Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Rozwijaj się

PsychologiaRozwijaj się

28.

Zastanów się, jakie masz oczekiwania wobec firmy, w której chcesz pracować w przyszłości. Spróbuj wskazać, które z tych oczekiwań odnoszą się do dopasowania suplementarnego, a które do dopasowania komplementarnego.

29.

Przypomnij sobie różne wykonywane zadania i prace. Czy zdarzyło się, że wykonywana praca w pełni Cię zadowalała, ale wcale przez to nie pracowało ci się lepiej? Czym mogło to być spowodowane?

30.

Przypomnij sobie sytuację odczuwania stresu w pracy lub szkole. Przeanalizuj czynniki pracy opisane przez Warra w modelu witaminowym i spróbuj określić, jakie było natężenie w tej sytuacji każdego z nich. Czy twoje odczucie stresu było spowodowane zbyt wysokim czy zbyt niskim natężeniem konkretnego czynnika lub czynników?

31.

Czy zdarzyło ci się kiedyś wykonywać jakąś czynność lub zadanie wyłącznie z powodu motywacji wewnętrznej? Co to była za sytuacja? Czy myślisz, że podobne okoliczności mogłyby ci się zdarzyć w pracy zarobkowej?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.