Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Ćwicz myślenie krytyczne

PsychologiaĆwicz myślenie krytyczne

25.

Opisz schemat zdarzeń możliwy do zaobserwowania podczas wydarzenia sportowego.

26.

Wyjaśnij, dlaczego schematy zdarzeń mają tak ogromny wpływ na ludzkie zachowanie.

27.

W jaki sposób słowa przedstawiają zarówno nasze myśli, jak i wartości?

28.

Dlaczego błędy gramatyczne u dzieci mogą być wskaźnikiem przyswajania języka?

29.

Czym jest fiksacja funkcjonalna i jak jej przezwyciężenie pomaga rozwiązywać problemy?

30.

W jaki sposób algorytm oszczędza czas i energię podczas rozwiązywania problemu?

31.

Opisz sytuację, w której potrzebne byłoby ci wykorzystanie inteligencji praktycznej.

32.

Opisz sytuację, w której inteligencja kulturowa mogłaby ci pomóc w lepszej komunikacji.

33.

Dlaczego, twoim zdaniem, różni teoretycy w odmienny sposób definiowali inteligencję?

34.

Porównaj korzyści testu na inteligencję Stanford-Binet i testów Wechslera.

35.

Jakie istnieją dowody na to, że czynnik genetyczny wpływa na iloraz inteligencji?

36.

Opisz zależność między inteligencją a trudnościami w uczeniu się i niepełnosprawnością intelektualną.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.