Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Ćwicz myślenie krytyczne

PsychologiaĆwicz myślenie krytyczne

26.

Nie wszystko, co dociera do naszych zmysłów, postrzegamy. Jak sądzisz, czy możliwe jest spostrzeganie bez wrażeń zmysłowych?

27.

Podaj własny przykład, jak może zmieniać się ledwie zauważalna różnica w zależności od natężenia bodźca.

28.

Jak sądzisz, dlaczego różne gatunki zwierząt mają odmienne zakresy wrażliwości na bodźce wzrokowe i słuchowe w porównaniu z ludźmi?

29.

Jak sądzisz, dlaczego ludzie są szczególnie wrażliwi na dźwięki o częstotliwości przypadającej na środek zakresu częstotliwości słyszalnych?

30.

Porównaj dwie teorie postrzegania barw. Czy całkowicie się od siebie różnią?

31.

Kolor nie jest fizyczną właściwością środowiska. Jak sądzisz, jaką funkcję pełni widzenie barwne (jeśli ma jakąś funkcję)?

32.

Pamiętając to, co wiesz już o lokalizacji dźwięku, zastanów się, w jaki sposób lokalizacja dźwięku ułatwia przeżycie z perspektywy ewolucyjnej.

33.

W jaki sposób można wykorzystać teorie wysokości dźwięku oparte na miejscu (lokalizacji) i czasie do wyjaśnienia naszej zdolności do postrzegania wysokości fal dźwiękowych o częstotliwości do 4000 Hz?

34.

U wielu osób występują nudności podczas podróży samochodem, samolotem lub łodzią. Jak można to wyjaśnić, odwołując się do interakcji informacji zmysłowej?

35.

Gdyby ktoś powiedział ci, że oddałby wszystko, aby nie czuć bólu po poważnym urazie, jaka byłaby twoja odpowiedź po przeczytaniu tego rozdziału?

36.

Jak sądzisz, czy kobiety odczuwają ból inaczej niż mężczyźni? Dlaczego?

37.

Głównym założeniem psychologii Gestalt jest to, że całość różni się jakościowo od sumy swoich części. Co to znaczy w kontekście percepcji?

38.

Przyjrzyj się poniższemu rysunkowi. W jaki sposób można wpłynąć na to, że ludzie zobaczą kaczkę (albo królika)?

Na rysunku dostrzegamy kaczkę, gdy przyjmujemy perspektywę poziomą lub królika, gdy przyjmujemy perspektywę pionową
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.