Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Ćwicz myślenie krytyczne

PsychologiaĆwicz myślenie krytyczne

19.

Podaj przykład (inny niż opisany powyżej) sytuacji lub wydarzenia, które mogą zostać ocenione jako zagrażające lub stanowiące wyzwanie.

20.

Podaj przykład stresującej sytuacji, która może doprowadzić do poważnej choroby. Jak wystąpienie tej choroby tłumaczy teoria ogólnego zespołu adaptacyjnego Selyego?

21.

Przejrzyj pozycje Social Readjustment Rating Scale. Wybierz jedno wydarzenie i uzasadnij, w jaki sposób może ono wywołać dystres i eustres.

22.

Poziom wypalenia zawodowego bywa wysoki u osób pracujących z ludźmi. Uwzględniając trzy wymiary wypalenia zawodowego, wyjaśnij, w jaki sposób różne aspekty pracy typowe dla funkcjonariusza policji mogą doprowadzić do wypalenia zawodowego w tej profesji.

23.

Omów koncepcję wzorca zachowania typu A, jego historię i wyjaśnij, co wiadomo na temat jego roli w rozwoju chorób układu krążenia.

24.

Przypomnij sobie badanie, w którym ochotnikom podano krople do nosa z wirusem wywołującym przeziębienie, by zbadać związek między stresem a funkcjonowaniem układu odpornościowego (Cohen et al., 1998). Jak te wyniki wyjaśniają zapadalność ludzi na choroby w stresujących okresach życia (np. podczas sesji egzaminacyjnej)?

25.

Mimo że strategia radzenia sobie ze stresem zorientowana na zadanie wydaje się bardziej skuteczna w stawianiu czoła stresorom kontrolowalnym, to czy uważasz, że istnieją jakieś stresujące sytuacje, w których strategia zorientowana na emocje byłaby lepszym rozwiązaniem?

26.

Opisz, w jaki sposób wsparcie społeczne wpływa bezpośrednio i pośrednio na zdrowie.

27.

Uwzględniając trzy wymiary szczęścia omówione w niniejszym podrozdziale (życie przyjemne, życie zaangażowane i życie pełne sensu), powiedz, jakie kroki można podjąć, by podnieść poziom własnego szczęścia.

28.

W dniu poprzedzającym losowanie Lotto z kumulacją 30 mln złotych zauważasz przed pobliskim sklepem długą kolejkę po kupony. W oparciu o zdobytą wiedzę przedstaw swój punkt widzenia: dlaczego ci ludzie w niej stoją oraz co prawdopodobnie się stanie, jeśli jednej z tych osób uda się wytypować szczęśliwe liczby?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.