Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Rozwijaj się

PsychologiaRozwijaj się

34.

Podaj przykład zachowania, które w twojej kulturze jest uznawane za niezwykłe lub nieprawidłowe, ale w innej mogłoby być normalne, a nawet oczekiwane.

35.

Nawet dziś część ludzi wierzy w nadprzyrodzone przyczyny niektórych zdarzeń. Podaj przykład zdarzenia, współczesnego lub historycznego, dla którego wymyślano takie nadprzyrodzone wyjaśnienia.

36.

Pomyśl o jakiejś znajomej osobie, która ma tendencję do negatywnych interpretacji zdarzeń, z samooskarżaniem się. Jak taki sposób myślenia może prowadzić do problemów w przyszłości? Jak można pomóc jej zmienić nastawienie i sposób myślenia?

37.

Znajdź przykład (możesz użyć wyszukiwarki) jakiegoś przestępstwa, którego sprawca po schwytaniu twierdził, że ma osobowość mnogą. Jaki był wynik procesu? Czy udowodniono, że sprawca symulował? Jeśli tak, to w jaki sposób?

38.

Omów charakterystyczne cechy autyzmu z kilkoma znajomymi lub członkami rodziny (wybierz takich, którzy niewiele wiedzą o tej chorobie) i spytaj ich, czy sądzą, że chorobę tę mogą wywoływać szczepienia albo złe wychowanie w domu. Jeśli powiedzą, że w to wierzą, zastanów się dlaczego. Jak trzeba poprowadzić z nimi rozmowę na ten temat?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.