Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

1.

Teorii Lazarusa w doświadczaniu emocji

 1. zachodzi jednoetapowa ocena poznawcza
 2. zachodzi dwuetapowa ocena poznawcza
 3. ocena poznawcza jest wyłączona z tego procesu
 4. emocje są opisywane z użyciem analogii do koła barw
2.

Teorii Zajonca w doświadczaniu emocji

 1. zachodzi jednoetapowa ocena poznawcza
 2. zachodzi dwuetapowa ocena poznawcza
 3. ocena poznawcza jest wyłączona z tego procesu
 4. emocje są opisywane z użyciem analogii do koła barw
3.

Według teorii ________ doświadczenia emocjonalne wynikają z pobudzenia fizjologicznego.

 1. Jamesa-Langego
 2. Cannona-Barda
 3. dwuczynnikowej Schachtera-Singera
 4. Darwina
4.

Która z poniższych teorii emocji sugeruje, że wariografy powinny dość dokładnie rozróżniać pewne emocje od innych?

 1. teoria Cannona-Barda
 2. teoria Jamesa-Langego
 3. dwuczynnikowa teoria Schachtera-Singera
 4. teoria Darwina
5.

Potrzeba ________ odnosi się do utrzymania pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

 1. osiągnięć
 2. przynależności
 3. intymności
 4. władzy
6.

Hierarchię potrzeb zaproponował __________.

 1. William James
 2. David McClelland
 3. Abraham Maslow
 4. Albert Bandura
7.

________ to wiara jednostki w możliwość realizacji danego zadania.

 1. Potrzeby fizjologiczne
 2. Poczucie własnej wartości
 3. Samorealizacja
 4. Poczucie własnej skuteczności
8.

Karol co tydzień kosi trawnik u swojego sąsiada w podeszłym wieku. Dostaje za to 20 zł. Jaki to rodzaj motywacji?

 1. zewnętrzna
 2. wewnętrzna
 3. popęd
 4. biologiczna
9.

Badania na zwierzętach sugerują, że u samców szczurów kluczowym obszarem odpowiedzialnym za zdolność do podejmowania zachowań seksualnych, ale nie za motywację do takiego działania jest __________.

 1. jądro półleżące
 2. ciało migdałowate
 3. przyśrodkowe pole przedwzrokowe podwzgórza
 4. hipokamp
10.

Podczas fazy ________ w cyklu reakcji seksualnej u ludzi występują rytmiczne skurcze miednicy, którym towarzyszą skurcze macicy u kobiet i ejakulacja u mężczyzn.

 1. podniecenia
 2. plateau
 3. orgazmu
 4. odprężenia
11.

Który z poniższych wniosków nie wynikał z badania Kinseya?

 1. Popęd seksualny i zdolności seksualne mogą być odrębnymi funkcjami.
 2. Kobiety czerpią taką samą przyjemność z seksu co mężczyźni.
 3. Zachowania homoseksualne są dość powszechne.
 4. Masturbacja nie pociąga za sobą negatywnych skutków.
12.

Jeśli osoba czuje się niekomfortowo, utożsamiając się z płcią biologiczną, uznaje się, że doświadcza ona ________.

 1. homoseksualności
 2. biseksualności
 3. heteroseksualności
 4. dysforii płciowej
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.