Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do psychologii
  1. Wprowadzenie
  2. 1.1 Czym jest psychologia
  3. 1.2 Historia psychologii
  4. 1.3 Psychologia współczesna
  5. 1.4 Kariera zawodowa psychologa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 3. 2 Prowadzenie badań
  1. Wprowadzenie
  2. 2.1 Dlaczego badania są ważne?
  3. 2.2 Metody badawcze
  4. 2.3 Analiza wyników
  5. 2.4 Etyka
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 4. 3 Biopsychologia
  1. Wprowadzenie
  2. 3.1 Genetyka człowieka
  3. 3.2 Komórki układu nerwowego
  4. 3.3 Składowe układu nerwowego
  5. 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
  6. 3.5 Układ hormonalny
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 5. 4 Stany świadomości
  1. Wprowadzenie
  2. 4.1 Czym jest świadomość?
  3. 4.2 Rola snu
  4. 4.3 Fazy snu
  5. 4.4 Zaburzenia snu
  6. 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
  7. 4.6 Inne stany świadomości
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 6. 5 Wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  1. Wprowadzenie
  2. 5.1 Czym różnią się wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  3. 5.2 Fale i długości fal
  4. 5.3 Wzrok
  5. 5.4 Słuch
  6. 5.5 Inne zmysły
  7. 5.6 Zasady postrzegania w psychologii Gestalt
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 7. 6 Uczenie się
  1. Wprowadzenie
  2. 6.1 Na czym polega proces uczenia się?
  3. 6.2 Warunkowanie klasyczne
  4. 6.3 Warunkowanie sprawcze
  5. 6.4 Uczenie się przez obserwację (modelowanie)
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 8. 7 Myślenie i inteligencja
  1. Wprowadzenie
  2. 7.1 Czym jest poznanie?
  3. 7.2 Język
  4. 7.3 Rozwiązywanie problemów
  5. 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
  6. 7.5 Pomiar inteligencji
  7. 7.6 Źródła inteligencji
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 9. 8 Pamięć
  1. Wprowadzenie
  2. 8.1 Jak działa pamięć
  3. 8.2 Obszary mózgu zaangażowane w procesy pamięciowe
  4. 8.3 Kłopoty z pamięcią
  5. 8.4 Sposoby na poprawę pamięci
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 10. 9 Psychologia rozwojowa
  1. Wprowadzenie
  2. 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
  3. 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
  4. 9.3 Stadia rozwoju
  5. 9.4 Kres życia
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 11. 10 Emocje i motywacje
  1. Wprowadzenie
  2. 10.1 Emocje
  3. 10.2 Biologia emocji
  4. 10.3 Motywacja
  5. 10.4 Sfera seksualna
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 12. 11 Osobowość
  1. Wprowadzenie
  2. 11.1 Czym jest osobowość?
  3. 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
  4. 11.3 Neofreudyści: Adler, Erikson, Jung i Horney
  5. 11.4 Podejście poznawcze
  6. 11.5 Podejścia humanistyczne
  7. 11.6 Teorie cech
  8. 11.7 Socjobiologiczna koncepcja osobowości
  9. 11.8 Kulturowe uwarunkowania osobowości
  10. 11.9 Temperament
  11. 11.10 Ocena osobowości
  12. Kluczowe pojęcia
  13. Podsumowanie
  14. Sprawdź wiedzę
  15. Ćwicz myślenie krytyczne
  16. Rozwijaj się
 13. 12 Psychologia społeczna
  1. Wprowadzenie
  2. 12.1 Czym zajmuje się psychologia społeczna?
  3. 12.2 Atrybucje
  4. 12.3 Role i normy społeczne
  5. 12.4 Postawy i ich zmiana
  6. 12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
  7. 12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
  8. 12.7 Agresja
  9. 12.8 Zachowania pomocne
  10. 12.9 Tworzenie relacji
  11. Kluczowe pojęcia
  12. Podsumowanie
  13. Sprawdź wiedzę
  14. Ćwicz myślenie krytyczne
  15. Rozwijaj się
 14. 13 Psychologia pracy i organizacji
  1. Wprowadzenie
  2. 13.1 Dopasowanie człowiek–organizacja
  3. 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
  4. 13.3 Stres w pracy
  5. 13.4 Motywacja do pracy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 15. 14 Stres
  1. Wprowadzenie
  2. 14.1 Czym jest stres?
  3. 14.2 Stresory
  4. 14.3 Stres a choroby
  5. 14.4 Kontrolowanie stresu
  6. 14.5 Dążenie do szczęścia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 16. 15 Zaburzenia psychiczne
  1. Wprowadzenie
  2. 15.1 Czym są zaburzenia psychiczne?
  3. 15.2 Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych
  4. 15.3 Poglądy na przyczyny zaburzeń psychicznych
  5. 15.4 Zaburzenia lękowe
  6. 15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
  7. 15.6 Zespół stresu pourazowego
  8. 15.7 Zaburzenia nastroju
  9. 15.8 Schizofrenia
  10. 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
  11. 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
  12. 15.11 Zaburzenia osobowości
  13. Kluczowe pojęcia
  14. Podsumowanie
  15. Sprawdź wiedzę
  16. Ćwicz myślenie krytyczne
  17. Rozwijaj się
 17. 16 Terapia i leczenie
  1. Wprowadzenie
  2. 16.1 Terapia zaburzeń psychicznych teraz i kiedyś
  3. 16.2 Techniki terapeutyczne
  4. 16.3 Sposoby leczenia
  5. 16.4 Uzależnienia i zaburzenia związane z zażywaniem środków odurzających
  6. 16.5 Wykorzystanie paradygmatu społeczno-kulturowego w terapii
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 18. Bibliografia
 19. Skorowidz nazwisk
 20. Skorowidz rzeczowy
 21. Skorowidz terminów obcojęzycznych
1.

Psychologia poznawcza to dziedzina psychologii zajmująca się badaniem ________.

 1. ludzkiego rozwoju
 2. ludzkiego myślenia
 3. ludzkiego zachowania
 4. ludzkiego społeczeństwa
2.

Który z poniższych przykładów stanowi prototyp pojęcia przywództwa w drużynie sportowej?

 1. menadżer sprzętu
 2. sędzia
 3. kapitan drużyny
 4. najspokojniejszy członek drużyny
3.

Który z poniższych przykładów jest pojęciem sztucznym?

 1. ssaki
 2. pole trójkąta
 3. kamienie szlachetne
 4. nauczyciele
4.

Schemat zdarzeń nazywamy również __________ poznawczym.

 1. stereotypem
 2. pojęciem
 3. skryptem
 4. prototypem
5.

________ to zbiór ogólnych zasad porządkowania słów w znaczące zdania.

 1. Determinizm lingwistyczny
 2. Leksykon (słownictwo)
 3. Semantyka
 4. Składnia
6.

________ to najmniejsza jednostka języka posiadająca znaczenie.

 1. Leksykon (słownictwo)
 2. Fonem
 3. Morfem
 4. Składnia
7.

Znaczenie słów i fraz określa się, stosując zasady ________.

 1. leksyki
 2. fonemów
 3. nadmiernej generalizacji
 4. semantyki
8.

________ jest podstawową jednostką dźwiękową języka mówionego.

 1. Składnia
 2. Fonem
 3. Morfem
 4. Gramatyka
9.

Określona formuła, która gwarantuje rozwiązanie problemu to________.

 1. algorytm
 2. heurystyka
 3. nastawienie umysłowe
 4. metoda prób i błędów
10.

Przepis w formie ogólnych wskazówek, jak rozwiązać problem, to________.

 1. algorytm
 2. heurystyka
 3. nastawienie umysłowe
 4. metoda prób i błędów
11.

Który rodzaj efektu polega na ograniczeniu się do jednego aspektu problemu?

 1. efekt zakotwiczenia
 2. efekt potwierdzenia
 3. heurystyka reprezentatywności
 4. heurystyka dostępności
12.

Który rodzaj błędu polega na wykorzystaniu stereotypu przy podejmowaniu decyzji?

 1. efekt zakotwiczenia
 2. efekt potwierdzenia
 3. heurystyka reprezentatywności
 4. heurystyka dostępności
13.

Inteligencja płynna cechuje się________.

 1. umiejętnością przywoływania informacji
 2. umiejętnością tworzenia nowych rzeczy
 3. umiejętnością zrozumienia różnych kultur i komunikowania się z nimi
 4. umiejętnością dostrzegania złożonych zależności i rozwiązywania problemów
14.

Który z poniższych rodzajów inteligencji nie zalicza się do inteligencji wielorakich Gardnera?

 1. twórcza
 2. wizualno-przestrzenna
 3. językowa
 4. muzyczna
15.

Który teoretyk zaproponował triarchiczną teorię inteligencji?

 1. Goleman
 2. Gardner
 3. Sternberg
 4. Steitz
16.

Który rodzaj inteligencji w największym stopniu wykorzystujesz podczas analizy danych w poszukiwaniu tendencji statystycznej?

 1. praktyczną
 2. analityczną
 3. emocjonalną
 4. twórczą
17.

Aby dany test został uznany za znormalizowany i wystandaryzowany, należy przeprowadzić go na________.

 1. grupie rówieśników
 2. próbie reprezentatywnej
 3. dzieciach z niepełnosprawnością umysłową
 4. dzieciach o przeciętnej inteligencji
18.

Przeciętny wynik osoby o średnim IQ wynosi ________.

 1. 70
 2. 130
 3. 85
 4. 100
19.

Kto opracował najczęściej obecnie stosowany test IQ?

 1. sir Francis Galton
 2. Alfred Binet
 3. Lewis Terman
 4. David Wechsler
20.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego używa obecnie określenia ________ jako rozpoznanie stanu wcześniej nazywanego opóźnieniem umysłowym.

 1. autyzm i niepełnosprawności rozwojowe
 2. obniżona inteligencja
 3. niepełnosprawność intelektualna
 4. zakłócenie poznawcze
21.

Skąd się bierze wysoka inteligencja?

 1. z uwarunkowań genetycznych
 2. z uwarunkowań środowiskowych
 3. zarówno A i B
 4. ani A, ani B
22.

Arthur Jensen twierdził, że ________.

 1. za inteligencję odpowiedzialna jest wyłącznie genetyka
 2. za inteligencję odpowiedzialne jest wyłącznie środowisko
 3. poziom inteligencji określa rasa
 4. testy IQ nie uwzględniają statusu socjoekonomicznego
23.

Czym są trudności w uczeniu się?

 1. zaburzeniem rozwojowym
 2. zaburzeniem neurologicznym
 3. zaburzeniem emocjonalnym
 4. zaburzeniem intelektualnym
24.

Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?

 1. Bieda zawsze wpływa na to, czy ludzie są w stanie osiągnąć pełen potencjał intelektualny.
 2. Inteligencję jednostki determinuje wyłącznie poziom inteligencji jej rodzeństwa.
 3. Środowisko, w którym człowiek dorasta, jest najsilniejszym wyznacznikiem jego późniejszej inteligencji.
 4. Na poziom inteligencji danej osoby wpływa łącznie wiele czynników.
Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.