Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

Menu
Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do psychologii
  1. Wprowadzenie
  2. 1.1 Czym jest psychologia
  3. 1.2 Historia psychologii
  4. 1.3 Psychologia współczesna
  5. 1.4 Kariera zawodowa psychologa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 3. 2 Prowadzenie badań
  1. Wprowadzenie
  2. 2.1 Dlaczego badania są ważne?
  3. 2.2 Metody badawcze
  4. 2.3 Analiza wyników
  5. 2.4 Etyka
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 4. 3 Biopsychologia
  1. Wprowadzenie
  2. 3.1 Genetyka człowieka
  3. 3.2 Komórki układu nerwowego
  4. 3.3 Składowe układu nerwowego
  5. 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
  6. 3.5 Układ hormonalny
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 5. 4 Stany świadomości
  1. Wprowadzenie
  2. 4.1 Czym jest świadomość?
  3. 4.2 Rola snu
  4. 4.3 Fazy snu
  5. 4.4 Zaburzenia snu
  6. 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
  7. 4.6 Inne stany świadomości
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 6. 5 Wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  1. Wprowadzenie
  2. 5.1 Czym różnią się wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  3. 5.2 Fale i długości fal
  4. 5.3 Wzrok
  5. 5.4 Słuch
  6. 5.5 Inne zmysły
  7. 5.6 Zasady postrzegania w psychologii Gestalt
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 7. 6 Uczenie się
  1. Wprowadzenie
  2. 6.1 Na czym polega proces uczenia się?
  3. 6.2 Warunkowanie klasyczne
  4. 6.3 Warunkowanie sprawcze
  5. 6.4 Uczenie się przez obserwację (modelowanie)
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 8. 7 Myślenie i inteligencja
  1. Wprowadzenie
  2. 7.1 Czym jest poznanie?
  3. 7.2 Język
  4. 7.3 Rozwiązywanie problemów
  5. 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
  6. 7.5 Pomiar inteligencji
  7. 7.6 Źródła inteligencji
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 9. 8 Pamięć
  1. Wprowadzenie
  2. 8.1 Jak działa pamięć
  3. 8.2 Obszary mózgu zaangażowane w procesy pamięciowe
  4. 8.3 Kłopoty z pamięcią
  5. 8.4 Sposoby na poprawę pamięci
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 10. 9 Psychologia rozwojowa
  1. Wprowadzenie
  2. 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
  3. 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
  4. 9.3 Stadia rozwoju
  5. 9.4 Kres życia
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 11. 10 Emocje i motywacje
  1. Wprowadzenie
  2. 10.1 Emocje
  3. 10.2 Biologia emocji
  4. 10.3 Motywacja
  5. 10.4 Sfera seksualna
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 12. 11 Osobowość
  1. Wprowadzenie
  2. 11.1 Czym jest osobowość?
  3. 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
  4. 11.3 Neofreudyści: Adler, Erikson, Jung i Horney
  5. 11.4 Podejście poznawcze
  6. 11.5 Podejścia humanistyczne
  7. 11.6 Teorie cech
  8. 11.7 Socjobiologiczna koncepcja osobowości
  9. 11.8 Kulturowe uwarunkowania osobowości
  10. 11.9 Temperament
  11. 11.10 Ocena osobowości
  12. Kluczowe pojęcia
  13. Podsumowanie
  14. Sprawdź wiedzę
  15. Ćwicz myślenie krytyczne
  16. Rozwijaj się
 13. 12 Psychologia społeczna
  1. Wprowadzenie
  2. 12.1 Czym zajmuje się psychologia społeczna?
  3. 12.2 Atrybucje
  4. 12.3 Role i normy społeczne
  5. 12.4 Postawy i ich zmiana
  6. 12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
  7. 12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
  8. 12.7 Agresja
  9. 12.8 Zachowania pomocne
  10. 12.9 Tworzenie relacji
  11. Kluczowe pojęcia
  12. Podsumowanie
  13. Sprawdź wiedzę
  14. Ćwicz myślenie krytyczne
  15. Rozwijaj się
 14. 13 Psychologia pracy i organizacji
  1. Wprowadzenie
  2. 13.1 Dopasowanie człowiek–organizacja
  3. 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
  4. 13.3 Stres w pracy
  5. 13.4 Motywacja do pracy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 15. 14 Stres
  1. Wprowadzenie
  2. 14.1 Czym jest stres?
  3. 14.2 Stresory
  4. 14.3 Stres a choroby
  5. 14.4 Kontrolowanie stresu
  6. 14.5 Dążenie do szczęścia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 16. 15 Zaburzenia psychiczne
  1. Wprowadzenie
  2. 15.1 Czym są zaburzenia psychiczne?
  3. 15.2 Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych
  4. 15.3 Poglądy na przyczyny zaburzeń psychicznych
  5. 15.4 Zaburzenia lękowe
  6. 15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
  7. 15.6 Zespół stresu pourazowego
  8. 15.7 Zaburzenia nastroju
  9. 15.8 Schizofrenia
  10. 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
  11. 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
  12. 15.11 Zaburzenia osobowości
  13. Kluczowe pojęcia
  14. Podsumowanie
  15. Sprawdź wiedzę
  16. Ćwicz myślenie krytyczne
  17. Rozwijaj się
 17. 16 Terapia i leczenie
  1. Wprowadzenie
  2. 16.1 Terapia zaburzeń psychicznych teraz i kiedyś
  3. 16.2 Techniki terapeutyczne
  4. 16.3 Sposoby leczenia
  5. 16.4 Uzależnienia i zaburzenia związane z zażywaniem środków odurzających
  6. 16.5 Wykorzystanie paradygmatu społeczno-kulturowego w terapii
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 18. Bibliografia
 19. Skorowidz nazwisk
 20. Skorowidz rzeczowy
 21. Skorowidz terminów obcojęzycznych
1.

________ odnosi się do minimalnej ilości energii bodźca niezbędnej do jego wykrycia w 50% przypadków.

 1. Próg absolutny
 2. Próg różnicowy
 3. Ledwo zauważalna różnica
 4. Transdukcja
2.

Zmniejszona wrażliwość na niezmienny bodziec to ________.

 1. transdukcja
 2. próg różnicowy
 3. adaptacja sensoryczna
 4. ślepota pozauwagowa
3.

________ wiąże się z przekształceniem energii bodźca czuciowego w impulsy nerwowe.

 1. Adaptacja sensoryczna
 2. Ślepota pozauwagowa
 3. Próg różnicowy
 4. Transdukcja
4.

________ zachodzi, gdy informacje zmysłowe są organizowane, interpretowane i świadomie doświadczane.

 1. Wrażenie zmysłowe
 2. Spostrzeganie
 3. Transdukcja
 4. Adaptacja czuciowa
5.

Która z poniższych opcji prawidłowo dopasowuje nasze postrzeganie kolorów, gdy przechodzimy od mniejszej do większej długości fali?

 1. czerwony – pomarańczowy – żółty
 2. żółty – pomarańczowy – czerwony
 3. żółty – czerwony – pomarańczowy
 4. pomarańczowy – żółty – czerwony
6.

Światło widzialne to światło w zakresie około ________.

 1. 400–700 nm
 2. 200–900 nm
 3. 20–20 000 Hz
 4. 10–20 dB
7.

Widmo elektromagnetyczne obejmuje ________.

 1. fale radiowe
 2. promieniowanie rentgenowskie
 3. światło podczerwone
 4. wszystkie powyższe
8.

Zakres słyszalny dla ludzi to ________.

 1. 380–740 Hz
 2. 10–20 dB
 3. mniej niż 300 dB
 4. 20–20 000 Hz
9.

Jakość dźwięku, na którą wpływa częstotliwość, amplituda i czas dotarcia fali dźwiękowej, to ________.

 1. wysokość
 2. ton
 3. elektromagnetyzm
 4. tembr
10.

________ to niewielkie wgłębienie w siatkówce, które zawiera czopki.

 1. Skrzyżowanie wzrokowe
 2. Nerw wzrokowy
 3. Plamka żółta
 4. Tęczówka
11.

________ pracują najlepiej w warunkach dobrego oświetlenia.

 1. Czopki
 2. Pręciki
 3. Zwojowe komórki siatkówki
 4. Bruzdy kory wzrokowej
12.

________ wskazówki głębi wymagają użycia obojga oczu.

 1. Jednooczne
 2. Obuoczne
 3. Perspektywa linearna
 4. Akomodacyjne
13.

Jeśli będziesz wpatrywać się w zieloną kropkę przez stosunkowo długi czas, a następnie przeniesiesz wzrok na biały ekran, zobaczysz negatywny powidok w kolorze ________.

 1. niebieskim
 2. żółtym
 3. czarnym
 4. czerwonym
14.

Komórki włoskowate znajdujące się blisko podstawy błony podstawnej reagują najlepiej na dźwięki o ________.

 1. niskiej częstotliwości
 2. wysokiej częstotliwości
 3. małej amplitudzie
 4. dużej amplitudzie
15.

Trzy kosteczki słuchowe w uchu środkowym to ________.

 1. młoteczek, kowadełko i strzemiączko
 2. malleus, incus i stapes
 3. ossicle, pinnea i cochlea
 4. a i b
16.

Aparaty słuchowe mogą działać skutecznie w przypadku ________.

 1. choroby Ménière'a
 2. odbiorczego ubytku słuchu
 3. przewodzeniowego ubytku słuchu
 4. międzyusznej różnicy czasu
17.

Wskazówki, które wymagają użycia obojga uszu, to wskazówki ________.

 1. jednooczne
 2. jednouszne
 3. obuoczne
 4. obuuszne
18.

Komunikaty chemiczne przesyłane między dwoma osobnikami danego gatunku, aby przekazać informacje dotyczące statusu rozrodczego, to tak zwane ________.

 1. hormony
 2. feromony
 3. dyski Merkla
 4. ciałka Meissnera
19.

Który smak jest związany z glutaminianem monosodowym?

 1. słodki
 2. gorzki
 3. umami
 4. kwaśny
20.

________ grają rolę receptorów czuciowych wykrywających bodźce związane z temperaturą i bólem.

 1. Wolne zakończenia nerwowe
 2. Ciałka Vatera-Paciniego
 3. Ciałka Ruffiniego
 4. Ciałka Meissnera
21.

Która z poniższych struktur bierze udział w utrzymaniu równowagi i pozycji ciała?

 1. nerw słuchowy
 2. nocyceptory
 3. opuszka węchowa
 4. układ przedsionkowy
22.

Zgodnie z zasadą ________ przedmioty występujące blisko siebie są zwykle grupowane razem.

 1. podobieństwa
 2. dobrej kontynuacji
 3. bliskości
 4. domknięcia
23.

Nasza tendencja do postrzegania obiektów jako kompletnych całości, nie zaś serii elementów, to zasada ________.

 1. domknięcia
 2. dobrej kontynuacji
 3. bliskości
 4. podobieństwa
24.

Zgodnie z prawem ________ z większym prawdopodobieństwem dostrzeżemy gładkie linie niż linie przerywane i łamane.

 1. domknięcia
 2. dobrej kontynuacji
 3. bliskości
 4. podobieństwa
25.

Element obrazu wzrokowego, na którym skupiamy uwagę, to ________.

 1. domknięcie
 2. zestaw percepcyjny
 3. tło
 4. figura
Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.