Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Ćwicz myślenie krytyczne

PsychologiaĆwicz myślenie krytyczne

22.

Omów, dlaczego myśli, uczucia lub zachowania nietypowe albo niezwykłe nie muszą oznaczać istnienia zaburzenia psychicznego. Podaj przykład.

23.

Opisz DSM-5. Czym jest, jakie rodzaje informacji zawiera i dlaczego jest ważny w badaniach i leczeniu zaburzeń psychicznych?

24.

Międzynarodowa klasyfikacja chorób (ICD) pod wieloma względami różni się od DSM. Jakie są różnice między tymi dwoma systemami klasyfikacji?

25.

Dlaczego ważne jest, jakie podejście reprezentuje osoba wyjaśniająca zaburzenie psychiczne?

26.

Opisz, czym w opisie etiologii zaburzeń lękowych różnią się teorie poznawcze od teorii warunkowania.

27.

Omów wspólne składowe każdego z trzech zaburzeń opisanych w tym podrozdziale: zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzenia dysmorficznego i patologicznego zbieractwa.

28.

Wymień przynajmniej część czynników ryzyka związanych z rozwojem PTSD po traumatycznym zdarzeniu.

29.

Opisz kilka czynników związanych z ryzykiem samobójstwa.

30.

Dlaczego tak ważne są badania z udziałem osób, które wykazują prodromalne objawy schizofrenii?

31.

Częstość występowania większości schorzeń psychiatrycznych wzrasta od lat 80. Jednakże, co omawialiśmy w tym podrozdziale, najwięcej publikacji naukowych nt. amnezji dysocjacyjnej odnotowano w połowie lat 90., a następnie ich liczba bardzo szybko spadała aż do 2003 roku. Co więcej, brak jakichkolwiek wzmianek o tej chorobie i jej związku z traumą przed rokiem 1800. Jak można wyjaśnić to zjawisko?

32.

Porównaj czynniki istotne w rozwoju ADHD z tymi, które mają znaczenie dla zaburzeń ze spektrum autyzmu.

33.

Wyobraź sobie dziecko z genetyczną predyspozycją do antyspołecznych zaburzeń osobowości. W jaki sposób środowisko, w którym się ono wychowuje, może wpływać na prawdopodobieństwo zaistnienia takich zaburzeń?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.