Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

Menu
Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do psychologii
  1. Wprowadzenie
  2. 1.1 Czym jest psychologia
  3. 1.2 Historia psychologii
  4. 1.3 Psychologia współczesna
  5. 1.4 Kariera zawodowa psychologa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 3. 2 Prowadzenie badań
  1. Wprowadzenie
  2. 2.1 Dlaczego badania są ważne?
  3. 2.2 Metody badawcze
  4. 2.3 Analiza wyników
  5. 2.4 Etyka
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 4. 3 Biopsychologia
  1. Wprowadzenie
  2. 3.1 Genetyka człowieka
  3. 3.2 Komórki układu nerwowego
  4. 3.3 Składowe układu nerwowego
  5. 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
  6. 3.5 Układ hormonalny
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 5. 4 Stany świadomości
  1. Wprowadzenie
  2. 4.1 Czym jest świadomość?
  3. 4.2 Rola snu
  4. 4.3 Fazy snu
  5. 4.4 Zaburzenia snu
  6. 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
  7. 4.6 Inne stany świadomości
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 6. 5 Wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  1. Wprowadzenie
  2. 5.1 Czym różnią się wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  3. 5.2 Fale i długości fal
  4. 5.3 Wzrok
  5. 5.4 Słuch
  6. 5.5 Inne zmysły
  7. 5.6 Zasady postrzegania w psychologii Gestalt
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 7. 6 Uczenie się
  1. Wprowadzenie
  2. 6.1 Na czym polega proces uczenia się?
  3. 6.2 Warunkowanie klasyczne
  4. 6.3 Warunkowanie sprawcze
  5. 6.4 Uczenie się przez obserwację (modelowanie)
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 8. 7 Myślenie i inteligencja
  1. Wprowadzenie
  2. 7.1 Czym jest poznanie?
  3. 7.2 Język
  4. 7.3 Rozwiązywanie problemów
  5. 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
  6. 7.5 Pomiar inteligencji
  7. 7.6 Źródła inteligencji
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 9. 8 Pamięć
  1. Wprowadzenie
  2. 8.1 Jak działa pamięć
  3. 8.2 Obszary mózgu zaangażowane w procesy pamięciowe
  4. 8.3 Kłopoty z pamięcią
  5. 8.4 Sposoby na poprawę pamięci
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 10. 9 Psychologia rozwojowa
  1. Wprowadzenie
  2. 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
  3. 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
  4. 9.3 Stadia rozwoju
  5. 9.4 Kres życia
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 11. 10 Emocje i motywacje
  1. Wprowadzenie
  2. 10.1 Emocje
  3. 10.2 Biologia emocji
  4. 10.3 Motywacja
  5. 10.4 Sfera seksualna
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 12. 11 Osobowość
  1. Wprowadzenie
  2. 11.1 Czym jest osobowość?
  3. 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
  4. 11.3 Neofreudyści: Adler, Erikson, Jung i Horney
  5. 11.4 Podejście poznawcze
  6. 11.5 Podejścia humanistyczne
  7. 11.6 Teorie cech
  8. 11.7 Socjobiologiczna koncepcja osobowości
  9. 11.8 Kulturowe uwarunkowania osobowości
  10. 11.9 Temperament
  11. 11.10 Ocena osobowości
  12. Kluczowe pojęcia
  13. Podsumowanie
  14. Sprawdź wiedzę
  15. Ćwicz myślenie krytyczne
  16. Rozwijaj się
 13. 12 Psychologia społeczna
  1. Wprowadzenie
  2. 12.1 Czym zajmuje się psychologia społeczna?
  3. 12.2 Atrybucje
  4. 12.3 Role i normy społeczne
  5. 12.4 Postawy i ich zmiana
  6. 12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
  7. 12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
  8. 12.7 Agresja
  9. 12.8 Zachowania pomocne
  10. 12.9 Tworzenie relacji
  11. Kluczowe pojęcia
  12. Podsumowanie
  13. Sprawdź wiedzę
  14. Ćwicz myślenie krytyczne
  15. Rozwijaj się
 14. 13 Psychologia pracy i organizacji
  1. Wprowadzenie
  2. 13.1 Dopasowanie człowiek–organizacja
  3. 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
  4. 13.3 Stres w pracy
  5. 13.4 Motywacja do pracy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 15. 14 Stres
  1. Wprowadzenie
  2. 14.1 Czym jest stres?
  3. 14.2 Stresory
  4. 14.3 Stres a choroby
  5. 14.4 Kontrolowanie stresu
  6. 14.5 Dążenie do szczęścia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 16. 15 Zaburzenia psychiczne
  1. Wprowadzenie
  2. 15.1 Czym są zaburzenia psychiczne?
  3. 15.2 Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych
  4. 15.3 Poglądy na przyczyny zaburzeń psychicznych
  5. 15.4 Zaburzenia lękowe
  6. 15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
  7. 15.6 Zespół stresu pourazowego
  8. 15.7 Zaburzenia nastroju
  9. 15.8 Schizofrenia
  10. 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
  11. 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
  12. 15.11 Zaburzenia osobowości
  13. Kluczowe pojęcia
  14. Podsumowanie
  15. Sprawdź wiedzę
  16. Ćwicz myślenie krytyczne
  17. Rozwijaj się
 17. 16 Terapia i leczenie
  1. Wprowadzenie
  2. 16.1 Terapia zaburzeń psychicznych teraz i kiedyś
  3. 16.2 Techniki terapeutyczne
  4. 16.3 Sposoby leczenia
  5. 16.4 Uzależnienia i zaburzenia związane z zażywaniem środków odurzających
  6. 16.5 Wykorzystanie paradygmatu społeczno-kulturowego w terapii
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 18. Bibliografia
 19. Skorowidz nazwisk
 20. Skorowidz rzeczowy
 21. Skorowidz terminów obcojęzycznych
1.

Doświadczenie negatywnych skutków stresu jest najbardziej prawdopodobne, gdy wydarzenie jest postrzegane jako________.

 1. negatywne, ale mające raczej wpływ na inne osoby niż na samego zainteresowanego
 2. stanowiące wyzwanie
 3. wprawiające w zakłopotanie
 4. zagrażające i bez wyraźnych możliwości poradzenia sobie z nim
2.

W której fazie ogólnego zespołu adaptacyjnego Selyego dana osoba jest szczególnie podatna na chorobę?

 1. wyczerpania
 2. reakcji alarmowej
 3. „walcz lub uciekaj”
 4. odporności
3.

Podczas stresującego spotkania kortyzol jest wydzielany przez________.

 1. współczulny układ nerwowy
 2. podwzgórze
 3. przysadkę mózgową
 4. nadnercza
4.

Żeby zapłacić za zakupy spożywcze w supermarkecie, Paweł musiał czekać około 20 minut w długiej kolejce do jedynej czynnej kasy. Gdy nadeszła jego kolej, terminal odrzucił transakcję kartą debetową, bo na koncie nie było wystarczających środków. W związku z tym, że Paweł nie miał przy sobie karty kredytowej, musiał odłożyć zakupy z powrotem do koszyka i pojechać po nią do domu. Po drodze natknął się na czterokilometrowy korek spowodowany wypadkiem. Wydarzenia, które przytrafiły się Pawłowi, określa się mianem________.

 1. stresorów przewlekłych
 2. stresorów ostrych
 3. codziennych problemów
 4. przypadków dostosowania się
5.

Czego dotyczy jeden z najpoważniejszych zarzutów wobec Social Readjustment Rating Scale?

 1. Liczy za mało pozycji.
 2. Została opracowana przy udziale wyłącznie przedstawicieli regionu Nowa Anglia w Stanach Zjednoczonych.
 3. Nie uwzględnia tego, jak dana osoba ocenia poszczególne wydarzenia.
 4. Nie ma na niej wydarzeń pozytywnych.
6.

Który z poniższych wymiarów nie dotyczy wypalenia zawodowego?

 1. depersonalizacja
 2. wrogość
 3. wyczerpanie
 4. mniejsze poczucie samorealizacji
7.

Białe krwinki atakujące ciała obce w organizmie nazywamy ________.

 1. przeciwciałami
 2. telomerami
 3. limfocytami
 4. komórkami immunologicznymi
8.

Ryzyko wystąpienia choroby serca jest szczególnie wysokie u osób z ________.

 1. depresją
 2. astmą
 3. telomerami
 4. limfocytami
9.

Najbardziej śmiercionośnym aspektem wzorca zachowania typu A jest ________.

 1. wrogość
 2. niecierpliwość
 3. ciągły pośpiech
 4. chęć rywalizacji
10.

Które z poniższych twierdzeń dotyczących astmy jest nieprawdziwe?

 1. Na rozwój astmy wpływają konflikty z rodzicami i innymi ludźmi.
 2. Astmatycy mogą doświadczać objawów przypominających astmę, sądząc, że obojętna substancja, którą wdychają, doprowadzi do zwężenia dróg oddechowych.
 3. Wykazano związek między astmą a epizodami depresji.
 4. Od 2000 roku zachorowalność na astmę znacznie spadła.
11.

W przypadku którego z poniższych stresorów lepiej sprawdzi się strategia radzenia sobie ze stresem zorientowana na emocje niż zorientowana na problem?

 1. śmiertelna choroba
 2. słabe stopnie w szkole
 3. bezrobocie
 4. rozwód
12.

Badania na grupie brytyjskich urzędników pokazały, że pracownicy na niższych stanowiskach są znacznie bardziej podatni na rozwój choroby serca niż ci wykonujący pracę na wysokich stanowiskach. Wyniki te potwierdzają rolę ________ w radzeniu sobie ze stresem.

 1. techniki biofeedback
 2. wsparcia społecznego
 3. spostrzeganej kontroli
 4. radzenia sobie ze stresem zorientowanego na emocje
13.

W porównaniu z osobami mającymi niewielkie wsparcie społeczne ludzie z dużym wsparciem społecznym ________.

 1. są bardziej podatni na zachorowanie na astmę
 2. wykazują na ogół mniejsze poczucie kontroli
 3. są bardziej podatni na zaburzenia układu krążenia
 4. na ogół lepiej tolerują stres
14.

Koncepcja wyuczonej bezradności została sformułowana przez Seligmana jako wyjaśnienie ________.

 1. niepodejmowanie przez psy próby ucieczki po otrzymaniu wstrząsów, których można uniknąć
 2. niewyciągania przez psy wniosków z popełnionych błędów
 3. umiejętności psów do uczenia się pomagania innym psom w ucieczce z sytuacji, w których otrzymują niekontrolowany wstrząs
 4. niemożności uczenia się przez psy pomagania innym psom w ucieczce z sytuacji, w której otrzymują niekontrolowany wstrząs
15.

Która z poniższych czynności nie jest jednym z domniemanych komponentów szczęścia?

 1. wykorzystywanie naszych talentów do poprawy życia innych
 2. uczenie się nowych umiejętności
 3. regularne przyjemne doświadczenia
 4. identyfikowanie i wykorzystywanie naszych talentów do wzbogacania własnego życia
16.

Badacze określili szereg czynników związanych ze szczęściem. Który z niżej wymienionych się do nich nie zalicza?

 1. wiek
 2. roczny dochód do 75 000 dolarów
 3. atrakcyjność fizyczna
 4. małżeństwo
17.

Jaka jest różnica między afektem pozytywnym a optymizmem?

 1. Optymizm jest bardziej naukowy niż afekt pozytywny.
 2. Afekt pozytywny jest bardziej naukowy niż optymizm.
 3. Afekt pozytywny dotyczy stanu uczuć, a optymizm dotyczy oczekiwań.
 4. Optymizm dotyczy stanu uczuć, a afekt pozytywny dotyczy oczekiwań.
18.

Krzysztof uwielbia pisać kryminały, kilka z nich udało mu się nawet opublikować. Podczas pisania niesamowicie skupia się na swojej pracy. W zasadzie jest nią tak pochłonięty, że często traci poczucie czasu i chodzi spać o 3 w nocy. Zachowanie Krzysztofa doskonale ilustruje koncepcję ________.

 1. punktu granicznego szczęścia
 2. adaptacji
 3. afektu pozytywnego
 4. przepływu
Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.