Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

1.

Doświadczenie negatywnych skutków stresu jest najbardziej prawdopodobne, gdy wydarzenie jest postrzegane jako________.

 1. negatywne, ale mające raczej wpływ na inne osoby niż na samego zainteresowanego
 2. stanowiące wyzwanie
 3. wprawiające w zakłopotanie
 4. zagrażające i bez wyraźnych możliwości poradzenia sobie z nim
2.

W której fazie ogólnego zespołu adaptacyjnego Selyego dana osoba jest szczególnie podatna na chorobę?

 1. wyczerpania
 2. reakcji alarmowej
 3. „walcz lub uciekaj”
 4. odporności
3.

Podczas stresującego spotkania kortyzol jest wydzielany przez________.

 1. współczulny układ nerwowy
 2. podwzgórze
 3. przysadkę mózgową
 4. nadnercza
4.

Żeby zapłacić za zakupy spożywcze w supermarkecie, Paweł musiał czekać około 20 minut w długiej kolejce do jedynej czynnej kasy. Gdy nadeszła jego kolej, terminal odrzucił transakcję kartą debetową, bo na koncie nie było wystarczających środków. W związku z tym, że Paweł nie miał przy sobie karty kredytowej, musiał odłożyć zakupy z powrotem do koszyka i pojechać po nią do domu. Po drodze natknął się na czterokilometrowy korek spowodowany wypadkiem. Wydarzenia, które przytrafiły się Pawłowi, określa się mianem________.

 1. stresorów przewlekłych
 2. stresorów ostrych
 3. codziennych problemów
 4. przypadków dostosowania się
5.

Czego dotyczy jeden z najpoważniejszych zarzutów wobec Social Readjustment Rating Scale?

 1. Liczy za mało pozycji.
 2. Została opracowana przy udziale wyłącznie przedstawicieli regionu Nowa Anglia w Stanach Zjednoczonych.
 3. Nie uwzględnia tego, jak dana osoba ocenia poszczególne wydarzenia.
 4. Nie ma na niej wydarzeń pozytywnych.
6.

Który z poniższych wymiarów nie dotyczy wypalenia zawodowego?

 1. depersonalizacja
 2. wrogość
 3. wyczerpanie
 4. mniejsze poczucie samorealizacji
7.

Białe krwinki atakujące ciała obce w organizmie nazywamy ________.

 1. przeciwciałami
 2. telomerami
 3. limfocytami
 4. komórkami immunologicznymi
8.

Ryzyko wystąpienia choroby serca jest szczególnie wysokie u osób z ________.

 1. depresją
 2. astmą
 3. telomerami
 4. limfocytami
9.

Najbardziej śmiercionośnym aspektem wzorca zachowania typu A jest ________.

 1. wrogość
 2. niecierpliwość
 3. ciągły pośpiech
 4. chęć rywalizacji
10.

Które z poniższych twierdzeń dotyczących astmy jest nieprawdziwe?

 1. Na rozwój astmy wpływają konflikty z rodzicami i innymi ludźmi.
 2. Astmatycy mogą doświadczać objawów przypominających astmę, sądząc, że obojętna substancja, którą wdychają, doprowadzi do zwężenia dróg oddechowych.
 3. Wykazano związek między astmą a epizodami depresji.
 4. Od 2000 roku zachorowalność na astmę znacznie spadła.
11.

W przypadku którego z poniższych stresorów lepiej sprawdzi się strategia radzenia sobie ze stresem zorientowana na emocje niż zorientowana na problem?

 1. śmiertelna choroba
 2. słabe stopnie w szkole
 3. bezrobocie
 4. rozwód
12.

Badania na grupie brytyjskich urzędników pokazały, że pracownicy na niższych stanowiskach są znacznie bardziej podatni na rozwój choroby serca niż ci wykonujący pracę na wysokich stanowiskach. Wyniki te potwierdzają rolę ________ w radzeniu sobie ze stresem.

 1. techniki biofeedback
 2. wsparcia społecznego
 3. spostrzeganej kontroli
 4. radzenia sobie ze stresem zorientowanego na emocje
13.

W porównaniu z osobami mającymi niewielkie wsparcie społeczne ludzie z dużym wsparciem społecznym ________.

 1. są bardziej podatni na zachorowanie na astmę
 2. wykazują na ogół mniejsze poczucie kontroli
 3. są bardziej podatni na zaburzenia układu krążenia
 4. na ogół lepiej tolerują stres
14.

Koncepcja wyuczonej bezradności została sformułowana przez Seligmana jako wyjaśnienie ________.

 1. niepodejmowanie przez psy próby ucieczki po otrzymaniu wstrząsów, których można uniknąć
 2. niewyciągania przez psy wniosków z popełnionych błędów
 3. umiejętności psów do uczenia się pomagania innym psom w ucieczce z sytuacji, w których otrzymują niekontrolowany wstrząs
 4. niemożności uczenia się przez psy pomagania innym psom w ucieczce z sytuacji, w której otrzymują niekontrolowany wstrząs
15.

Która z poniższych czynności nie jest jednym z domniemanych komponentów szczęścia?

 1. wykorzystywanie naszych talentów do poprawy życia innych
 2. uczenie się nowych umiejętności
 3. regularne przyjemne doświadczenia
 4. identyfikowanie i wykorzystywanie naszych talentów do wzbogacania własnego życia
16.

Badacze określili szereg czynników związanych ze szczęściem. Który z niżej wymienionych się do nich nie zalicza?

 1. wiek
 2. roczny dochód do 75 000 dolarów
 3. atrakcyjność fizyczna
 4. małżeństwo
17.

Jaka jest różnica między afektem pozytywnym a optymizmem?

 1. Optymizm jest bardziej naukowy niż afekt pozytywny.
 2. Afekt pozytywny jest bardziej naukowy niż optymizm.
 3. Afekt pozytywny dotyczy stanu uczuć, a optymizm dotyczy oczekiwań.
 4. Optymizm dotyczy stanu uczuć, a afekt pozytywny dotyczy oczekiwań.
18.

Krzysztof uwielbia pisać kryminały, kilka z nich udało mu się nawet opublikować. Podczas pisania niesamowicie skupia się na swojej pracy. W zasadzie jest nią tak pochłonięty, że często traci poczucie czasu i chodzi spać o 3 w nocy. Zachowanie Krzysztofa doskonale ilustruje koncepcję ________.

 1. punktu granicznego szczęścia
 2. adaptacji
 3. afektu pozytywnego
 4. przepływu
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.