Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

czarny rynek (ang. underground economy)
patrz: szara strefa
ekonomia (ang. economics)
nauka badająca mechanizmy i uwarunkowania wyborów dokonywanych przez konsumentów i przedsiębiorców w warunkach rzadkości zasobów
eksport (ang. export)
sprzedaż wytwarzanych w kraju towarów za granicę
globalizacja (ang. globalisation)
trend, w ramach którego wymiana gospodarcza w coraz większym stopniu przekracza granice państw
gospodarka nakazowo-rozdzielcza (ang. command economy)
gospodarka, w której decyzje gospodarcze są podejmowane przez władzę, a państwo jest właścicielem czynników wytwórczych
gospodarka rynkowa (ang. market economy)
gospodarka, w której decyzje gospodarcze są zdecentralizowane, podmioty prywatne władają czynnikami produkcji, a przedsiębiorstwa dostarczają towary i usługi w reakcji na popyt
gospodarka tradycyjna (ang. traditional economy)
zazwyczaj gospodarka oparta na produkcji rolnej, w której metody produkcji są niezmienne od wielu lat
gospodarka zwyczajowa (ang. traditional economy)
patrz: gospodarka tradycyjna
import (ang. import)
zakup towarów wyprodukowanych za granicą po to, żeby sprzedać je w kraju
korzyści skali (ang. economies of scale)
sytuacja, w której średni (przeciętny) koszt wytworzenia każdej jednostki spada wraz ze wzrostem całkowitej produkcji
makroekonomia (ang. macroeconomics)
gałąź ekonomii, która koncentruje się na zagadnieniach dotyczących całej gospodarki, takich jak wzrost gospodarczy, bezrobocie, inflacja i bilans handlowy
mikroekonomia (ang. microeconomics)
gałąź ekonomii, która koncentruje się na działaniach poszczególnych podmiotów w gospodarce, takich jak gospodarstwa domowe, pracownicy i przedsiębiorstwa
model (ang. model)
sposób przedstawienia problemu, który – jakkolwiek uproszczony – zawiera jednocześnie wystarczającą liczbę kluczowych cech pozwalających nam go zrozumieć
podział pracy (ang. division of labor)
organizacja procesu produkcji, której istota polega na podziale zadań w ramach procesu produkcyjnego niezbędnego do wytworzenia dobra lub usługi
produkt krajowy brutto (PKB) (ang. Gross Domestic Product (DGP))
miara wartości całkowitej produkcji w gospodarce
przedsiębiorstwo prywatne (ang. private enterprise)
podmiot, w którym osoba prywatna lub grupa takich osób jest właścicielem środków produkcji i wykorzystuje je do wytwarzania i/lub sprzedaży dóbr i usług
rosnące korzyści skali (ang. economies of scale)
patrz: korzyści skali
rynek (ang. market)
mechanizm interakcji między kupującymi i sprzedającymi, którego efektem są ceny stanowiące kryterium wyborów ekonomicznych.
rzadkość zasobów (ang. scarcity)
sytuacja, w której ludzkie zapotrzebowanie na towary i usługi przekracza dostępną ilość oferowaną przy cenie równej zero
specjalizacja (ang. specialization)
sytuacja, w której pracownicy lub przedsiębiorstwa w ramach całego procesu produkcyjnego koncentrują się na konkretnych zadaniach, z którymi radzą sobie najlepiej
szara strefa (ang. underground economy)
rynek lub rynki, na których kupujący i sprzedający dokonują transakcji z naruszeniem przepisów prawa
teoria (ang. theory)
patrz: model
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.