Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Najważniejsze wzory

Liczba masowa atomu A=Z+NA=Z+N A = Z + N
Standardowy format oznaczania nuklidu XZAXZA \tensor*[^A_Z]{\mathrm{X}}{}
Promień jądra, gdzie r0r0 r_0 jest promieniem pojedynczego protonu r=r0A13r=r0A13 r = r_0 A^{1/3}
Defekt masy Δm=Zmp+AZmnmjΔm=Zmp+AZmnmj \prefop{\Delta} m = Z m_{\text{p}} + (A-Z) m_{\text{n}} - m_{\text{j}}
Energia wiązania Ew=Δmc2Ew=Δmc2 E_{\text{w}} = \prefop{\Delta} m c^2
Energia wiązania na nukleon EWN=EwAEWN=EwA \mathrm{EWN} = \frac{E_{\text{w}}}{A}
Szybkość rozpadu promieniotwórczego dNdt=λNdNdt=λN - \frac{\d N}{\d t} = \lambda N
Prawo rozpadu promieniotwórczego N=N0eλtN=N0eλt N = N_0 e^{-\lambda t}
Stała rozpadu λ=0,693T12λ=0,693T12 \lambda = \frac{\num{0,693}}{T_{1/2}}
Średni czas życia jądra T=1λT=1λ \overline{T} = \frac{1}{\lambda}
Aktywność substancji promieniotwórczej A=A0eλtA=A0eλt A = A_0 e^{-\lambda t}
Aktywność substancji promieniotwórczej (postać liniowa) lnA=λt+lnA0lnA=λt+lnA0 \ln A = - \lambda t + \ln A_0
Rozpad alfa XZAYZ2A4+He24XZAYZ2A4+He24 \tensor*[_Z^A]{\mathrm{X}}{} \to \tensor*[_Z-2^A-4]{\mathrm{Y}}{} + \tensor*[_2^4]{\mathrm{He}}{}
Rozpad beta XZAYZ+1A+e-10+νXZAYZ+1A+e-10+ν \tensor*[_Z^A]{\mathrm{X}}{} \to \tensor*[_Z+1^A]{\mathrm{Y}}{} + \tensor*[_-1^0]{\mathrm{e}}{} + \overline{\nu}
Emisja pozytonu XZAYZ1A+e10+νXZAYZ1A+e10+ν \tensor*[_Z^A]{\mathrm{X}}{} \to \tensor*[_Z-1^A]{\mathrm{Y}}{} + \tensor*[_1^0]{\mathrm{e}}{} + \nu
Rozpad gamma ZAX*ZAX+γZAX*ZAX+γ
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.