Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Rozwijaj się

PsychologiaRozwijaj się

29.

Przypomnij sobie czas, gdy ty i znane ci osoby (członkowie rodziny, znajomi lub koledzy i koleżanki z grupy) doświadczyliście wydarzenia, które część z was uznała za zagrażające, a inni za stanowiące wyzwanie. Jakie były różnice w reakcjach osób traktujących to wydarzenie jako zagrażające i tych postrzegających je jako wyzwanie? Dlaczego – twoim zdaniem – pojawiły się różnice w ocenie tego samego wydarzenia przez różne osoby?

30.

Załóżmy, że chcesz opracować badanie mające sprawdzić zależność między stresem a tendencją do zachorowań, ale nie możesz skorzystać z Social Readjustment Rating Scale. Jak zmierzysz poziom stresu? Jak zmierzysz podatność na choroby? Co zrobisz, by stwierdzić, że między stresem a chorobą istnieje związek przyczynowo-skutkowy?

31.

Jeśli ktoś z twojej rodziny lub grona znajomych cierpi na astmę, porozmawiaj z nim (jeśli się zgodzi) o bodźcach wywołujących objawy. Czy osoba ta wspomina o stresie lub stanach emocjonalnych? Jeśli tak, to czy są jakieś wspólne cechy tych bodźców powodujących astmę?

32.

Pomyślcie o sytuacji, w której radziliście sobie z konkretnym stresorem, stosując strategię zorientowaną na zadanie. Co było tym stresorem? Co obejmowały działania zorientowane na problem? Czy były skuteczne?

33.

Zastanów się nad czynnością, która jest dla ciebie angażująca i absorbująca. Może to być na przykład granie w gry wideo, czytanie lub jakieś inne hobby. Jakie są twoje typowe zachowania podczas wykonywania tej czynności? Czy są one zgodne z koncepcją przepływu? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy myślisz, że doświadczenia te wzbogaciły twoje życie? Dlaczego?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.