Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Rozwijaj się

PsychologiaRozwijaj się

22.

Co w twoim przypadku zdecydowało o rozpoczęciu nauki psychologii? Czego chcesz się dowiedzieć?

23.

Zygmunt Freud to prawdopodobnie najbardziej znana postać w psychologii. W jakich obszarach lub sytuacjach można według ciebie spotkać się z odniesieniami do Freuda lub jego teorii na temat roli nieświadomości w kształtowaniu świadomych zachowań?

24.

Gdy znasz już w skrócie główne obszary badawcze psychologii? Która z nich wydaje cię się najbardziej warta głębszego poznania? Dlaczego ta, a nie inna?

25.

Która z opisanych ścieżek kariery wydaje ci się najciekawsza?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.