Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

1.

Którą z poniższych umiejętności studenci psychologii mogą pozyskać w trakcie studiów?

 1. myślenie krytyczne
 2. stosowanie metod naukowych
 3. krytyczna ocena źródeł informacji
 4. wszystkie z powyższych
2.

Psyche jest greckim słowem, które oznacza ________.

 1. istotę
 2. duszę
 3. zachowanie
 4. miłość
3.

Zanim psychologię uznano za dyscyplinę naukową, tematyką umysłu zajmowała się ________.

 1. biologia
 2. chemia
 3. filozofia
 4. fizyka
4.

W metodzie naukowej hipoteza to ________.

 1. obserwacja
 2. pomiar
 3. test
 4. proponowane wyjaśnienie
5.

Na podstawie lektury rozdziału odpowiedz, który z teoretyków poparłby następujące stwierdzenie: „Zjawisko percepcji można zbadać najlepiej przez rozłożenie doświadczenia na części składowe”.

 1. William James
 2. Max Wertheimer
 3. Carl Rogers
 4. Noam Chomsky
6.

________ jest znany z opracowania własnej hierarchii potrzeb.

 1. Noam Chomsky
 2. Carl Rogers
 3. Abraham Maslow
 4. Zygmunt Freud
7.

Rogers uważał, że autentyczność, empatia i ________ w procesie terapeutycznym są warunkami koniecznymi do zrozumienia przez pacjenta jego problemów.

 1. strukturalizm
 2. funkcjonalizm
 3. Gestalt
 4. bezwarunkowo pozytywne odniesienie
8.

Klatka warunkowania sprawczego (tzw. klatka ________) to urządzenie wykorzystywane do badania zasad rządzących warunkowaniem sprawczym.

 1. Skinnera
 2. Watsona
 3. Jamesa
 4. Koffki
9.

Naukowiec zainteresowany tym, jaki związek mają zmiany zachodzące w komórkach hipokampu (części mózgu odpowiedzialnej za uczenie się i pamięć) z kształtowaniem się pamięci prawdopodobnie jest specjalistą w dziedzinie ________.

 1. psychobiologii
 2. psychologii zdrowia
 3. psychologii klinicznej
 4. psychologii społecznej
10.

Względnie stały zestaw schematów myślowych i cech psychicznych człowieka wpływający na zachowanie nazywany jest ________.

 1. etapem psychoseksualnym rozwoju
 2. stałością obiektu
 3. osobowością
 4. percepcją
11.

W kontrowersyjnym eksperymencie psychologicznym Milgrama dotyczącym uległości, prawie ________ uczestników badania było skłonnych na polecenie osoby będącej autorytetem aplikować drugiej osobie wstrząsy, o których wiedzieli, że mogą prowadzić do śmierci.

 1. 1/3
 2. 2/3
 3. 3/4
 4. 4/5
12.

Badacz zainteresowany czynnikami, które powodują, że dana osoba jest najlepszym kandydatem na dane stanowisko, to psycholog ________.

 1. osobowości
 2. kliniczny
 3. społeczny
 4. pracy i organizacji
13.

Jeżeli ktoś chce zostać wykładowcą psychologii na uniwersytecie prowadzącym studia 5-letnie, musi posiadać tytuł/stopień ________ psychologii

 1. licencjata w zakresie nauk ścisłych
 2. licencjata w zakresie nauk humanistycznych
 3. magistra
 4. doktora nauk społecznych
14.

Aby pracować w charakterze psychoterapeuty, należy

 1. ukończyć studia psychologiczne
 2. posiadać tytuł naukowy doktora
 3. ukończyć podyplomowe szkolenie z psychoterapii
 4. prowadzić badania w zakresie psychoterapii
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.