Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Fizyka dla szkół wyższych. Tom 2

B Przeliczanie jednostek

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 2B Przeliczanie jednostek

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. Termodynamika
  1. 1 Temperatura i ciepło
   1. Wstęp
   2. 1.1 Temperatura i równowaga termiczna
   3. 1.2 Termometry i skale temperatur
   4. 1.3 Rozszerzalność cieplna
   5. 1.4 Przekazywanie ciepła, ciepło właściwe i kalorymetria
   6. 1.5 Przemiany fazowe
   7. 1.6 Mechanizmy przekazywania ciepła
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 2 Kinetyczna teoria gazów
   1. Wstęp
   2. 2.1 Model cząsteczkowy gazu doskonałego
   3. 2.2 Ciśnienie, temperatura i średnia prędkość kwadratowa cząsteczek
   4. 2.3 Ciepło właściwe i zasada ekwipartycji energii
   5. 2.4 Rozkład prędkości cząsteczek gazu doskonałego
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  3. 3 Pierwsza zasada termodynamiki
   1. Wstęp
   2. 3.1 Układy termodynamiczne
   3. 3.2 Praca, ciepło i energia wewnętrzna
   4. 3.3 Pierwsza zasada termodynamiki
   5. 3.4 Procesy termodynamiczne
   6. 3.5 Pojemność cieplna gazu doskonałego
   7. 3.6 Proces adiabatyczny gazu doskonałego
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 4 Druga zasada termodynamiki
   1. Wstęp
   2. 4.1 Procesy odwracalne i nieodwracalne
   3. 4.2 Silniki cieplne
   4. 4.3 Chłodziarki i pompy ciepła
   5. 4.4 Sformułowania drugiej zasady termodynamiki
   6. 4.5 Cykl Carnota
   7. 4.6 Entropia
   8. 4.7 Entropia w skali mikroskopowej
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 3. Elektryczność i magnetyzm
  1. 5 Ładunki i pola elektryczne
   1. Wstęp
   2. 5.1 Ładunek elektryczny
   3. 5.2 Przewodniki, izolatory i elektryzowanie przez indukcję
   4. 5.3 Prawo Coulomba
   5. 5.4 Pole elektryczne
   6. 5.5 Wyznaczanie natężenia pola elektrycznego rozkładu ładunków
   7. 5.6 Linie pola elektrycznego
   8. 5.7 Dipole elektryczne
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  2. 6 Prawo Gaussa
   1. Wstęp
   2. 6.1 Strumień pola elektrycznego
   3. 6.2 Wyjaśnienie prawa Gaussa
   4. 6.3 Stosowanie prawa Gaussa
   5. 6.4 Przewodniki w stanie równowagi elektrostatycznej
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  3. 7 Potencjał elektryczny
   1. Wstęp
   2. 7.1 Elektryczna energia potencjalna
   3. 7.2 Potencjał elektryczny i różnica potencjałów
   4. 7.3 Obliczanie potencjału elektrycznego
   5. 7.4 Obliczanie natężenia na podstawie potencjału
   6. 7.5 Powierzchnie ekwipotencjalne i przewodniki
   7. 7.6 Zastosowanie elektrostatyki
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 8 Pojemność elektryczna
   1. Wstęp
   2. 8.1 Kondensatory i pojemność elektryczna
   3. 8.2 Łączenie szeregowe i równoległe kondensatorów
   4. 8.3 Energia zgromadzona w kondensatorze
   5. 8.4 Kondensator z dielektrykiem
   6. 8.5 Mikroskopowy model dielektryka
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  5. 9 Prąd i rezystancja
   1. Wstęp
   2. 9.1 Prąd elektryczny
   3. 9.2 Model przewodnictwa w metalach
   4. 9.3 Rezystywność i rezystancja
   5. 9.4 Prawo Ohma
   6. 9.5 Energia i moc elektryczna
   7. 9.6 Nadprzewodniki
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  6. 10 Obwody prądu stałego
   1. Wstęp
   2. 10.1 Siła elektromotoryczna
   3. 10.2 Oporniki połączone szeregowo i równolegle
   4. 10.3 Prawa Kirchhoffa
   5. 10.4 Elektryczne przyrządy pomiarowe
   6. 10.5 Obwody RC
   7. 10.6 Instalacja elektryczna w domu i bezpieczeństwo elektryczne
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  7. 11 Siła i pole magnetyczne
   1. Wstęp
   2. 11.1 Odkrywanie magnetyzmu
   3. 11.2 Pola magnetyczne i ich linie
   4. 11.3 Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym
   5. 11.4 Siła magnetyczna działająca na przewodnik z prądem
   6. 11.5 Wypadkowa sił i moment sił działających na pętlę z prądem
   7. 11.6 Efekt Halla
   8. 11.7 Zastosowania sił i pól magnetycznych
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  8. 12 Źródła pola magnetycznego
   1. Wstęp
   2. 12.1 Prawo Biota-Savarta
   3. 12.2 Pole magnetyczne cienkiego, prostoliniowego przewodu z prądem
   4. 12.3 Oddziaływanie magnetyczne dwóch równoległych przewodów z prądem
   5. 12.4 Pole magnetyczne pętli z prądem
   6. 12.5 Prawo Ampère’a
   7. 12.6 Solenoidy i toroidy
   8. 12.7 Magnetyzm materii
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  9. 13 Indukcja elektromagnetyczna
   1. Wstęp
   2. 13.1 Prawo Faradaya
   3. 13.2 Reguła Lenza
   4. 13.3 Siła elektromotoryczna wywołana ruchem
   5. 13.4 Indukowane pola elektryczne
   6. 13.5 Prądy wirowe
   7. 13.6 Generatory elektryczne i siła przeciwelektromotoryczna
   8. 13.7 Zastosowania indukcji elektromagnetycznej
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  10. 14 Indukcyjność
   1. Wstęp
   2. 14.1 Indukcyjność wzajemna
   3. 14.2 Samoindukcja i cewki indukcyjne
   4. 14.3 Energia magazynowana w polu magnetycznym
   5. 14.4 Obwody RL
   6. 14.5 Oscylacje obwodów LC
   7. 14.6 Obwody RLC
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  11. 15 Obwody prądu zmiennego
   1. Wstęp
   2. 15.1 Źródła prądu zmiennego
   3. 15.2 Proste obwody prądu zmiennego
   4. 15.3 Obwody szeregowe RLC prądu zmiennego
   5. 15.4 Moc w obwodzie prądu zmiennego
   6. 15.5 Rezonans w obwodzie prądu zmiennego
   7. 15.6 Transformatory
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  12. 16 Fale elektromagnetyczne
   1. Wstęp
   2. 16.1 Równania Maxwella i fale elektromagnetyczne
   3. 16.2 Płaskie fale elektromagnetyczne
   4. 16.3 Energia niesiona przez fale elektromagnetyczne
   5. 16.4 Pęd i ciśnienie promieniowania elektromagnetycznego
   6. 16.5 Widmo promieniowania elektromagnetycznego
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 4. A Jednostki
 5. B Przeliczanie jednostek
 6. C Najważniejsze stałe fizyczne
 7. D Dane astronomiczne
 8. E Wzory matematyczne
 9. F Układ okresowy pierwiastków
 10. G Alfabet grecki
 11. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
  13. Rozdział 13
  14. Rozdział 14
  15. Rozdział 15
  16. Rozdział 16
 12. Skorowidz nazwisk
 13. Skorowidz rzeczowy
 14. Skorowidz terminów obcojęzycznych
m cm km
1 metr 1 1 10 2 10 2 10 3 10 3
1 centymetr 10 2 10 2 1 1 10 5 10 5
1 kilometr 10 3 10 3 10 5 10 5 1 1
1 cal 2,540 10 2 2,540 10 2 2,540 2,540 2,540 10 5 2,540 10 5
1 stopa 0,3048 0,3048 30,48 30,48 3,048 10 4 3,048 10 4
1 mila 1609 1609 1,609 10 5 1,609 10 5 1,609 1,609
1 angstrem 10 10 10 10 10 8 10 8 10 13 10 13
1 fermi 10 15 10 15 10 13 10 13 10 18 10 18
1 rok świetlny 9,460 10 17 9,460 10 17 9,460 10 12 9,460 10 12 9,460 10 15 9,460 10 15
cal stopa mi
1 metr 39,37 39,37 3,281 3,281 6,214 10 4 6,214 10 4
1 centymetr 0,3937 0,3937 3,281 10 2 3,281 10 2 6,214 10 6 6,214 10 6
1 kilometr 3,937 10 4 3,937 10 4 3,281 10 3 3,281 10 3 0,6214 0,6214
1 cal 1 1 8,333 10 2 8,333 10 2 1,578 10 5 1,578 10 5
1 stopa 12 12 1 1 1,894 10 4 1,894 10 4
1 mila 6,336 10 4 6,336 10 4 5280 5280 1 1
Tabela B1 Jednostki długości
Powierzchnia
 • 1 cm 2 = 0,155 cala 2 1 cm 2 = 0,155 cala 2
 • 1 m 2 = 10 4 cm 2 = 10,76 stopy 2 1 m 2 = 10 4 cm 2 = 10,76 stopy 2
 • 1 cal 2 = 6,452 cm 2 1 cal 2 = 6,452 cm 2
 • 1 stopa 2 = 144 cale 2 = 0,0929 m 2 1 stopa 2 = 144 cale 2 = 0,0929 m 2
Objętość
 • 1 litr = 1000 cm 3 = 10 −3 m 3 = 0,03531 stopy 3 = 61,02 cala 3 1 litr = 1000 cm 3 = 10 −3 m 3 = 0,03531 stopy 3 = 61,02 cala 3
 • 1 stopa 3 = 0,02832 m 3 = 28,32 litr = 7,477 galon USA 1 stopa 3 = 0,02832 m 3 = 28,32 litr = 7,477 galon USA
 • 1 g a l o n U S A = 3,788 l i t r 1 g a l o n U S A =3,788 l i t r
s min h dzień rok
1 sekunda 1 1 1,667 10 2 1,667 10 2 2,778 10 4 2,778 10 4 1,157 10 5 1,157 10 5 3,169 10 8 3,169 10 8
1 minuta 60 60 1 1 1,667 10 2 1,667 10 2 6,944 10 4 6,944 10 4 1,901 10 6 1,901 10 6
1 godzina 3600 3600 60 60 1 1 4,167 10 2 4,167 10 2 1,141 10 4 1,141 10 4
1 dzień 8,640 10 4 8,640 10 4 1440 1440 24 24 1 1 2,738 10 3 2,738 10 3
1 rok 3,156 10 7 3,156 10 7 5,259 10 5 5,259 10 5 8,766 10 3 8,766 10 3 365,25 365,25 1 1
Tabela B2 Jednostki czasu
m/s cm/s stopa/s mi/h
1 m/s 1 1 10 2 10 2 3,281 3,281 2,237 2,237
1 cm/s 10 2 10 2 1 1 3,281 10 2 3,281 10 2 2,237 10 2 2,237 10 2
1 stopa/s 0,3048 0,3048 30,48 30,48 1 1 0,6818 0,6818
1 mi/h 0,4470 0,4470 44,70 44,70 1,467 1,467 1 1
Tabela B3 Prędkość
Przyspieszenie
 • 1 m/s 2 = 100 cm/s 2 = 3,281 stopy/s 2 1 m/s 2 = 100 cm/s 2 = 3,281 stopy/s 2
 • 1 cm/s 2 = 0,01 m/s 2 = 0,03281 stopy/s 2 1 cm/s 2 = 0,01 m/s 2 = 0,03281 stopy/s 2
 • 1 stopa/s 2 = 0,3048 m/s 2 = 30,48 cm/s 2 1 stopa/s 2 = 0,3048 m/s 2 = 30,48 cm/s 2
 • 1 m i l a / ( h s ) = 1,467 s t o p y / s 2 1 m i l a / ( h s ) =1,467 s t o p y / s 2
kg g slug u (atomowa jednostka masy)
1 kilogram 1 1 10 3 10 3 6,852 10 2 6,852 10 2 6,024 10 26 6,024 10 26
1 gram 10 3 10 3 1 1 6,852 10 5 6,852 10 5 6,024 10 23 6,024 10 23
1 slug 14,59 14,59 1,459 10 4 1,459 10 4 1 1 8,789 10 27 8,789 10 27
1 u 1,661 10 27 1,661 10 27 1,661 10 24 1,661 10 24 1,138 10 28 1,138 10 28 1 1
1 tona 1000 1000
Tabela B4 Jednostki masy
N dyna lb (funt- siła)
1 N 1 1 10 5 10 5 0,2248 0,2248
1 dyna 10 5 10 5 1 1 2,248 10 6 2,248 10 6
1 Ib 4,448 4,448 4,448 10 5 4,448 10 5 1 1
Tabela B5 Siła
Pa dyna/cm2 atm cmHg lb/cal2
1 Pa 1 1 10 10 9,869 10 6 9,869 10 6 7,501 10 4 7,501 10 4 1,450 10 4 1,450 10 4
1 dyna/cm2 10 1 10 1 1 1 9,869 10 7 9,869 10 7 7,501 10 5 7,501 10 5 1,450 10 5 1,450 10 5
1 atm 1,013 10 5 1,013 10 5 1,013 10 6 1,013 10 6 1 1 76 76 14,70 14,70
1 cmHg* 1,333 10 3 1,333 10 3 1,333 10 4 1,333 10 4 1,316 10 2 1,316 10 2 1 1 0,1934 0,1934
1 lb/cal2 6,895 10 3 6,895 10 3 6,895 10 4 6,895 10 4 6,805 10 2 6,805 10 2 5,171 5,171 1 1
1 bar 10 5 10 5
1 torr 1 (mmHg)
*Przyspieszenie ziemskie wynosi 9,80665 m / s 2 9,80665 m / s 2 , a temperatura wynosi 0 C 0 C
Tabela B6 Jednostki ciśnienia
J erg ft.lb (stopofunt- siła)
1 J 1 1 10 7 10 7 0,7376 0,7376
1 erg 10 7 10 7 1 1 7,376 10 8 7,376 10 8
1 ft.lb 1,356 1,356 1,356 10 7 1,356 10 7 1 1
1 eV 1,602 10 19 1,602 10 19 1,602 10 12 1,602 10 12 1,182 10 19 1,182 10 19
1 cal 4,186 4,186 4,186 10 7 4,186 10 7 3,088 3,088
1 BTU 1,055 10 3 1,055 10 3 1,055 10 10 1,055 10 10 7,779 10 2 7,779 10 2
1 kWh 3,600 10 6 3,600 10 6
eV cal (kaloria) Btu (angielska jednostka ciepła)
1 dżul 6,242 10 18 6,242 10 18 0,2389 0,2389 9,481 10 4 9,481 10 4
1 erg 6,242 10 11 6,242 10 11 2,389 10 8 2,389 10 8 9,481 10 11 9,481 10 11
1 ft.lb 8,464 10 18 8,464 10 18 0,3239 0,3239 1,285 10 3 1,285 10 3
1 eV 1 1 3,827 10 20 3,827 10 20 1,519 10 22 1,519 10 22
1 cal 2,613 10 19 2,613 10 19 1 1 3,968 10 3 3,968 10 3
1 Btu 6,585 10 21 6,585 10 21 2,520 10 2 2,520 10 2 1 1
Tabela B7 Jednostki pracy, energii i ciepła
Moc
 • 1 W = 1 J/s 1 W = 1 J/s
Angielski koń parowy hp (ang. horse power); stopofunt- siła na sekundę ft·lbf/s (ang. foot pound-force per second)
 • 1 hp = 746 W = 550 ft · lb/s 1 hp = 746 W = 550 ft · lb/s
Angielska jednostka ciepła na godzinę Btu/h (ang. British thermal unit per hour)
 • 1 Btu/h = 0,293 W 1 Btu/h = 0,293 W
Kąt
 • 1 r a d = 57 , 30 = 180 / π 1 r a d =57, 30 = 180 /π
 • 1 = 0,01745 r a d = π / 180 r a d 1 =0,01745 r a d =π/180 r a d
 • 1 obrót = 360 = 2 π r a d 1 obrót = 360 =2π r a d
 • 1 obrót / m i n = 0,1047 r a d / s 1 obrót / m i n =0,1047 r a d / s
Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.