2.

Pojemność pamięci długotrwałej to ________.

 1. jeden–dwa bity informacji
 2. siedem bitów, plus/minus dwa
 3. ograniczona ilość informacji
 4. w zasadzie nieograniczona ilość informacji
3.

Trzy funkcje pamięci to ________.

 1. przetwarzanie automatyczne, przetwarzanie kontrolowane i przechowywanie
 2. kodowanie, przetwarzanie i przechowywanie
 3. przetwarzanie automatyczne, przetwarzanie kontrolowane i odzyskiwanie
 4. kodowanie, przechowywanie i wydobywanie
4.

Fizyczny ślad pamięciowy to ________.

 1. engram
 2. efekt Lashleya
 3. paradygmat Deese'a-Roedigera-McDermott
 4. wspomnienie fleszowe
5.

Niezwykle wyraziste wspomnienie ważnego zdarzenia to ________.

 1. engram
 2. teoria pobudzenia
 3. wspomnienie fleszowe
 4. hipoteza ekwipotencjalności
6.

________ zachodzi, gdy we wspomnieniach przeszłych wydarzeń przedstawiamy się w lepszym świetle, niż to było w rzeczywistości.

 1. Błąd stereotypu
 2. Błąd egocentryzmu
 3. Błąd pewności wstecznej
 4. Błąd wzmocnienia
7.

Zjawisko „mam to na końcu języka” nosi też nazwę ________.

 1. uporczywości
 2. błędnej atrybucji
 3. nietrwałości
 4. blokowania
8.

Tworzenie nowych wspomnień jest też nazywane ________, proces odzyskiwania starych zaś ________.

 1. konstruowaniem; rekonstruowaniem
 2. rekonstruowaniem; konstruowaniem
 3. tworzeniem; odtwarzaniem
 4. odtwarzaniem; tworzeniem
9.

Gdy uczysz się grać na pianinie, zdanie „Ewa Gotuje Herbatę Dla Franka” pomaga zapamiętać nuty E, G, B, D i F tworzące klucz wiolinowy. To przykład ________.

 1. rymowanki
 2. akronimu
 3. metody pierwszych liter
 4. akustyki
10.

Z badania Yogo i Fujihary (2008) wynika, że jeśli chcemy poprawić swoją pamięć krótkotrwałą, powinniśmy znaleźć czas, by opisywać ________.

 1. najlepszą możliwą przyszłość dla siebie
 2. traumatyczne wydarzenia ze swojego życia
 3. cokolwiek
 4. listę zakupów
11.

Efekt odniesienia do Ja to ________.

 1. sprawianie, że materiał, który próbujemy przyswoić, staje się dla nas osobiście znaczący
 2. tworzenie zdania z pierwszych liter słów, które próbujemy zapamiętać
 3. tworzenie słowa z pierwszych liter słów, które próbujemy zapamiętać
 4. wypowiadanie na głos słów, które próbujemy zapamiętać
12.

Wspomagacze pamięci, pomagające nam uporządkować informacje, które chcemy zakodować, to ________.

 1. mnemotechniki
 2. strategie wspomagające pamięć
 3. utrwalanie znaczeniowe
 4. przetwarzanie wysiłkowe
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.