Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

1.

Zgodnie z definicją szkodliwej dysfunkcji dysfunkcja ta obejmuje ________.

 1. niezdolność mechanizmów psychologicznych do pełnienia swoich funkcji
 2. rozpad porządku społecznego w społeczności osoby zaburzonej
 3. problemy komunikacyjne w obrębie najbliższej rodziny
 4. wszystkie powyższe
2.

Uważa się, że wzorce wewnętrznych przeżyć i zachowań świadczą o istnieniu zaburzenia psychicznego, jeśli ________.

 1. są wysoce nietypowe
 2. wywołują silny stres i pogorszenie normalnego funkcjonowania
 3. wywołują zakłopotanie rodziny i/lub przyjaciół
 4. naruszają normy kulturowe charakterystyczne dla danej społeczności
3.

W badaniu z udziałem ponad 9000 obywateli USA wykazano, że najpowszechniejszą chorobą psychiczną jest (są) ________.

 1. zaburzenia depresyjne
 2. fobia społeczna
 3. zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 4. fobie specyficzne
4.

Model podatność–stres zakłada, że psychopatologia jest skutkiem ________.

 1. podatności i stresujących doświadczeń
 2. czynników biochemicznych
 3. zaburzeń chemicznej równowagi i nieprawidłowości w budowie mózgu
 4. traumatycznych wydarzeń z dzieciństwa
5.

Doktor Nowak uważa, że depresja jest skutkiem nadprodukcji kortyzolu. Jego pogląd na przyczyny depresji jest podejściem ________.

 1. psychologicznym
 2. nadnaturalnym
 3. biologicznym
 4. modelu podatność–stres
6.

W którym z wymienionych zaburzeń lękowych osoba doświadcza ciągłego, nadmiernego i bezprzedmiotowego lęku i zamartwiania się?

 1. zespół lęku napadowego
 2. zespół lęku uogólnionego
 3. agorafobia
 4. fobia społeczna
7.

Które z poniższych zachowań można uznać za zachowanie zabezpieczające?

 1. znajdowanie towarzystwa, jeśli planujemy ekspozycję na bodziec wywołujący fobię
 2. unikanie miejsca, w którym prawdopodobnie mogą znajdować się węże
 3. unikanie kontaktu wzrokowego
 4. martwienie się czymś, by nie myśleć o przykrych wspomnieniach
8.

Który z poniższych przykładów dotyczy kompulsji?

 1. liczenie w myślach do 1000
 2. strach przed mikrobami
 3. natrętne myśli o tym, jak skrzywdzić sąsiada
 4. fałszywe przekonanie, że małżonek nas zdradza
9.

Badania wskazują, że objawy OCD ________.

 1. są podobne do objawów zespołu lęku napadowego
 2. są wywoływane przez zmniejszone stężenie hormonów stresu
 3. są powiązane z nadaktywnością kory oczodołowo-czołowej
 4. są słabsze, gdy osobom pokazuje się zdjęcia bodźców wywołujących te objawy
10.

Objawy PTSD obejmują wszystkie poniższe, z wyjątkiem ________.

 1. natrętnych myśli lub wspomnień traumatycznego zdarzenia
 2. unikania rzeczy lub sytuacji, które przypominają ofierze o przebytej traumie
 3. reakcji lękowych
 4. objawów fizycznych, których nie można wyjaśnić obiektywnymi badaniami medycznymi
11.

Który z poniższych czynników zwiększa ryzyko rozwoju PTSD?

 1. wysokie nasilenie traumy
 2. niska częstość doświadczania traumy
 3. wysoki poziom inteligencji
 4. dobry stan zdrowia fizycznego
12.

Częste objawy depresji klinicznej obejmują wszystkie poniższe oprócz ________.

 1. okresów niezwykłego podniecenia i euforii
 2. trudności z koncentracją i podejmowaniem decyzji
 3. utraty zainteresowań albo niemożności uzyskania przyjemności z wcześniej lubianych aktywności
 4. pobudzenia lub spowolnienia psychomotorycznego
13.

Odsetek samobójstw jest ________ u mężczyzn niż u kobiet, a także ________ w okresie świąt Bożego Narodzenia niż wiosną.

 1. wyższy; wyższy
 2. niższy; niższy
 3. wyższy; niższy
 4. niższy; wyższy
14.

Clifford wierzy (choć nie było na to żadnych dowodów), że policja zainstalowała w jego mieszkaniu ukryte kamery, żeby kontrolować każdy jego ruch. Przekonanie Clifforda jest przykładem ________.

 1. urojenia
 2. halucynacji
 3. gonitwy myśli
 4. objawów negatywnych
15.

Badanie adoptowanych dzieci, których biologiczne matki miały schizofrenię, wykazało, że takie dzieci były najbardziej narażone na rozwój choroby, ________.

 1. jeśli ich przyjaciele z dzieciństwa zapadli na schizofrenię
 2. jeśli w młodości nadużywały narkotyków
 3. jeśli były wychowane w nieprawidłowym środowisku adopcyjnym
 4. niezależnie od tego, czy ich środowisko rodzinne było prawidłowe, czy też zaburzone
16.

Amnezja dysocjacyjna obejmuje ________.

 1. utratę pamięci po urazie głowy
 2. utratę pamięci własnej tożsamości z powodu silnego stresu
 3. poczucie utraty kontaktu z własnym Ja
 4. poczucie utraty kontaktu ze światem
17.

Zaburzenie dysocjacyjne tożsamości obejmuje głównie ________.

 1. depersonalizację
 2. derealizację
 3. schizofrenię
 4. osobowości mnogie
18.

Które z poniższych NIE jest główną cechą ADHD?

 1. krótki czas skupienia uwagi
 2. trudności w koncentracji, łatwe rozpraszanie się
 3. ograniczone zainteresowania, obsesje
 4. ciągłe wiercenie się i kręcenie
19.

Jednym z głównych objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu jest/są ________.

 1. nocne moczenie się
 2. trudności w tworzeniu związków z innymi
 3. krótki czas skupienia uwagi
 4. głębokie i niewłaściwe zainteresowanie innymi
20.

Osoby z zaburzeniami osobowości typu borderline często ________.

 1. starają się być w centrum uwagi
 2. są nieśmiałe i wycofane
 3. są impulsywne i nieprzewidywalne
 4. często osiągają cele okrutnymi metodami
21.

Antyspołeczne zaburzenie osobowości wiąże się z ________.

 1. deficytami emocjonalnymi
 2. deficytami pamięci
 3. nadopiekuńczością rodziców
 4. zwiększoną empatią
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.