Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Najważniejsze wzory

Prawo przesunięć Wiena λ max T = 2,898 10 -3 m K λ max T = 2,898 10 -3 m K \lambda_{\text{max}}T=\SI{2,898e-3}{\metre\kelvin}
Prawo Stefana-Boltzmanna P T = σ S T 4 P T = σ S T 4 P\apply(T)=\sigma ST^4
Stała Plancka h = 6,626 10 -34 J s = 4,136 10 -15 eV s h = 6,626 10 -34 J s = 4,136 10 -15 eV s h=\SI{6,626e-34}{\joule\second}=\SI{4,136e-15}{\electronvolt\second}
Energia kwantu promieniowania Δ E = h ν Δ E = h ν \prefop{\Delta}E=h\nu
Prawo Plancka I λ T = 2 π h c 2 λ 5 1 e h c λ k B T 1 I λ T = 2 π h c 2 λ 5 1 e h c λ k B T 1 I\apply(\lambda, T)=\frac{2\pi hc^2}{\lambda^5}\cdot\frac{1}{e^{hc/(\lambda k_{\text{B}}T)}-1}
Maksymalna energia kinetyczna fotoelektronu E k max = e Δ V h E k max = e Δ V h E_{\text{k max}}=e\prefop{\Delta}V_{\text{h}}
Energia fotonu E f = h ν E f = h ν E_{\text{f}}=h\nu
Bilans energetyczny fotoelektronu E k max = h ν W E k max = h ν W E_{\text{k max}}=h\nu-W
Częstotliwość graniczna ν g = W h ν g = W h \nu_{\text{g}}=\frac{W}{h}
Relatywistyczny związek energii i pędu E 2 = p 2 c 2 + m 0 2 c 4 E 2 = p 2 c 2 + m 0 2 c 4 E^2=p^2c^2+m^2_0c^4
Związek energii i pędu fotonu p f = E f c p f = E f c p_{\text{f}}=\frac{E_{\text{f}}}{c}
Energia fotonu E f = h ν = h c λ E f = h ν = h c λ E_{\text{f}}=h\nu=\frac{hc}{\lambda}
Wartość pędu fotonu p f = h λ p f = h λ p_{\text{f}}=\frac{h}{\lambda}
Wektor pędu fotonu p f = k p f = k \vec p_{\text{f}}=\hbar\vec k
Comptonowska długość fali elektronu λ C = h m 0 c = 0,002 43 nm λ C = h m 0 c = 0,002 43 nm \lambda_{\text{C}}=\frac{h}{m_0c}=\SI{0,00243}{\nano\metre}
Przesunięcie comptonowskie Δ λ = λ C 1 cos θ Δ λ = λ C 1 cos θ \prefop{\Delta}\lambda=\lambda_{\text{C}}(1-\cos\theta)
Wzór Balmera 1 λ = R H 1 2 2 1 n 2 1 λ = R H 1 2 2 1 n 2 \frac{1}{\lambda}=R_{\text{H}}(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{n^2})
Wzór Rydberga 1 λ = R H 1 n f 2 1 n i 2 n i = n f + 1 n f + 2 1 λ = R H 1 n f 2 1 n i 2 n i = n f + 1 n f + 2 \frac{1}{\lambda}=R_{\text{H}}(\frac{1}{n_f^2}-\frac{1}{n_i^2})\text{, }n_i=n_f+1, n_f+2, \dots
Pierwszy warunek kwantyzacji Bohra L n = n n = 1 2 L n = n n = 1 2 L_n=n\hbar\text{, }n=1,2,\dots
Drugi warunek kwantyzacji h ν = | E n E m | h ν = | E n E m | h\nu=|E_n-E_m|
Promień Bohra a 0 = 4 π ε 0 2 m e e 2 = 0,529 Å a 0 = 4 π ε 0 2 m e e 2 = 0,529 Å a_0=4\pi\epsilon_0\frac{\hbar^2}{m_ee^2}=\SI{0,529}{\angstrom}
Promień nn n-tej orbity Bohra r n = a 0 n 2 r n = a 0 n 2 r_n=a_0n^2
Energia jonizacji E 0 = 1 8 ε 0 2 m e e 4 h 2 = 13,6 eV E 0 = 1 8 ε 0 2 m e e 4 h 2 = 13,6 eV E_0=\frac{1}{8\epsilon_0^2}\cdot\frac{m_ee^4}{h^2}=\SI{13,6}{\electronvolt}
Energia elektronu na nn n-tej orbicie E n = E 0 1 n 2 E n = E 0 1 n 2 E_n=-E_0\frac{1}{n^2}
Energia stanu podstawowego atomu wodoru E 1 = E 0 = -13,6 eV E 1 = E 0 = -13,6 eV E_1=-E_0=\SI{-13,6}{\electronvolt}
Promień nn n-tej orbity atomu wodoropodobnego r n = a 0 Z n 2 r n = a 0 Z n 2 r_n=\frac{a_0}{Z}n^2
NN N-ty poziom energetyczny jonu wodoropodobnego E n = Z 2 E 0 1 n 2 E n = Z 2 E 0 1 n 2 E_n=-Z^2E_0\frac{1}{n^2}
Związek energii z długością fali materii E = h ν E = h ν E=h\nu
Długość fali de Broglie’a λ = h p λ = h p \lambda=\frac{h}{p}
Związek długości fali i częstotliwości dla fal materii λ ν = c β λ ν = c β \lambda\nu =\frac{c}{\beta}
Zasada nieoznaczoności Heisenberga Δ x Δ p 1 2 Δ x Δ p 1 2 \prefop{\Delta}x\prefop{\Delta}p\geq \frac{1}{2}\hbar
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.