Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

1.

________ odnosi się do minimalnej ilości energii bodźca niezbędnej do jego wykrycia w 50% przypadków.

 1. Próg absolutny
 2. Próg różnicowy
 3. Ledwo zauważalna różnica
 4. Transdukcja
2.

Zmniejszona wrażliwość na niezmienny bodziec to ________.

 1. transdukcja
 2. próg różnicowy
 3. adaptacja sensoryczna
 4. ślepota pozauwagowa
3.

________ wiąże się z przekształceniem energii bodźca czuciowego w impulsy nerwowe.

 1. Adaptacja sensoryczna
 2. Ślepota pozauwagowa
 3. Próg różnicowy
 4. Transdukcja
4.

________ zachodzi, gdy informacje zmysłowe są organizowane, interpretowane i świadomie doświadczane.

 1. Wrażenie zmysłowe
 2. Spostrzeganie
 3. Transdukcja
 4. Adaptacja czuciowa
5.

Która z poniższych opcji prawidłowo dopasowuje nasze postrzeganie kolorów, gdy przechodzimy od mniejszej do większej długości fali?

 1. czerwony – pomarańczowy – żółty
 2. żółty – pomarańczowy – czerwony
 3. żółty – czerwony – pomarańczowy
 4. pomarańczowy – żółty – czerwony
6.

Światło widzialne to światło w zakresie około ________.

 1. 400–700 nm
 2. 200–900 nm
 3. 20–20 000 Hz
 4. 10–20 dB
7.

Widmo elektromagnetyczne obejmuje ________.

 1. fale radiowe
 2. promieniowanie rentgenowskie
 3. światło podczerwone
 4. wszystkie powyższe
8.

Zakres słyszalny dla ludzi to ________.

 1. 380–740 Hz
 2. 10–20 dB
 3. mniej niż 300 dB
 4. 20–20 000 Hz
9.

Jakość dźwięku, na którą wpływa częstotliwość, amplituda i czas dotarcia fali dźwiękowej, to ________.

 1. wysokość
 2. ton
 3. elektromagnetyzm
 4. tembr
10.

________ to niewielkie wgłębienie w siatkówce, które zawiera czopki.

 1. Skrzyżowanie wzrokowe
 2. Nerw wzrokowy
 3. Plamka żółta
 4. Tęczówka
11.

________ pracują najlepiej w warunkach dobrego oświetlenia.

 1. Czopki
 2. Pręciki
 3. Zwojowe komórki siatkówki
 4. Bruzdy kory wzrokowej
12.

________ wskazówki głębi wymagają użycia obojga oczu.

 1. Jednooczne
 2. Obuoczne
 3. Perspektywa linearna
 4. Akomodacyjne
13.

Jeśli będziesz wpatrywać się w zieloną kropkę przez stosunkowo długi czas, a następnie przeniesiesz wzrok na biały ekran, zobaczysz negatywny powidok w kolorze ________.

 1. niebieskim
 2. żółtym
 3. czarnym
 4. czerwonym
14.

Komórki włoskowate znajdujące się blisko podstawy błony podstawnej reagują najlepiej na dźwięki o ________.

 1. niskiej częstotliwości
 2. wysokiej częstotliwości
 3. małej amplitudzie
 4. dużej amplitudzie
15.

Trzy kosteczki słuchowe w uchu środkowym to ________.

 1. młoteczek, kowadełko i strzemiączko
 2. malleus, incus i stapes
 3. ossicle, pinnea i cochlea
 4. a i b
16.

Aparaty słuchowe mogą działać skutecznie w przypadku ________.

 1. choroby Ménière'a
 2. odbiorczego ubytku słuchu
 3. przewodzeniowego ubytku słuchu
 4. międzyusznej różnicy czasu
17.

Wskazówki, które wymagają użycia obojga uszu, to wskazówki ________.

 1. jednooczne
 2. jednouszne
 3. obuoczne
 4. obuuszne
18.

Komunikaty chemiczne przesyłane między dwoma osobnikami danego gatunku, aby przekazać informacje dotyczące statusu rozrodczego, to tak zwane ________.

 1. hormony
 2. feromony
 3. dyski Merkla
 4. ciałka Meissnera
19.

Który smak jest związany z glutaminianem monosodowym?

 1. słodki
 2. gorzki
 3. umami
 4. kwaśny
20.

________ grają rolę receptorów czuciowych wykrywających bodźce związane z temperaturą i bólem.

 1. Wolne zakończenia nerwowe
 2. Ciałka Vatera-Paciniego
 3. Ciałka Ruffiniego
 4. Ciałka Meissnera
21.

Która z poniższych struktur bierze udział w utrzymaniu równowagi i pozycji ciała?

 1. nerw słuchowy
 2. nocyceptory
 3. opuszka węchowa
 4. układ przedsionkowy
22.

Zgodnie z zasadą ________ przedmioty występujące blisko siebie są zwykle grupowane razem.

 1. podobieństwa
 2. dobrej kontynuacji
 3. bliskości
 4. domknięcia
23.

Nasza tendencja do postrzegania obiektów jako kompletnych całości, nie zaś serii elementów, to zasada ________.

 1. domknięcia
 2. dobrej kontynuacji
 3. bliskości
 4. podobieństwa
24.

Zgodnie z prawem ________ z większym prawdopodobieństwem dostrzeżemy gładkie linie niż linie przerywane i łamane.

 1. domknięcia
 2. dobrej kontynuacji
 3. bliskości
 4. podobieństwa
25.

Element obrazu wzrokowego, na którym skupiamy uwagę, to ________.

 1. domknięcie
 2. zestaw percepcyjny
 3. tło
 4. figura
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.