Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Ćwicz myślenie krytyczne

PsychologiaĆwicz myślenie krytyczne

24.

Co sprawia, że jakaś cecha staje się częścią osobowości danej osoby?

25.

Jakie mogą być powiązania popularnego określenia „córeczka tatusia” z kompleksem Elektry?

26.

Opisz osobowość człowieka, u którego rozwinęła się fiksacja w fazie analnej.

27.

Opisz różnicę pomiędzy ekstrawertykami a introwertykami w kontekście interakcji międzyludzkich.

28.

Opisz podejście Karen Horney do koncepcji zazdrości o penisa stworzonej przez Freuda.

29.

Porównaj pod kątem osobowości osobę z wysokim poczuciem własnej skuteczności z osobą mającą niskie poczucie własnej skuteczności.

30.

Porównaj podejście do rozwoju osobowości Skinnera z podejściem Freuda.

31.

Na ile stabilne są cechy wielkiej piątki w ciągu życia jednostki?

32.

Porównaj osobowość osób, z których jedna osiąga wysoki, a druga niski wynik na skali ugodowości.

33.

Dlaczego rozważanie kulturowo uwarunkowanych różnic w osobowości może być ważne?

34.

W jaki sposób różnice w temperamencie pomiędzy rodzicem a dzieckiem mogą wpływać na życie rodzinne?

35.

Z jakiego powodu przyszły pracodawca mógłby chcieć oceniać kandydatów przy pomocy testów osobowości?

36.

Z jakiego powodu klinicysta mógłby przeprowadzać test projekcyjny?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.