Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Rozwijaj się

PsychologiaRozwijaj się

37.

Opisz pojęcie naturalne, które bardzo dobrze znasz, ale które ciężko byłoby zrozumieć innej osobie. Wyjaśnij, dlaczego byłoby to takie trudne.

38.

Podaj przykłady wpływu języka na procesy poznawcze.

39.

Czy zauważasz u siebie któryś z omówionych powyżej błędów przy podejmowaniu decyzji? W jaki sposób wpłynął on na twoją decyzję w przeszłości i jak możesz wykorzystać tę świadomość do poprawy zdolności podejmowania decyzji w przyszłości?

40.

Jaką rolę w życiu osobistym odgrywa, twoim zdaniem, inteligencja emocjonalna?

41.

Wróćmy do opisanego powyżej przypadku Candace. Czy – twoim zdaniem – Candace skorzystała, czy ucierpiała na tym, że ciągle „przepychano” ją do następnej klasy?

42.

Czy uważasz, że twój poziom inteligencji jest wyższy dzięki bodźcom ze środowiska, w którym przyszło ci dorastać? Dlaczego?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.