Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

1.

Psychologia społeczna jako dziedzina skupia się na ________ w przewidywaniu ludzkich zachowań.

 1. cechach osobowości
 2. predyspozycjach genetycznych
 3. czynnikach biologicznych
 4. czynnikach sytuacyjnych

2.

Dokonywanie atrybucji wewnętrznej dla własnych sukcesów i atrybucji zewnętrznej dla swoich porażek to przykład ________.

 1. tendencyjności typu „aktor–obserwator”
 2. podstawowego błędu atrybucji
 3. egotyzmu atrybucyjnego
 4. hipotezy sprawiedliwego świata
3.

Kultury kolektywistyczne cechuje ________, a kultury indywidualistyczne ________.

 1. podejście dyspozycyjne; podejście sytuacyjne
 2. podejście sytuacyjne; podejście dyspozycyjne
 3. autonomia; harmonia grupowa
 4. hipoteza sprawiedliwego świata; podstawowy błąd atrybucji
4.

Tendencja typu „aktor–obserwator” zakłada, że posiadamy więcej informacji na temat ________.

 1. wpływu czynników sytuacyjnych na zachowanie
 2. wpływu na nasze własne zachowanie
 3. wpływu na zachowanie innych ludzi
 4. wpływu czynników dyspozycyjnych na zachowanie
5.

________ to zestaw oczekiwań grupy dotyczących tego, jak jej członkowie powinni się zachować i co myśleć.

 1. Rola społeczna
 2. Norma społeczna
 3. Skrypt
 4. Atrybucja
6.

W pierwszym dniu treningu piłki nożnej Jerzy zakłada t-shirt, szorty i korki, a następnie wybiega na boisko, by dołączyć do reszty drużyny. Jego zachowanie odzwierciedla ________.

 1. skrypt
 2. wpływ społeczny
 3. prawidłową postawę sportową
 4. normatywne zachowanie
7.

Kiedy nastolatki kupują ubrania, zazwyczaj chcą zachować się zgodnie z normami społecznymi, co jest motywowane chęcią ________.

 1. wykonania poleceń rodziców
 2. zaoszczędzenia pieniędzy
 3. przynależności
 4. wyglądania dobrze
8.

W stanfordzkim eksperymencie więziennym nawet kierownik badania nadmiernie wczuł się w rolę naczelnika więzienia. To przykład tego, jak bardzo ________ może/mogą wpływać na zachowanie.

 1. skrypty
 2. normy społeczne
 3. konformizm
 4. role społeczne
9.

Bardzo ważnym elementem postawy jest _________

 1. świadomość
 2. ocena
 3. przewidywalność
 4. automatyzm
10.

Dysonans poznawczy wywołuje dyskomfort, ponieważ zaburza nasze poczucie ________.

 1. zależności
 2. nieprzewidywalności
 3. konsekwencji
 4. władzy
11.

Aby perswazja oparta na argumentach była skuteczna, odbiorca musi być ________ i ________.

 1. analityczny; zmotywowany
 2. uważny; szczęśliwy
 3. inteligentny; pozbawiony emocji
 4. łatwowierny; rozkojarzony
12.

Przykłady sygnałów wykorzystywanych w peryferyjnej drodze perswazji to wszystkie z poniższych oprócz ________.

 1. polecania przez celebrytów
 2. pozytywnych emocji
 3. atrakcyjnych modelek i modeli
 4. faktów
13.

W eksperymencie Ascha uczestnicy dostosowali się z powodu wpływu________.

 1. społecznego
 2. normatywnego
 3. inspiracyjnego
 4. perswazyjnego
14.

W jakich warunkach prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska społecznego dowodu słuszności rośnie?

 1. gdy ludzie chcą się dopasować
 2. gdy odpowiedź jest niejasna
 3. gdy grupa posiada wiedzę i doświadczenie
 4. zarówno b i c
15.

Próżniactwo społeczne występuje, gdy ________.

 1. nie można ocenić pracy poszczególnych osób
 2. zadanie jest proste
 3. zarówno a i b
 4. żadne z powyższych
16.

Jeżeli członkowie grupy zmieniają swoje osądy w celu dostosowania się do konsensusu grupy, mówimy o wystąpieniu zjawiska________.

 1. grupowej spójności
 2. facylitacji społecznej
 3. syndromu grupowego myślenia
 4. próżniactwa społecznego
17.

Uprzedzenie dotyczy ________, a dyskryminacja dotyczy ________.

 1. uczuć; zachowań
 2. myśli; uczuć
 3. uczuć; myśli
 4. zachowań; uczuć
18.

Które z poniższych nie jest rodzajem uprzedzenia?

 1. homofobia
 2. rasizm
 3. seksizm
 4. indywidualizm
19.

________ to sytuacja, gdy grupa obca jest obarczana winą za frustrację grupy własnej.

 1. Stereotypizacja
 2. Błąd postrzegania grupy własnej
 3. Znajdowanie kozła ofiarnego
 4. Ageizm
20.

Poszukiwanie informacji, które potwierdzą nasze stereotypy, nazywamy ________.

 1. znajdywaniem kozła ofiarnego
 2. błędem konfirmacji
 3. samospełniającą się przepowiednią
 4. błędem postrzegania grupy własnej
21.

Zazwyczaj zastraszanie ze strony chłopców przyjmuje postać ________, a zastraszanie ze strony dziewcząt ________.

 1. przemocy emocjonalnej; przemocy fizycznej
 2. przemocy fizycznej; przemocy emocjonalnej
 3. przemocy psychologicznej; przemocy fizycznej
 4. wykluczenia społecznego; nękania słownego
22.

Która z następujących osób jest najmniej narażona na bycie celem zastraszania?

 1. dziecko z niepełnosprawnością fizyczną
 2. transpłciowy nastolatek
 3. wrażliwy emocjonalnie chłopiec
 4. kapitan drużyny futbolowej
23.

Efekt widza występuje z powodu ________

 1. desensytyzacji przemocy
 2. niezauważania zagrożenia przez ludzi
 3. rozmycia odpowiedzialności
 4. braku wrażliwości społecznej
24.

Altruizm to forma zachowania prospołecznego motywowanego ________.

 1. dobrym samopoczuciem
 2. bezinteresowną pomocą innym
 3. zdobyciem nagrody
 4. okazaniem odwagi wobec świadków
25.

Gdyby Samuel po przeprowadzce do nowego bloku zadziałał zgodnie z tym, co pokazały badania naukowe, najprawdopodobniej zaprzyjaźniłby się z ________.

 1. sąsiadem zza ściany
 2. osobą, która mieszka trzy piętra nad nim w tym samym bloku
 3. osobą, która mieszka po drugiej stronie ulicy
 4. swoim nowym listonoszem
26.

Jakiej cechy poszukują u potencjalnego partnera zarówno kobiety, jak i mężczyźni?

 1. poczucia humoru
 2. umiejętności społecznych
 3. zdolności przywódczych
 4. atrakcyjności fizycznej
27.

Zgodnie z teorią miłosnego trójkąta, jaki rodzaj miłości cechuje się występowaniem pożądania i intymności, ale brakiem zaangażowania?

 1. miłość doskonała
 2. miłość pusta
 3. miłość romantyczna
 4. lubienie
28.

Zgodnie z teorią wymiany społecznej ludzie chcą maksymalizować ________ i minimalizować ________ w związkach.

 1. intymność; zaangażowanie
 2. korzyści; koszty
 3. koszty; korzyści
 4. pożądanie; intymność
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.