Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Ćwicz myślenie krytyczne

PsychologiaĆwicz myślenie krytyczne

15.

Dlaczego twoim zdaniem zajęcia z psychologii są obowiązkowe na tak wielu różnych kierunkach uniwersyteckich?

16.

Dlaczego część osób może mieć sceptyczny stosunek do tego, czy psychologia jest dziedziną nauki?

17.

Jak zmieniał się przedmiot zainteresowań badawczych psychologii na przestrzeni lat od XIX wieku?

18.

Reakcją na jaki nurt w psychologii było podejście behawioralne?

19.

Mając na uwadze ogromną różnorodność poszczególnych obszarów w psychologii opisanych w tym podrozdziale, jak twoim zdaniem są one połączone?

20.

Jakie potencjalne zastrzeżenia etyczne wiążą się z eksperymentem Milgrama na temat uległości?

21.

Dlaczego uniwersyteckie zajęcia z psychologii są tak przydatne w wielu zawodach?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.