Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Rozwijaj się

PsychologiaRozwijaj się

21.

Opisz coś, co już zostało przez ciebie opanowane, a co teraz znajduje się w twojej pamięci proceduralnej. Wyjaśnij, jak udało ci się tego nauczyć.

22.

Opisz coś, czego udało ci się nauczyć w szkole średniej, a co teraz znajduje się w twojej pamięci semantycznej.

23.

Opisz wspomnienie fleszowe jakiegoś znaczącego wydarzenia z twojego życia.

24.

Który z siedmiu grzechów pamięci wg Schactera jest i twoim udziałem? Podaj przykład na każdy z nich.

25.

Przysięgli przywiązują dużą wagę do zeznań naocznych świadków. Wyobraź sobie, że jesteś adwokatem reprezentującym oskarżonego o napad na market. Oskarżenie powołało wielu naocznych świadków zdarzenia. Co należałoby powiedzieć przysięgłym na temat rzetelności takich zeznań?

26.

Stwórz mnemotechnikę, która pomoże ci zapamiętać jakiś termin albo pojęcie z tego podrozdziału.

27.

Jaką skuteczną technikę uczenia się stosujesz? W czym jest podobna do strategii przedstawionych w tym podrozdziale albo czym się od nich różni?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.