Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Ćwicz myślenie krytyczne

PsychologiaĆwicz myślenie krytyczne

29.

Dokonaj krytycznej analizy wpływu czynników sytuacyjnych i dyspozycyjnych i podaj przykłady każdego z nich. Wyjaśnij, w jaki sposób czynniki sytuacyjne mogą tłumaczyć niewłaściwe zachowania.

30.

Podaj przykład tego, jak ludzie pochodzący z kultur indywidualistycznych i kolektywistycznych mogliby tłumaczyć swoją wygraną w ważnych zawodach sportowych.

31.

Dlaczego „dobrzy” strażnicy w stanfordzkim eksperymencie więziennym nie sprzeciwiali się przemocowym zachowaniom innych strażników? Czy studenci odgrywający rolę więźniów byli po prostu słabymi ludźmi? Dlaczego pogodzili się ze złym traktowaniem?

32.

Opisz, w jaki sposób role społeczne, normy społeczne i skrypty ujawniły się w stanfordzkim eksperymencie więziennym. Jak można zastosować tę wiedzę w codziennym życiu? Czy znasz inne, współczesne przykłady sytuacji, w których ludzie mieli odgrywać określoną rolę i stosowali przemoc?

33.

Podaj przykład (inny niż użyty w podręczniku) dysonansu poznawczego i sposobu poradzenia sobie z nim.

34.

Wyobraź sobie, że pracujesz dla agencji reklamowej i poproszono cię o opracowanie kampanii reklamowej mającej na celu zwiększenie sprzedaży napoju Sirar. Jak mogłaby wyglądać reklama wykorzystującą perswazję opartą na argumentach, a jak ta wykorzystująca peryferyjną drogę perswazji?

35.

Opisz, jak zasięganie opinii na zewnątrz grupy może zapobiec syndromowi grupowego myślenia.

36.

Porównaj zjawiska próżniactwa społecznego i facylitacji społecznej oraz znajdź między nimi różnicę.

37.

Niektórzy ludzie są bardziej skłonni do żywienia uprzedzeń na tle orientacji seksualnej niż na tle rasowym czy płciowym. Zastanów się, dlaczego tak jest.

38.

Kiedy ludzie znajdują kozła ofiarnego, to w jaki sposób uzasadniają swoją decyzję o obarczeniu winą innej osoby?

39.

Dokonaj analizy porównawczej agresji wrogiej i instrumentalnej.

40.

Jakie dowody omówione w poprzedniej części podrozdziału mogą świadczyć o tym, że zastraszanie w sieci jest trudne do wykrycia i że trudno mu zapobiec?

41.

Opisz czynniki, które wpływają na powstawanie relacji.

42.

Zgodnie z teorią ewolucji ludzie kierują się chęcią rozpowszechniania swoich genów. Biorąc pod uwagę perspektywę ewolucyjną, wymień cechy, jakie mężczyźni i kobiety postrzegają jako atrakcyjne u siebie nawzajem.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.