Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Rozwijaj się

PsychologiaRozwijaj się

37.

Spróbuj opisać swoją osobowość. Czy uważasz, że twoi przyjaciele i rodzina opisaliby cię w podobny sposób? Dlaczego tak i dlaczego nie?

38.

Jak mógłby wyglądać opis twojej osobowości zamieszczony w internetowym serwisie randkowym?

39.

Jakie są niektóre z twoich pozytywnych i negatywnych cech osobowości? Jak myślisz, w jaki sposób wpłyną one na twój wybór pracy?

40.

Jakich mechanizmów obronnych używasz, a jakie rozpoznajesz u innych?

41.

Czy zgadzasz się z opisem swojej osobowości zgodnie z teorią kolejności urodzenia Adlera opisaną tutaj? Podaj przykłady za i/lub przeciw.

42.

Czy postrzegasz siebie jako ekstrawertyka, czy jako introwertyka? Czy to zależy od sytuacji? Podaj przykłady ilustrujące twoją odpowiedź.

43.

Wybierz historię/opowieść, która cieszy się popularnością, np. Harry Potter lub Gwiezdne Wojny. Wyjaśnij ją, posługując się jungowską koncepcją archetypów.

44.

Czy masz wewnętrzne, czy zewnętrzne umiejscowienie kontroli? Podaj przykłady na uzasadnienie swojej odpowiedzi.

45.

Odpowiedz na pytanie „kim jestem?”. Na podstawie tego, co powiesz, oceń, czy masz negatywny, czy pozytywny obraz siebie. Jakie doświadczenia na niego wpłynęły?

46.

Przyjrzyj się cechom osobowości z wielkiej piątki opisanym na Ilustracji 11.14. Jak uważasz, w jakich obszarach możesz uzyskać wysoki wynik, a w jakich niski?

47.

Z badań wiemy, że wiele cech naszej osobowości uwarunkowanych jest genetycznie. Podaj przykłady cech, które z dużym prawdopodobieństwem przekazali ci w genach rodzice. W jaki sposób modelowanie (środowisko) wpłynęło na twoją osobowość?

48.

Z badań Rentfrowa i jego współpracowników wynika, że osobowości nie rozkładają się w sposób przypadkowy, lecz tworzą odrębne geograficzne typy. W oparciu o to, gdzie mieszkasz, zastanów się, czy zgadzasz się, czy nie z cechami przypisywanymi osobom mieszkającym w tej części kraju? Odpowiedź uzasadnij.

49.

Na ile obiektywnie jesteś w stanie ocenić własne odpowiedzi w inwentarzu osobowości? Jak myślisz, jak samoocena mogłaby wpływać na trafność testu?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.