Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Ćwicz myślenie krytyczne

PsychologiaĆwicz myślenie krytyczne

20.

Dlaczego użycie testu o nieznanych parametrach trafności i rzetelności nie pozwala na diagnozę badanych cech?

21.

Dlaczego inteligencja ogólna pozwala w sposób uniwersalny przewidywać jakość wykonania pracy?

22.

Jak myślisz, w jakich zawodach możemy oczekiwać podwyższonego poziomu przywiązania normatywnego?

23.

Podaj przykłady zachowań, które mogłyby być uznane za kontrproduktywne, ale są podejmowane bez świadomej intencji zaszkodzenia współpracownikom lub organizacji.

24.

Badacze oczekiwali, że składowe wypalenia zawodowego i zaangażowania w pracę będą stanowiły swoje przeciwieństwa. Przeanalizuj definicje poszczególnych składowych i wskaż opozycje, które miały one stanowić.

25.

W jaki sposób wysokie zasoby pracy mogą obniżać ryzyko wypalenia zawodowego mimo wysokich wymagań pracy?

26.

Dlaczego niektórzy ludzie lepiej pracują w zespole niż samodzielnie? Rozważ odpowiedź w terminach teorii potrzeb McClellanda.

27.

Jakiego rodzaju motywację rozbudza w dziecku nagradzanie go finansowo za dobre oceny w szkole?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.