Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Najważniejsze wzory

Energia elektrostatyczna przy równowagowej odległości między atomami E Coul = k e 2 r 0 E Coul = k e 2 r 0 E_{\text{Coul}}=-\frac{ke^2}{r_0}
Zmiana energii towarzysząca formowaniu wiązania jonowego E tworzenia = E przejścia + E Coul + E odpychania E tworzenia = E przejścia + E Coul + E odpychania E_{\text{tworzenia}}=E_{\text{przejścia}}+E_{\text{Coul}}+E_{\text{odpychania}}
Krytyczne pole magnetyczne nadprzewodnika BcT=Bc0K1TTc2,BcT=Bc0K1TTc2, B_{\text{c}}\apply(T)=B_{\text{c}}\apply(\SI{0}{\kelvin})\cdot[1-(\frac{T}{T_{\text{c}}})^2]\text{,}
Energia rotacyjna dwuatomowej cząsteczki E r = l l + 1 2 2 l E r = l l + 1 2 2 l E_{\text{r}}=l(l+1)\cdot \frac{\hbar^2}{2l}
Charakterystyczna energia rotacyjna cząsteczki E 0 r = 2 2 l E 0 r = 2 2 l E_{0\text{r}}=\frac{\hbar^2}{2l}
Energia potencjalna będąca skutkiem zakazu Pauliego E odpychania = A r n E odpychania = A r n E_{\text{odpychania}}=\frac{A}{r^n}
Energia dysocjacji kryształu E dysocjacji = α k e 2 r 0 1 1 n E dysocjacji = α k e 2 r 0 1 1 n E_{\text{dysocjacji}}=\alpha\frac{ke^2}{r_0}(1-\frac{1}{n})
Moment bezwładności cząsteczki dwuatomowej o masie zredukowanej μ μ \mu I = μ r 0 2 I = μ r 0 2 I=\mu r_0^2
Energia elektronu w metalu E = π 2 2 2 m L 2 n 1 2 + n 2 2 + n 3 2 E = π 2 2 2 m L 2 n 1 2 + n 2 2 + n 3 2 E=\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}\cdot(n_1^2+n_2^2+n_3^2)
Gęstość stanów elektronów w metalu g E = π V 2 8 m e h 2 3 2 E 1 2 g E = π V 2 8 m e h 2 3 2 E 1 2 g\apply(E)=\frac{\pi V}{2}\cdot(\frac{8m_{\text{e}}}{h^2})^{3/2}E^{1/2}
Energia Fermiego E F = 2 8 m e 3 N π V 2 3 E F = 2 8 m e 3 N π V 2 3 E_{\text{F}}=\frac{\hbar^2}{8m_{\text{e}}}\cdot(\frac{3N}{\pi V})^{2/3}
Temperatura Fermiego T F = E F k B T F = E F k B T_{\text{F}}=\frac{E_{\text{F}}}{k_{\text{B}}}
Efekt Halla U H = v B w U H = v B w U_{\text{H}}=vBw
Prąd zależny od napięcia w złączu p–n Iwyp=I0eeUbkBT1Iwyp=I0eeUbkBT1 I_{\text{wyp}}=I_0\cdot(e^{eU_{\text{b}}/(k_{\text{B}}T)}-1)
Zysk prądowy I C = β I B I C = β I B I_{\text{C}}=\beta I_{\text{B}}
Reguła wyboru dla rotacyjnych przejść energetycznych Δ l = ± 1 Δ l = ± 1 \prefop{\Delta}l=+-1
Reguła wyboru dla oscylacyjnych przejść energetycznych Δ n = ± 1 Δ n = ± 1 \prefop{\Delta}n=+-1
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.