Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Ćwicz myślenie krytyczne

PsychologiaĆwicz myślenie krytyczne

13.

Porównaj pamięć deklaratywną z niedeklaratywną oraz pokaż różnice między nimi.

14.

Nazwij i opisz trzy fazy pamięci zgodnie z modelem pamięci Atkinsona i Shiffrina.

15.

Porównaj i pokaż różnice między automatycznym i kontrolowanym kodowaniem informacji.

16.

Co może się stać z twoją pamięcią, jeśli uszkodzeniu ulegnie hipokamp?

17.

Porównaj dwa typy interferencji i podaj występujące między nimi różnice.

18.

Porównaj dwa typy amnezji i podaj różnice między nimi.

19.

Czym jest efekt odniesienia do Ja i jak może nam pomóc skuteczniej się uczyć?

20.

Razem z koleżanką z pokoju uczyłyście się wczoraj wieczorem do testu z psychologii. Myślisz, że opanowałaś materiał, ale prosisz, żebyście powtórzyły go jeszcze raz jutro rano, na godzinę przed egzaminem. Koleżanka prosi cię, żebyś wyjaśniła, dlaczego – twoim zdaniem – to dobry pomysł. Co jej powiesz?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.